ikea_sverige

Ikea: ”Den här frågan släpper vi aldrig”

På Ikea Sverige talar siffrorna för sig själva: 9 av 19 varuhuschefer är kvinnor och i ledningsgruppen är 50 procent kvinnor. Hemligheten? Tydliga värderingar, flexibilitet – och hårt arbete.

På Ikea står värderingarna i centrum – bokstavligt talat. Staffan Lindquist, personalchef på Ikea Svenska Försäljnings AB, berättar att Ikea har “vänt” på hela rekryteringsprocessen: Ikeas behov har helt enkelt underordnats Ikeas värderingar. Därigenom ser man till att få in rätt personer, och rätt mix av personer, i företaget direkt.

Genom täta uppföljningar och kartläggningar ser man sedan till att alla enheter håller sig på rätt spår.

“Det är i värderingarna allting börjar, det är det viktigaste. Men vi är också bra på att ‘walk the talk’. Vi jobbar med de här frågorna hela tiden. Ett av våra mål är till exempel att 50 procent av varuhuscheferna ska vara kvinnor. Vi arbetar aktivt för att lyfta kvinnor till de här positionerna”, säger Staffan Lindquist.

Till sin hjälp har Ikea konkreta mål. När ledningen träffas ägnas alltid en dag åt människor, återväxt och successionsordning. Ikea har flera utvecklingsprogram och arbetar intensivt med att identifiera talanger och få till en balans mellan män, kvinnor och personer med olika etnisk bakgrund i varuhusen.

“Nyckeln till vår framgång på det här området är att vi är ‘på det’ hela tiden. Varuhuscheferna får nyckeltal att förhålla sig till. Ser vi sedan att någon enhet har slagsida i jämställdhets- eller mångfalds­frågor måste de åtgärda det omedelbart. Vi kartlägger detta årligen, för om man hamnar snett i rekryteringen tar det flera år att snurra runt det”, säger Staffan Lindquist.

För att Ikea ska kunna behålla talangfulla medarbetare i olika skeden i livet har man valt att vara tillmötesgående mot medarbetarna, beroende på livssituation.

“Vi är flexibla. Det finns många exempel på personer som kanske velat ta ett steg åt sidan på grund av sin familjesituation. Det är helt okej för oss, de diskvalificerar sig inte på grund av det. Utmaningen är att skapa ett arbetsklimat där medarbetarna känner sig trygga nog att prata om hur de upplever sin arbetssituation”, säger Staffan Lindquist.

Ikeas recept för att lyckas med det? Utvecklingssamtal, där bland annat den egna livssituationen utgör en punkt på agendan. Inte minst försöker Ikea skapa en företagskultur där medarbetare vågar föra en öppen dialog med cheferna om sin utveckling och framtid.

I slutänden handlar det om att växa i en snabbrörlig bransch. Att få in fler kvinnor på ledande positioner är en viktig del i det arbetet, menar Staffan Lindquist:

“Det finns definitivt ett affärsperspektiv i det här, framförallt eftersom vi ska spegla våra kundgrupper. Ikea har en stor kundgrupp som är kvinnor – det är superviktigt att organisationen speglar marknaden. Det är alltid en utmaning att nå dit, men den här frågan kommer vi aldrig att släppa.”

Missa inget! Prenumerera på Chefs nyhetsbrev

  • Prenumerera på Chefs nyhetsbrev med det bästa från Chef.se.