Chefs undersökning: Chefen positiv men passiv till AI

Chefer och AI Försiktigt nyfikna. Så kan man sammanfatta chefernas inställning till AI.  Många vill lära sig och testa det i jobbet, men få har ännu kommit till skott.

Digital utveckling
Publicerad

Vad

2023 har kommit att bli året då AI-verktygen rullas ut med full kraft och den generativa artificiella intelligensen fullkomligen kastar oss in i framtiden. 

Nytta

Var fjärde chef har tagit till sig de nya möjligheterna och börjat använda AI i sin roll som chef. Men sju av tio företag och organisationer står fortfarande utan någon som helst AI-strategi. Vi ger dig tips på hur du kommer igång.
Illustration: Anna Harvard

Övervägande spännande och nyfiken, med en viss oro och tveksamhet.

Så sammanfattar Chat GPT känslorna hos Sveriges chefer inför AI-revolutionen när vi ger den resultaten från Chefs AI-undersökning.

Samtidigt som det skrivs braskande rubriker om att AI kan leda till mänsklighetens undergång och att mer än hälften av jobben kan försvinna, andas cheferna ändå optimism och viss tillförsikt.

Och de ser framför allt möjligheter. 

Det visar Chefs undersökning med nästan tusen svarande chefer.

Endast fyra procent uppger att inställningen i stort på arbetsplatsen präglas av rädsla och hot. 64 procent vittnar om att även övriga medarbetare visar intresse och nyfikenhet. 

Men där finns även ett utbrett ointresse. Så mycket som en fjärdedel av cheferna uppger att det inte överhuvudtaget pratas om AI på arbetsplatsen. 

2023 har kommit att bli året då AI-verktygen rullas ut med full kraft och den generativa artificiella intelligensen, (den som skapar ny information i form av texter eller bilder baserad på tidigare träningsdata – till exempel Chat GPT), fullkomligen kastar oss in i framtiden. 

Microsofts ledare, Satya Nadella, säger till affärssajten Bloomberg att påverkan av artificiell intelligens kommer att bli minst lika genomgripande och djupgående som internet. 

En ny rapport från McKinsey, som World Economic Forum beställt, hävdar att generativ AI kommer att kunna höja produktiviteten och skapa en tillväxt i världsekonomin värd flera biljoner dollar. 

EU ser över de etiska riskerna och påverkan på arbetsmarknaden, men pekar samtidigt på den konkurrenskraft som AI innebär för de europeiska länderna. De betonar vikten av att vara med i utvecklingen både avseende spetskompetens och kompetensutveckling i ett bredare perspektiv. 

Och för att upprepa vad framtidsforskaren Per Siljerud sa i en tidigare Chef-artikel:

”Valet är inte mellan AI och människor. Tvärtom! Vi måste se AI som vår digitala kollega. AI kanske inte ersätter chefer men chefer som använder AI kommer att ersätta chefer som inte använder AI.”

Men hur AI-kompetenta är cheferna i dag? Har de börjat låta den artificiella intelligensen arbeta åt sig? Använder de generativ AI i sitt arbete som ledare för företag och organisationer?

I Chefs undersökning bedömer cheferna själva sin AI-kunskap i genomsnitt 2,5 på en 5-gradig skala.

Trots att intresset och viljan finns har drygt tre av tio chefer inte heller påbörjat någon som helst lärprocess kring en av de snabbast accelererande teknikerna vi någonsin har varit med om. 

Endast åtta procent säger att de har gått en AI-utbildning, ytterligare 6 procent har en utbildning inplanerad det kommande halvåret. Och 63 procent uppger att de lär sig på egen hand. 

Sju av tio företag och organisationer står fortfarande utan någon som helst AI-strategi.

Var fjärde chef har ändå tagit till sig de nya möjligheterna och börjat använda AI i sin roll som chef. 

Hur är det för dig?

Om undersökningen: Undersökningen genomfördes som webbenkät under juni–augusti 2023. Totalt 960 deltagare varav 60 procent kvinnor och 40 procent män. 44 procent är 51–60 år, 30 procent 41–50 år, 18 procent över 60 år, 7 procent 30–40 år. 44 procent är chefer på lednings-/stabsnivå, 31 procent är mellanchefer, 14 procent gruppchefer.  

Grafik och illustrationer: Anna Harvard

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden