Chefakademin / Alla ledarskapsutbildningar / Förändringsledarskap

Förändringsledarskap

Har du erfarenhet av mindre lyckade förändringar? Eller vill du öka din förmåga att lyckas med nästa förändring?

Då är du i gott sällskap. Forskning visar att endast 30 procent av allt förändringsarbete leder till avsett resultat med tillämnade resurser. Förändringsledarskap handlar om förmågan att driva ett effektivt förändringsarbete genom att skapa förändringskraft och behålla motiverade medarbetare under hela förändringsprocessen.

Detta är en företagsutbildning

Chefakademin har lång erfarenhet av att företagsanpassa utbildningar efter organisationers behov. Vi har också en rad färdigpaketerade utbildningar, redo att hållas på din arbetsplats för en hel grupp medarbetare – detta är en av dem. Är det istället enskilda medarbetare som ska utbildas är du varmt välkommen att boka våra öppna program.

Målgrupp

Programmet passar dig som arbetar som chef, ledare, specialist, projektledare eller konsult och driver ett förändringsarbete. 

Du vill:
• lyckas bättre med att driva förändringsarbete med framgång.
• vara bättre på att leda förändring
• vara bättre på att kommunicera förändring
• ha ökad förståelse för mänskliga reaktioner på förändring

Syfte

Syftet med utbildningen är att ge dig direkt användbara redskap för att underlätta förändringsarbetet för att därmed uppnå organisationens mål på ett effektivt sätt.

Ur innehållet

• Framgångsstrategier vid förändringsarbete
• Den individuella och organisatoriska förändringskurvan
• Gör din egen kommunikationsplan
• Kommunicera förändringar effektivt
• Behovs och intressentanalys
• Förbättra din ledarskapsförmåga
• Motivera och engagera dina medarbetare i hela förändringsprocessen
• Nätverka och dela erfarenheter

Öjvind Sterner

programansvarig

Öjvind Sterner

Öjvind Sterner har lång erfarenhet från produktion i olika chefs- och ledarbefattningar. Öjvind är programansvarig för Chefakademins produktions- och förändringssinriktade öppna och företagsinterna ledarutvecklingsprogram. 

Öjvind ansvarar för öppna, företagsinterna och företagsanpassade ledarutvecklingsprogram med primärt fokus för produktionsorganisationer i Sverige såväl som internationellt.