Unga kvinnor ryter ifrån: Saknas kvinnliga tech-förebilder

Trots att behovet av tech-kompetens är skriande, finns en stor brist på kvinnor i branschen. Det visar en ny och riksomfattande attitydundersökning som genomförts för tionde året.

Behovet av arbetskraft inom tech explosionsväxer.

Mellan 2024 till 2028 kommer det årligen att behövas cirka 18 000 specialister inom tech, enligt TechSveriges rapport Kompetensbehoven inom tech som släpptes i början av februari.

Förutom att den specifika kompetensen och arbetskraften efterfrågas i branschen, finns också ett stort behov i näringslivet och inom offentlig sektor.

Kompetens inom AI och säkerhet blir dessutom allt viktigare.

Ändå saknas kvinnorna.

unga kvinnor och tech – summering i 10 punkter

1. Stor diskrepans mellan självbild och de egenskaper som ses som viktiga inom it/tech.

2. Lika få arbetar med it idag som för tio år sedan – men intresset för att göra det har ökat.

3. En av tio har lärt sig mycket om it i skolan.

4. Andelen som är lockade av att arbeta inom it/tech har inte förändrats under de senaste fem åren.

5. Flest vill arbeta inom it/tech inom sjukvård och hälsa.

6. 63 procent är mer benägna att arbeta med it/tech om företaget har en jämn könsfördelning.

7. Andelen med dålig kännedom om it-yrket har ökat för tredje året i rad.

8. Fler kan tänka sig att arbeta inom it/tech-branschen än med it/tech som yrke.

9. Brist på kvinnliga förebilder ses som den främsta anledningen till att få kvinnor arbetar med det.

10. Allt färre upplever att teknik i vardagen är lika anpassad för kvinnor som för män.

Källa: Rapporten Unga kvinnor och tech 2024.

Det framkommer i en riksomfattande attitydundersökning som baseras på årliga intervjuer med totalt fler än 8 000 kvinnor i Sverige mellan 16 och 30 år, genomförda mellan 2015 och 2024.

Andelen kvinnor som arbetar med just tech och it har inte förändrats nämnvärt det senaste decenniet. Bara sex procent säger sig jobba med det idag, jämfört med fyra procent år 2015.

Andelen unga kvinnor som säger sig plugga it/tech (5 procent), har också mer eller mindre stått still de senaste tio åren.

Årets undersökning, Unga kvinnor och tech 2024, baseras på svar från 1 000 kvinnor i Sverige i samma åldersspann.

På frågan om vad man tror att bristen på kvinnor inom it/tech främst beror på, är det vanligaste svaret att det saknas kvinnliga förebilder.

Andelen unga kvinnor som upplever att den teknik som de använder i sin vardag är lika anpassad för kvinnor som för män, har dessutom minskat med elva procentenheter under det senaste året.

om undersökningen

  • Undersökningen baseras på årliga intervjuer med sammanlagt över 8 000 kvinnor i Sverige mellan 16 och 30 år, genomförda mellan 2015 och 2024.
  • Årets undersökning baseras på svar från 1 000 kvinnor i Sverige mellan 16 och 30 år, som under januari 2024 intervjuats av Verian genom Sifopanelen som är en slumpmässigt rekryterad webbpanel.
  • Undersökningen är riksrepresentativ för Sverige, och framtagen av Insight Intelligence tillsammans med Tietoevry, Bredband2, Handelsbanken och QRIOS.

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden