Anpassa dig efter Gen Z – annars byter de jobb

Generation Z skiljer sig mycket från tidigare generationer. Det betyder att arbetsgivarna behöver anpassa sig – annars finns en överhängande risk att de unga byter jobb. Dessutom blir lön och arbetsvillkor allt viktigare för Gen Z. Det visar nu två nya studier.

Karriär
Publicerad
Peter Knutsson Frejd, vd Academic Work

Enligt två nya studier har den engagerade och värderingsstyrda Generation Z (personer födda 1995–2003) mycket att säga till om när de formar sitt arbetsliv.

Och det gäller för arbetsgivarna att hänga med.

Tydligt är att Gen Z, som gruppen också kallas, skiljer sig mycket från tidigare generationer, i alltifrån hur de lever till hur de arbetar.

I en färsk undersökning från livsmedelsföretaget Compass Group framgår det att 61 procent av Gen Z granskar personalförmåner mer noggrant i rekryteringsprocesser nu jämfört med 2020. För övriga tillfrågade var siffran 42 procent.

Närmare hälften (47 procent) i den unga generationen uppger dessutom att de är mer villiga i dag än innan 2020 att se sig om efter nya jobb om de inte trivs på sin nuvarande arbetsplats.

Vilket borde få vilken arbetsgivare som helst att dra öronen åt sig.

De äldre generationerna är mer bekväma, där kan bara 24 procent tänka sig att byta jobb.

Samtidigt lurar den nuvarande ekonomiska situationen, med inflation, energikris och lågkonjunktur.

”Ökat fokus på arbetsmiljö och ledarskap kommer göra att den yngre generationen känner sig trygga.”

Enligt Academic Works studie Young Professional Attraction Index (YPAI) överväger 15 procent av så kallade unga professionella att söka ett jobb som inte passar deras profil, eller som de tidigare inte har tänkt var något för dem, på grund av rådande ekonomiska världsläge.

Peter Knutsson Frejd, vd Academic Work.

”Att en osäker omvärld påverkar unga talangers karriärvägar på detta sätt är viktig information för alla företag där ute”, menar Peter Knutsson Frejd, vd på Academic Work, i en kommentar.

Undersökningen visar också, föga förvånande, att lön och arbetsvillkor blivit allt viktigare under lågkonjunkturen.

Drygt hälften av Gen Z uppger att just lön (49 procent) samt säkra arbetsvillkor (46 procent) har större betydelse nu än tidigare.

Att personlig ekonomi, speciellt levnadskostnader, oroar den unga generationen har även framgått av en tidigare rapport, som Chef skrev om i våras.

Om vi återgår till Academic Work-vd:n Peter Knutsson Frejd är han inte förvånad över att dessa två parametrar, lön och bättre arbetsvillkor, toppar listan.

”Det är faktorer som alltid varit viktiga för denna generation och såklart extra viktiga nu. Men för arbetsgivare som i en tuff situation inte har möjlighet att konkurrera med pengar så behöver det inte vara kört”, säger han, och fortsätter:

”Ett ökat fokus på både arbetsmiljö och ledarskap kommer göra att den yngre generationen känner sig trygga på sin arbetsplats, och ökar chansen för företag att behålla och attrahera nya talanger.”

Om undersökningarna

Compass Groups står för Global Eating at Work Survey. Studien genomfördes i samarbete med marknadsanalysföretaget Mintel mellan 18 november – 8 december 2022. Datan är nedbruten per land och ålder för att få attitydskillnaden över generationerna. I Sverige har 1 883 respondenter medverkat i studien varav 243 personer ur Generation Z.

Academic Work har, tillsammans med Kantar Public, skapat ett mått på arbetsgivares attraktivitet bland studenter och akademiker i början av karriären – Young Professional Attraction Index (YPAI). En young professional behöver inte vara ung i ålder utan är i början av sin karriär och har mellan 0–5 års arbetslivserfarenhet. I år deltog 3 083 personer i den svenska delen av studien.

Källa: Compass Group och Academic Work.

Fortsätt läsa kostnadsfritt!

Vi behöver bara en minut…

Så roligt att du vill fortsätta läsa! Det får du strax göra, utan att betala något.

Skapa ditt gratiskonto
  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.