Chefakademin / Alla ledarskapsutbildningar / Retorik för ett effektivare ledarskap

Retorik för ett effektivare ledarskap

Ett effektivt ledarskap ställer krav på förmågan att kunna kommunicera. Konsten att ha det talade ordet i sin makt är ovärderligt i såväl yrkeslivet som privat. Ledarskap är kommunikation eftersom vi oftast vill att det vi säger ska leda till något specifikt exempelvis till handling, ökat engagemang eller delaktighet.

Detta är en företagsutbildning

Chefakademin har lång erfarenhet av att företagsanpassa utbildningar efter organisationers behov. Vi har också en rad färdigpaketerade utbildningar, redo att hållas på din arbetsplats för en hel grupp medarbetare – detta är en av dem. Är det istället enskilda medarbetare som ska utbildas är du varmt välkommen att boka våra öppna program.

Målgrupp

För chefer, ledare och verksamhetsledare som vill utveckla sin retoriska förmåga i det personliga ledarskapet och i sina presentationer. Du har antagligen en grundläggande erfarenhet som chef eller ledare men utbildningen vänder sig till alla i organisationen med en ledande roll.

Syfte

Syftet med utbildningen är att utveckla deltagarnas kommunikativa förmåga genom att öka medvetenheten om grunderna i framgångsrik och effektiv kommunikation. Med denna utbildning får du träna och vi presenterar de effektivaste verktygen och metoderna för att bli ännu mer förtroendeingivande och effektiv i presentationer och framträdanden.

Ur innehållet

 • Hur kan vår kommunikation påverka vårt sätt att leda andra
 • Vad kännetecknar en fantastisk presentatör
 • Utsmyckning av språket
 • Kommunikationens grunder
 • Att skapa kontakt med dina åhörare 
 • Inlärningsstilar
 • Påverkan genom mina och andras värderingar
 • Retorisk disposition
 • Planering och förberedelser
 • Konsten att argumentera
 • Hantera störningar och besvärliga åhörare
 • Exempel på framgångsrika talare
 • Praktisk träning med konstruktiv feedback

programansvarig

Thomas Gross

Sen 1990 har Thomas Gross arbetat med ledarutveckling med huvudinriktning mot ledarskapets kommunikation där han haft näringslivet som arena. Verksamheten sträcker sig från seminarie- och processledning till talskrivning och stöd i ledarkommunikationen internt i företaget, såväl som externt mot marknaden.

Thomas leder workshops och föreläser regelbundet för IFL vid Handelshögskolan i Stockholm och Svenska Managementgruppen. Han är delägare och Senior partner vid Stockholms Ledarinsitut AB.