Lönesamtal – så bemöter du som chef 7 kniviga vädjanden

Oavsett varför medarbetare kräver högre lön kan du bemöta dem med en princip: Prestationen styr lönen. Här får du som chef 7 konkreta råd på hur du ska svara.

Kommunikation
Publicerad

Det är medarbetarens prestation som ska ligga till grund för den nya lönen. I de allra flesta verksamheter och löneavtal finns varken privatekonomiska aspekter eller inflation med som bedömningsgrunder. 

”Naturligtvis är det viktigt att lyssna och ta medarbetarnas oro för ekonomin på allvar, men du som chef sätter lönen utifrån vad medarbetaren presterat, inget annat”, säger löneexperten Johan Thesslin, som skrivit boken Lön och motivation (Liber förlag) tillsammans med AnnCharlotte Bretan. 

Han menar att nyckeln till bra lönesamtal ligger i förberedelserna.  

Börja med att ta reda på vad som gäller i din verksamhet. Ta stöd av hr och prata gärna ihop dig med dina chefskolleger.

Du bör också ställa krav på att dina medarbetare förbereder sig inför samtalet. 

Johan Thesslin.

Men informera först om lönepolicy, gällande avtal och lönekriterier. Det är kanske speciellt viktigt i år när förväntningarna är högre än någonsin. 

”Var tydlig med vad som påverkar lönen och hur budgeten ser ut. Det gör förväntningarna mera realistiska” säger Johan Thesslin, som rekommenderar chefer att ägna tid åt att förklara hur olika aspekter vägs samman till en helhetsvärdering av prestationen och hur den bedömningen sedan ska vägas in i lönestrukturen. 

När det är dags för lönesamtalet är det bra att först tydliggöra ramarna för samtalet. Därefter pratar man om vilka förändringar som skett i medarbetarens uppdrag sedan förra året. Först efter det pratar man om medarbetarens prestation.  

”Var inte rädd för att låta medarbetaren beskriva sin bild av prestationen. Och glöm inte bort att lyssna. Det är lätt hänt när det känns spänt och du är fokuserad på att leverera ett tydligt budskap.” 

När ni sedan har en bild av vad medarbetaren presterat kopplar ni prestationen till lönen. Och avslutningsvis pratar ni om vad medarbetaren behöver utveckla för att påverka sin lön framåt.   

Chefer kan hänvisa till att de inte har mer pengar. Men chefen måste ta hela ansvaret, menar han. 

”Du har en tilldelad budget, gör en bedömning och fördelar det utrymmet. Stå för den bedömningen!” 

7 kniviga lönevädjanden så bemöter du dem

  1. ”Jag är ensamstående med tre barn och är väldigt orolig för min privatekonomi nu när priserna skenar.”  Svar: ”Jag förstår att din ekonomiska situation kan vara utmanande. Det vi pratar om i lönesamtalet är din prestation. Låt oss därför titta på vad du presterat och se om vi kan hitta argument för en högre lön.” 
  2. ”De andra i arbetsgruppen har mycket högre lön än jag, jag kräver att få samma lön.”  Svar: ”Oavsett vilken lönenivå dina kolleger ligger på är det din prestation och din lön vi pratar om här.” 
  3. ”Konkurrenterna i branschen erbjuder mycket högre lön. Ska jag behöva byta jobb för att få upp lönen? ” Svar: ”Jag ser gärna att du stannar. Du kan påverka din löneutveckling genom det du bidrar med i verksamheten. Låt oss ta fram en plan för det.” 
  4. ”Nu har jag fått stå tillbaka till förmån för mina kolleger i några år, så nu är det min tur att få ett rejält lönepåslag.”  Svar: ”Min utgångspunkt är att du ligger rätt i lönestrukturen i förhållande till vad du presterar, så jag håller inte med om att du ska ha ett högre påslag än du fått tidigare.”
  5. ”Du vet ju inte ens vad jag gör på jobbet, så hur kan jag lita på att du bedömer min prestation rätt?”  Svar: ”Jag tycker att jag har en bra bild av vad du åstadkommer, men om du upplever att jag har dålig koll så är det ett tecken på att vi inte har pratat tillräckligt mycket om vad du gör under året. Det behöver vi tänka på inför nästa år. Men här och nu – om du känner dig orolig föreslår jag att du skriver ner din prestation så utgår vi från det.” 
  6. ”Verksamheten går bra och jag levererar, alltså ska jag ha ett högt lönepåslag.”  Svar: ”Jag håller med om att din prestation är bra, men du har också en hög lön så kraven är högre på dig. Vi kan tillsammans titta på vad vi kan göra för att utveckla din tjänst så att du kan få en bättre löneutveckling framåt i tiden.” 
  7. ”Inflationen är hög. Alltså ska jag ha ett påslag som motsvarar inflationen, annars får jag i praktiken en lönesänkning.”  Svar: ”Det är inte så enkelt, inflationen är en ekonomisk omvärldsfaktor som inte hör hemma i detta samtal. I lönesamtalet utgår vi från din prestation och hur den påverkar din lön.” 

BONUSTIPS: Om ni blir osams eller det börjar hetta till och bli för personligt, backa tillbaka till prestationen. Om det inte hjälper, föreslå att ni avbryter mötet och sover på saken.

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden