”Ingen frisk hjärna gillar förändring”

En genomtänkt förändringsledning kan förbättra resultatet för verksamheten, skriver författarna till boken ”Förändringsledning”.

Verksamhetsutveckling
Text: Maria Gerlofson
Publicerad

Vad fick er att skriva boken?
”Vi tyckte att det saknades en bok om hur man på vetenskaplig grund kan arbeta med planerad förändring i en svensk kontext.”

Varför sätta det mänskliga perspektivet i centrum i förändrings­arbete? 

”Ingen förändring kommer till stånd om inte människor ändrar sina beteenden. Det är just det som är svårt. Vi gillar inte nödvändigtvis förändring – särskilt om vi inte förstår varför den måste ske och om vi känner oss hotade i vår yrkesroll eller som individer. För att få till stånd en förändring måste man därför arbeta medvetet med att stötta människor i deras förändringsresa. Naturligtvis måste man även förstå hur individer fungerar i grupp, kulturen och organisationens tekniska och politiska system och så vidare.”

Vad tänker ni om män­niskors motstånd mot för­ändring? 

”Inom vetenskapen pratar man numera om reaktioner på förändring. Ingen frisk hjärna gillar förändring. Oro och motstånd är en naturlig del av all förändring. Ledarens roll är att hjälpa människor att hantera osäkerheten.”

Vad är viktigast att tänka på i en förändringsprocess?   

”Att tidigt involvera alla som blir påverkade av förändringen. Det är ofta också för kort tid mellan utbildning i det nya och att man ska jobba på ett nytt sätt. Man måste få hjälp och stöd att omsätta sin kunskap.”

Vad är min viktigaste roll som chef i en förändring?

”Att du synligt tar ställning för förändringen och hjälper dina medarbetare genom den. Du behöver ha en diskussion med dig själv om varför förändringen är viktig för dig och din del av organisationen. Du ska inte bara agera som en megafon åt ledningen.”

Fortsätt läsa kostnadsfritt!

Vi behöver bara en minut…

Så roligt att du vill fortsätta läsa! Det får du strax göra, utan att betala något.

Skapa ditt gratiskonto
  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.