Andreas Ekström: ”Det är inte robotarna som blir mer som människor – tvärtom”

Gästkrönika Är du rädd för att AI ska ta ditt jobb? Var inte det. Fundera hellre på hur AI kan hjälpa dig – och dina medarbetare – varje dag på jobbet. För det är mer sannolikt att det är en människa som lärt sig använda AI smart som tar ditt jobb, skriver Chefs gästkrönikör Andreas Ekström, journalist, föreläsare och utbildare inriktad på den digitala revolutionen. Här ger han konkreta råd hur du gör AI till din bästa vän.

Krönikor
Publicerad
Andreas Ekstöm. Foto: Åsa Wallin

Vi befinner oss mitt i en historisk omställning. Alla chefer jag möter tycks redo att kavla upp ärmarna och sätta i gång. Arbetsredo – men arbetsosäkra. För hur ska man analysera ett så här snabbt skeende och hamna rätt i långsiktiga beslut?

Låt mig ge några enkla och raka råd om artificiell intelligens:

1. Tänk inte mirakel – tänk vardagshjälp. Tjänster som Chat GPT känns smått mirakulösa. Men det som sker är inte ett mirakel. Det som sker är ett snabbt exponentiellt lärande. Den viktigaste frågan för alla er som har en ledarroll är nu den här: Hur kan vi använda en artificiell intelligens som hjälp med det vardagliga, så att vi kan låta de skickliga medarbetarna vi har här fokusera på det verkligt svåra?

2. Tänk inte omedelbar effekt – tänk långsiktigt. Människan ”feltolkar” alltid ny teknik på samma sätt. Vi tror att den första produkten för alltid kommer att definiera den nya tekniken – när vi i själva verket nästan alltid behöver göra tiotals försök innan vi hamnar rätt. Se Googles hånade och floppande glasögon som exempel. Dålig teknik? Nej. Bara dålig produkt.

3. Tänk inte främst effektivitet – tänk främst på det mänskliga slitaget. Ett enkelt exempel: Våra massförströelsevapen, det vill säga Youtube och Tiktok, kräver enorma mängder manuell innehållsmoderering. Digital sopsortering, om man vill kalla det vid sitt rätta namn. Rimligen måste människor skyddas från att arbeta med sådant, på samma sätt som fyraåringar måste skyddas från att jobba som sotarpojkar och klättra upp i skorstenar för att göra rent dem. Det har vi rationaliserat bort av mänskliga skäl. Den här sortens städning behöver också rationaliseras bort av mänskliga skäl. AI kommer att kunna göra det åt oss. Vad sliter mest på medarbetarna i din organisation?

4. Tänk inte nya yrkesgrupper – tänk nya kompetenser. Nästan alla tycks oroa sig: Kommer en maskin att ta mitt jobb? Det är inte sannolikt, i de allra flesta fall. Mer sannolikt är att en människa som fortbildar sig och smart använder en maskin kommer att ta ditt jobb. Vilken blir den viktigaste nya kompetensen i en sådan värld? Jag tror att förmågan att instruera, det som på engelska kallas att vara ”prompt engineer”, blir avgörande. En klok ledare avsätter nu tid åt medarbetarna att fördjupa sig, och hitta kombinationseffekter av AI-redskap och egen högspecialiserad erfarenhet.

5. Tänk inte i säkra svar – tänk i öppna frågor. Förmågan att se detta som möjligheter snarare än hot beror mycket på hur vi ställer våra frågor. Jag har sett det så ofta i mitt arbete som föreläsare och utbildare. Jag har en miniworkshop som jag ofta återvänder till, den är fantastiskt enkel, och jag ska avslöja för er hur den går till. Den innehåller en fallucka nämligen. Jag samlar människor i mindre grupper och ber dem att tillsammans formulera två frågor om framtiden. Man får fråga vad blir det till middag i morgon eller när går jorden under, det spelar ingen roll. Två frågor om framtiden. Sen samlar jag in pappren. Upp med svaren på skärmen. Och vad man ser då, så gott som varje gång, det är att frågorna tenderar att vara defensivt ställda. Det vill säga då i det här fallet inte ”Hur kan en AI hjälpa oss att bli bättre?” utan ”När kommer en AI att ta mitt jobb?”.

Den egna gruppens kultur blir omöjlig att snacka bort när man ser den samlad. Attityden finns ju i frågorna.

De av er som har haft samma glädje och lycka som jag, nämligen att få leva i en lång kärleksrelation, har nog ibland funderat över var gränsen går mellan det som är jag och min hjärna och det som är du och din hjärna. Det som är min hud och det som är din hud.

Det är ett osmotiskt tillstånd. Det begreppet känner vi igen från biologin, osmos, beskrivningen av hur information tar sig fram, från cell till cell – en magisk gränslöshet inbyggd i organismen.

”Alla chefer jag möter tycks redo att kavla upp ärmarna och sätta i gång.”

Dit ska ni titta, för att förstå vartåt det här leder oss. Det är det som är den artificiella förstärkningens verkliga konsekvens. Inte att robotarna blir mer som människor. Utan att människor blir mer som robotar. Och skillnaden, gränsen, blir inte längre exakt.

Att vi lär och förstår detta är viktigare än snabb tillväxt, viktigare än nästa snabba exit. Därför blir också rekrytering och utbildning det viktigaste ett företag kan ägna sig åt.

Vill ni ha det i en mening?

Det viktiga är inte vilken artificiell intelligens ni köper – utan vilken livs levande organisk intelligens ni anställer.

andreas ekström

Författare, journalist, föreläsare och utbildare inriktad på den digitala revolutionen, TED-talare, bolagsstyrelseledamot, konsult, moderator samt vid sällsynta tillfällen borgerlig begravningsförrättare.

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden