Jämställd rekrytering självklart för tech-bolaget: ”Måste vara förebilder”

Målet för tech-bolaget Crowd Collective är att hälften av deras nyrekryterade it-konsulter ska vara kvinnor. Ett stort steg för en mansdominerad tech-bransch – och något de lyckades med förra året. Men mer kan göras menar grundaren Jonatan Lidström. Här är hans bästa tips för en jämställd rekrytering.

Mångfald
Publicerad
Lina Ullman och Jonatan Lidström.

Det första Jonatan Lidström gjorde när han grundade tech-bolaget Crowd Collective år 2017 var att rekrytera Lina Ullman. Någon han visste brann lika mycket för en jämställd och mångfacetterad tech-bransch som han själv gjorde.

”Det brukar sägas att 30 procent i tech-branschen är kvinnor. Men det är en sanning med modifikation”, säger Jonatan Lidström till Chef.

Han förklarar:

”Synar man de här siffrorna lite mer noga, så jobbar kvinnorna snarare med sälj och administration. Andelen kvinnor som arbetar som utvecklingskonsulter inom it är snarare 15–20 procent, lite beroende på vilken undersökning man tittar på.”

Det finns ett tydligt affärsvärde i att bygga ett dynamiskt tech-bolag där både kvinnor och män får leverera it-lösningar till kunderna, menar han. Men tech-branschen ligger hopplöst efter i frågor som rör jämställdhet och mångfald.

Målet för bolaget är att hälften av deras nyrekryterade it-konsulter ska vara kvinnor. Ett stort steg i den mansdominerade tech-världen – och något Crowd Collective lyckades uppfylla förra året.

Men än så länge är man inte helt nöjd. Mer kan göras.

”Något att arbeta vidare med är att göra något åt de dolda sysslorna som kvinnorna tar på sig, som att piffa på kontoret innan en kund kommer eller hämta vatten och fika inför ett möte”, säger Jonatan Lidström.

”Det måste vi ändra på och prata mer om. Vi är ett bolag som går i bräschen i jämställdhetsfrågor. Då kan det inte se ut så här. Vi ledare måste också vara förebilder.”

Hans egen ledarroll har gått från grundare och vd till den nyinrättade rollen Head of Expansion, medan Lina Ullman har en tjänst som verksamhetschef. Ny vd är Louise Bagewitz. Det är också de tre som sitter i ledningsgruppen.

Hur jobbar de då konkret med den jämställda rekryteringen? Inte förvånande handlar det om mätning, medarbetarundersökningar och utvärdering.

Det kan låta självklart, men det är inte alltid helt lätt att anamma i praktiken. Nyligen skrev Chef om en färsk undersökning som visar att även om de allra flesta hr-chefer för statistik över jämställdhetsarbetet på sin arbetsplats, är det få som kontinuerligt utvärderar målen.

För Crowd Collective handlar det om att en-två gånger per år mäta den upplevda jämställdheten och jämlikheten på arbetsplatsen. Dels genom djupintervjuer med medarbetarna, dels genom en anonym undersökning med frågor som berör yrkeslivet i stort.

”Frågor som ställs handlar bland annat om möjligheter och förutsättningar att komma ut på kunduppdrag, om jämlik lön och om medarbetarna upplever arbetsplatsen som jämställd”, berättar Jonatan Lidström.

Svaren utvärderas sedan och omvandlas till fokusområden framåt. Undersökningen har gjorts i ett och ett halvt år och har fungerat som värdefullt underlag för just det kontinuerliga jämställdhetsarbetet på bolaget. 

”I Stockholm där vi har vårt huvudkontor har vi lyckats extremt bra med att vara jämställda och attraktiva. I Helsingfors har vi fortfarande en del att jobba med”, konstaterar han.

Kontor finns även i Linköping och Malmö. Och fler expansionsplaner finns, trots en dyster marknad för tech-branschen.

”Vi ser en högre konkurrens än för sex månader sedan på öppna uppdrag. Men vi är trygga med att fortsätta satsa även under det här året. Vår ambition är att växa och gå in i Tyskland. Att visa att vi jobbar med de här frågorna är också ett sätt för oss att sticka ut och visa vad vi är för typ av arbetsgivare.”

4 tips för att lyckas med jämställd rekrytering

  1. Vikten av förebilder. Är det bara vita män i en viss ålder som frontar bolaget kan man inte på ett trovärdigt sätt prata om att bolaget satsar på jämställd rekrytering.
  2. Satsa på extern kommunikation. Lyft fram förebilder i verksamheten. Kommunicera att det är bra med mångfald.
  3. Rekryteringsprocessen. Skapa ett rykte om att bolaget är intressant. Själva urvalsprocessen är viktig. Ta bort allt personligt. Fundera i stället på vilka egenskaper som skapar dynamik på arbetsplatsen. Undvik personer som är allt för lika dig själv.
  4. Är arbetsplatsen jämställd? Bra! Tänk på att fördela ordet vid möten. Det ska inte bara vara de trygga männen som får prata. Som ledare behöver du jobba aktivt med att låta ordet gå runt och låta alla personligheter ta plats.

Fortsätt läsa kostnadsfritt!

Vi behöver bara en minut…

Så roligt att du vill fortsätta läsa! Det får du strax göra, utan att betala något.

Skapa ditt gratiskonto
  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.