Chefakademin / Alla ledarskapsutbildningar / Teamledarskap i produktionen

Teamledarskap i produktionen

Produktionsstyrningen och den dagliga driften övertas alltmer av arbetslagens medlemmar som därmed får ansvar för olika samordningsfunktioner. Det finns inget facit för en teamledarfunktion. Gemensamt är att en teamledare/samordnare agerar som ledare utan direkt personalansvar. En teamledare som är trygg i sin roll är en tillgång både för arbetslaget och för företaget.

Detta är en företagsutbildning

Chefakademin har lång erfarenhet av att företagsanpassa utbildningar efter organisationers behov. Vi har också en rad färdigpaketerade utbildningar, redo att hållas på din arbetsplats för en hel grupp medarbetare – detta är en av dem. Är det istället enskilda medarbetare som ska utbildas är du varmt välkommen att boka våra öppna program.

Målgrupp

Programmet vänder sig till dig som har eller kommer att få en teamledande/samordnande funktion i ett arbetslag. Du vill lära från andra i samma situation, få tips och synpunkter samt vidga sitt erfarenhetsutbyte. Utbildningen är grundläggande för den som är eller ska bli gruppombud, koordinator, styransvarig, gruppledare m.m. För att delta krävs inga förkunskaper från tidigare ledarskapsutbildningar.

Syfte

För att ge en tydlig bild om vad som förväntas av en teamledare och hur det är möjligt att hantera rollen, tar programmet upp ämnen som samarbete, kommunikation och konflikthantering samt hur teamledaren skapar förutsättningar för att motivera laget att uppnå verksamhetens mål.

Deltagarna får teorier, tips och idéer om hur de har tagit sig an rollen som teamledare. Vad kan hon/han göra för att t.ex. förändring ska upplevas som utvecklande? 

  • förstå sin roll
  • kunna hantera konflikter
  • bli tydligare i sin kommunikation
  • få ökad självinsikt
  • få ökad kunskap om samarbete och hur grupper fungerar

Ur innehållet

Vi studerar samarbete och hur grupper kan organiseras och utvecklas med stöd av grundläggande ledarskapsteorier. Dessutom tar vi upp frågor som teamledarens roll och ansvar, samordnarens starka sidor och hur dessa uppfattas av andra. Under dagarna övar vi kommunikation och samarbete. Vi går även igenom kroppsspråk, aktivt och passivt lyssnande och varför det kan vara svårt att få andra att lyssna.

Du får med dig alla de delar som ingår i våra program, men vi har särskilt fokus på:

  • Träning, övning och reflektion kring ledarskapssituationer
  • Ledarskapsteori, verktyg och förhållningssätt för ett personligt och effektivt ledarskap
  • Personlig feedback och egna utvecklingspunkter
  • Erfarenhetsutbyte med andra i liknande situationer