Experten: 5 heta hr-trender

Att medarbetare är i fokus är en självklarhet inom hr. Men vilka konkreta hr-trender kan vi peka ut för året? Maria Duni, nordenchef på Personio, delar med sig av några insikter.

Karriär
Publicerad
Maria Duni (t.v.), nordenchef på Personio.

1. Attrahera talanger blir mer personligt

Riktigt attraktiva medarbetarna kommer fortfarande vara eftersökta, trots svajig ekonomi och nedskärningar. Talangerna vet sitt värde och har ingen egentlig anledning att släppa på sina krav gentemot arbetsgivarna.

Under 2024 kommer vi därför sannolikt få se en trend mot att företagen individanpassar sina policys ytterligare. En ung talang kan behöva mentorskap och utveckling inom vissa utpekade områden, medan en mer senior högpresterare som bildat familj kan behöva extra flexibilitet i jobbet för att kunna göra sitt bästa.

2. Ersättningsstrategier och arbetets förläggning

De som sätter löner behöver se till att utnyttja pålitliga datakällor för benchmarking. Men de får inte heller glömma att vad medarbetare och kandidater faktiskt säger gör skillnad. Ersättningar behöver behandlas ”holistiskt” och ta hänsyn till såväl vad som är rättvist som till företagets kultur och strategi.

Till ersättningsfrågan kan också strategin för arbetets förläggning kopplas, vilken blir en ännu mer kritisk faktor under 2024. Där vissa företag binder lönen explicit till den fysiska platsen är andra mer än villiga att betala topplöner till distansarbetare, för att behålla just den talangen.

3. Hantera förändring och ha koll på grundprinciperna

Ledningsgruppen måste se förändring som en naturlig förutsättning och något som behöver omfamnas, inte kontrolleras. Parallellt med detta förändringsfokus krävs en återgång till och tydliggörande av företagets syfte och principer för verksamheten. För hr-avdelningen blir det viktigt att se över inte bara vad som levereras, utan varför, och prioritera efter det.

4. Upskill och reskill – från medarbetarna själva

Ökat fokus på aktiviteter och innehåll för lärande som genereras av de anställda själva. Det kan handla om egna studiegrupper, crowdsourcade rekommendationer, och interna mentorprogram.

Hr-avdelningarna kan spela en viktig roll i detta arbete, genom sin kunskap om den expertis som finns i företaget och genom sin kunskap om hur kunskapsdelning och lärande kan skalas upp.

Den här typen av medarbetarlett lärande innebär också att de interna relationerna mellan medarbetare i företaget stärks och att företagskulturen utvecklas.

5. Förändrat talanglandskap

AI kommer starkt i olika verktyg för talangrekrytering, bland annat för att automatisera det manuella arbetet i processerna. Vi kommer också att se ett ökat fokus på att attrahera talanger internt, till följd av den osäkra ekonomin. Företag kommer välja att skapa nya möjligheter för att utveckla sina talangers möjligheter och lärande genom interna resurser.

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden