Nätverk och jobbyte behov hos chefer

Behovet av återhämtning och bättre balans mellan arbetsliv och fritid är stort visar Chefs undersökning. Men mer konkret önskar sig chefer även större nätverk, byta jobb, lära sig mer om AI och att skaffa en coach eller mentor.

Karriär
Publicerad

”Nätverk högst upp på min önskelista”

Magnus Granbom.

Magnus Granbom, enhetschef på VA SYD

Önskar inför 2024: Nätverk, ökad kunskap om AI och en coach/mentor.

Största hindret: Bristande kunskap.

Första steget att ta: Satsa på medarbetarskapet.

”Jag har för ett halvår sedan bytt bransch från läkemedel till vatten och avlopp. Just för att jag är ny i branschen känner jag behov av att få ökad förståelse för vad vi gör, varför vi gör som vi gör – och om vi måste göra det. Därför står nätverk högst på min önskelista, såväl inom som utom branschen.

Kunskapsutbyte är oerhört viktigt. På mitt tidigare jobb i läkemedelsbranschen satsade jag mycket på att bygga upp erfarenhetsgrupper från olika bolag med ett antal stående träffar per år. Det finns mycket gemensamt som inte är konkurrensutsatt som vi kan dela, som till exempel hur vi hanterar myndigheter och olika regler samt mjukvaruutveckling. 

Det finns en del interna nätverk på företaget i dag men jag tror att vi kan bygga många fler.

Jag vill framför allt se ännu mer utbyte med andra företag som inte är VA-bolag. Just när det kommer till olika mjukvaror kan man lära sig mycket av varandra. Det är sällan man utnyttjar programmen i dess fulla potential. Ofta fortsätter man använda samma funktioner efter en uppgradering och tar inte del av de nya funktionerna. Det är som att köra en Volvo Amazon i ett Ferrariskal. 

”Jag har satt upp mål på ett helt nytt sätt än tidigare och tagit fram ett excel-verktyg.”

Likaså med AI, där har jag mycket att lära. Efter Chefs guide har jag testat några olika verktyg och fått upp ögonen för att det går att använda AI både till medarbetarsamtal och till att skriva instruktioner och föreskrifter till laboratoriesäkerhet. Men vi är ju kemister och laboratorieråttor på mitt jobb så vi behöver komma i kontakt med andra som kan AI och där tror jag att nätverk i högsta grad kan bidra till kompetenshöjning. 

Ytterligare en önskan inför 2024 är en coach eller en mentor. Det är nyttigt att reflektera över sig själv, hur man är och hur man jobbar. I dagsläget har vi en liten ledargrupp men man är ändå ensam i sitt ledarskap, sina mål och visioner, så jag tror att en coach skulle hjälpa att driva mig och verksamheten framåt.

2024 blir spännande att ta tag i. Efter att ha observerat verksamheten under hösten och smugit in några saker vill jag i år börja påverka och förändra. Jag har satt upp mål på ett helt nytt sätt än tidigare och tagit fram ett excel-verktyg där vi bryter ner det övergripande målet till individnivå så att alla får ökad förståelse för hur vi kan jobba med dem – och jag har fått feedback på att det har blivit tydligare.”

”Jag vill byta jobb i år”

Anonym, mellanchef i privat näring

Önskar inför 2024: Egen kompetensutveckling, byta jobb eller ta ett friår.

Största hindret: Bristande resurser.

Första steget att ta: Lyssna på mig själv och hålla fast vid det.

”I vår organisation pratar vi överhuvudtaget inte om ledar­skap. Ingen i den operativa ledningsgruppen har gått någon utbildning utan alla tycker att de är ’good enough’ och att de själva har erfarenhet så det räcker. 

Jag gillar min närmaste chef som person, vi kan ha kul ihop, men jag saknar verkligen en chef som kan ledarskap. Inte bara i teorin utan någon som har verktyg och kan förmedla dem. Jag saknar också ett stort lyssnande. Ibland behöver man någon som lyssnar utan att gå in och styra upp. 

Jag känner mig därför väldigt ensam och har varken det stöd eller den förståelse som jag behöver. Jag har bett om en mentor eller en coach för att samla kraft och få reflektionstid, eller att få gå en utbildning, men min chef går inte med på någotdera. Det hänvisas till bristande resurser. Ibland får jag löfte om pengar men sedan minns min chef inte det. 

”Jag saknar verkligen en chef som kan ledarskap.”

Jag måste börja lyssna mer på mig själv och stå på mig. Men när jag uttrycker vad jag tycker möts jag av massiv tystnad. Jag måste hitta ett annat sätt att uttrycka mina behov utan att må dåligt av det.

Jag har gått några utbildningar för länge sedan men anser att man behöver upprätthålla sin kunskap och kompetensutveckla sig fortlöpande för att kunna hitta på nya saker.

Därför behöver jag byta jobb. Eller kanske till och med ta ett friår. Eftersom det har varit psykiskt påfrestande vore det skönt att göra något helt annat och få återhämta sig. 2024 vill jag få nya tankar, nya idéer och visioner.”

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden