6 steg: Så kommer du igång med AI i ditt ledarskap

Chef har tagit hjälp av AI-experten Henrik Byström, tidigare mångårig expert på strategisk digitalisering på Microsoft och nu medgrundare av AI-labbet. Här är hans tips på hur du kommer igång med AI i ditt ledarskap.

Digital utveckling
Publicerad
AI-experten Henrik Byström.

1. Få med ledning och styrelse på tåget

Ansvaret för AI kan inte läggas på till exempel en it-chef för då blir det en ren teknikfråga. Inte heller hos verksamhets- eller affärsutvecklingschefer, utan behöver vara en del av den övergripande företagsstrategin vars ansvar ligger hos ledningsgruppen. Beslut bör tas av de högsta cheferna, vd:ar och vice vd:ar, för att sedan spridas i organisationen.

2. Utgå från era strategiska mål och identifiera ert AI-behov

Fråga dig: Hur kan AI vara behjälpligt för att nå era mål? Bryt ner i såväl tekniska förutsättningar som behov av utbildning och kulturförändring. Många tar extern hjälp. Ett förslag är att hålla en AI-strategiworkshop.

3. Förstå din egen roll och börja medvetet använda det som finns redan i dag

Skaffa dig kunskap. Börja till exempel med att gå den kostnadsfria digitala kursen ”Elements of AI” framtagen av Linköpings universitet. Testa. Testa. Testa. Avsätt tid i kalendern så att det verkligen blir av. AI-tjänsterna omger dig redan. I till exempel Microsoft 365 har du Viva Insights, som ger värdefull information om hur du använder din tid, vilka medarbetare du ägnar dig mest åt och så vidare. Här finns också design- och översättningsfunktioner. Detsamma hos Google Workspace. Spotify har en ny DJ-funktion. Kanske kan du få idéer härifrån till din egen verksamhet? Kolla dikteringsfunktioner i Word och testa digitala assistenter. Skaffa dig förståelse kring vad AI är. Var aktiv och använd tjänsterna medvetet.

4. Formulera ”case”

Vad ska ni använda AI:n till? Dags att bli konkreta, till exempel i form av ett hackathon, ett tidsbegränsat event där olika erfarenheter från olika delar av verksamheten får komma till tals och tillsammans hitta lösningar. Vad har ni tillgång till för data? Data är supercentralt. Med dem kan AI göra stor skillnad för verksamheten.

5. Coacha medarbetarna

Hur långt har medarbetarna kommit? Vilken kunskapsnivå är de på? Hur kan du få dem att engagera sig och lära sig mer om AI? Kanske har du medarbetare som ligger långt framme i kunskap och användning, kanske kan de coacha andra?

6. Gör piloter

En pilot ger dig underlag kring resursbehov av såväl tekniska lösningar som datakvalitet. Här kan ni också stämma av ansvarsfrågan i förhållande till kommande förordningar och etik.

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden