3 snabba frågor om AI till AI – och så svarar experterna

Chef ställde samma tre frågor till AI-experterna Andreas Ekström och Arash Gilan och till Chat GPT samt Bard. Här är svaren.

Digital utveckling
Publicerad
AI-experterna Arash Gilan och Andreas Ekström.

1. Hur ska man som chef våga satsa på AI?

Andreas Ekström: ”Jag tror på att utbilda sig och omvärldsbevaka. Titta sig omkring och leta efter intressanta, konkreta exempel på vad man kan göra med auto­matisering och AI. Och att börja testa. Det intressanta är inte hur bra det blir nu, utan hur bra det blir sen och hur snabbt det går.”

Arash Gilan: ”De som blir rädda kommer att halka efter. Det är oerhört viktigt att vara nyfiken. Och inte vare sig fastna i den dystopiska falangen eller bland dem som tycker att det går så snabbt att du skulle ha börjat redan i går. Börja utforska vad det innebär för dig som ledare och för din organisation.” 

Chat GPT: Satsa på AI som chef och ledare för att omvandla verksamheten, öka konkurrenskraften och effektiviteten. Även om det kan verka utmanande att investera i AI leder det ofta till långsiktiga besparingar, attraherar talang och visar ledarskap i framtidstrender. Investera i utbildning och se AI som en strategisk möjlighet, inte bara en teknisk utmaning.

Bard: Chefer och ledare som vill våga satsa på AI bör: förstå potentialen och riskerna med AI, ställa upp realistiska förväntningar, förbereda sig på förändring och vara öppen med feedback. Börja i små steg, samarbeta med experter och var flexibel.

2. Är AI främst ett effektiviseringsverktyg eller kommer det att disrupta hela verksamheter?

Andreas Ekström: ”Trelleborgs kommun är ett bra exempel där de lyckats effektivisera genom att systematisera biståndsansökningarna. Men rent generellt tror jag att AI kan tänkas göras vad som helst med våra verksamheter, både de offentliga och kommersiella.” 

Arash Gilan: ”Självklart kan AI effektivisera, men den kan också disrupta hela verksamheten. Det viktiga är att inte ha bestämt sig i förväg utan att låta lusten och nyfikenheten utforska möjligheterna. Börja med ett vitt papper och dröm stort. Det klassiska är att vi tar reda på hur tekniken kan appliceras på befintliga processer. I stället kan man fråga sig hur vi skulle lösa något om vi inte haft de befintliga processerna på plats – och då kan det förändra hela verksamheten.”

Chat GPT: AI är både ett effektiviseringsverktyg och en potentiell disruptör. Det optimerar processer och skapar nya affärsmöjligheter genom innovation, men kan också omstrukturera hela branscher och affärsmodeller.

Bard: AI är både ett effektiviseringsverktyg och en disruptiv kraft. AI kan användas för att automatisera uppgifter och förbättra effektiviteten, vilket kan leda till kostnadsbesparingar och ökad produktivitet. Men AI kan också leda till nya affärsmodeller och förändra hur vi arbetar.

3. I vilka delar av verksamheten har man störst nytta av AI?

Andreas Ekström: ”Det beror på verksamheten, men jag tror att man ska börja med det monotona och tråkiga – en AI fungerar än så länge som bäst när den får ägna sig åt relativt enkla problem.”

Arash Gilan: ”Det enkla svaret är där data möter beslut. Där har AI sina största styrkor. Människor är ju inte datastyrda, empiriska eller numeriska, vi mår bättre av att rationalisera. Så i alla de delar av verksamheten där jag kan få underlag som hjälper mig att fatta rationella beslut. Närmast till hands är kundservice (chattbotar och så vidare), produktrekommendationer, driftoptimering, prognoser och dataanalys.” 

Chat GPT: AI har stor nytta i datadriven beslutsfattande, kundtjänstautomatisering, personalhantering, marknadsföringsanalys, produktutveckling och logistikoptimering. Det förbättrar effektiviteten, precisionen och innovationen i dessa områden.

Bard: I områden där det finns stora mängder data och där det krävs komplexa beslut. Som i kundtjänst, marknadsföring, produktion och finansiering. AI kan med andra ord förbättra effektiviteten och precisionen i många olika delar av verksamheten.

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden