Alla webbkurser

Sexuella trakasserier – chefens ansvar

Som chef har du ett viktigt ansvar för att skapa en trygg arbetsmiljö, där ingen blir utsatt för sexuella trakasserier. Det kräver att du vet vad lagen säger och att du arbetar förebyggande – men även att du kan agera snabbt när det behövs.

Hösten 2017 präglades av berättelser om sexuella trakasserier i många branscher. Nu behöver vi alla förhindra att nya fall uppstår. Du som chef har ett viktigt ansvar för att skapa en trygg arbetsmiljö där ingen blir utsatt för sexuella trakasserier.

Chefs webbkurs ”Sexuella trakasserier – chefens ansvar” passar dig som:

  • Behöver få bättre koll på vilket ansvar lagen ställer på dig som chef.
  • Vill veta vilka verktyg du kan använda för att upptäcka och hantera missförhållanden.
  • Vill få en handlingsplan för hur du ska agera, steg för steg, när något har hänt.
  • Är intresserad av att arbeta främjande och förebyggande.

Så här fungerar Chef Webbkurser
Du genomför kursen i din egen takt – när, hur och på vilken enhet du vill. Spara viktiga delar av kursen till din personliga kunskapsbank och du kan även pausa kursen och återkomma senare. Välj själv när du är redo för slutprovet och gör det flera gånger. Efter avklarad kurs får du ett digital diplom du kan dela i sociala medier.

Medlem i Ledarna?
Rabatt: Medlemmar i Ledarna har 25 procent rabatt på denna kurs. Klicka här för att utnyttja rabatten.
Expert
ellen_landberg_1800x1013

Ellen Landberg arbetar som ledarskapsutvecklare med fokus på social hållbarhet, inkludering och normkritik. I egenskap av expert åker hon runt i Sverige och utbildar chefer om hur man arbetar förebyggande mot sexuella trakasserier.

Tid: ca 85 min
Pris: 995 kr

I den här webbkursen får du:

  • En genomgång av ditt ansvar i relation till diskriminering- och arbetsmiljölagstiftningen.
  • Kunskap om hur du ska agera vid misstanke om sexuella trakasserier.
  • Verktyg att bemöta härskartekniker och övertramp med hjälp av exempel från verkligheten.  
Köp
"Vi som är chefer kan inte längre säga att vi inget visste. Nu vet vi och nu måste vi agera.”

Det här får du:

Ett digitalt diplom
med ditt namn, namnet på kursen och en notering om vilket år du genomförde kursen. Diplomet bevisar att du har blivit godkänd av Chef och har en unik direktlänk, som du enkelt kan kopiera och mejla till kolleger eller publicera på sociala medier.

En personlig kunskapsbank
med information och lästips. Kunskapsbanken byggs upp samtidigt som du färdigställer kursen.

Kolla efter den här ikonen

Kompetensuveckling på dina villkor
Chefs webbkurser är framtagna specifikt för att passa dig i din roll som chef. Du genomför kursen i din egen takt – när, hur och på vilken enhet du vill. Du väljer själv när du är redo för slutprovet. Du har även full kontroll över din egen personliga kunskapsbank.

Dags att agera!

Att #metoo är en ledarskapsfråga råder det inga tvivel om. Det handlar nämligen inte i första hand om sex, det handlar om makt. Som chef har du inflytande, möjlighet och ansvar att förändra företagskultur och arbetsmiljö.

Sexuella trakasserier är ett strukturellt problem som finns på hela arbetsmarknaden. Trots det – och trots att arbetsgivaren har en skyldighet att vidta åtgärder för att förebygga och förhindra sexuella trakasserier – finns en stor kunskapsbrist. Hur kan du i din yrkesroll öka såväl lönsamheten som trivselfaktorn genom att tänka nytt och bättre kring din organisations värdegrundsarbete?

I spåren av #metoo-upproret gjorde Chef en undersökning bland 1 307 svenska chefer om deras erfarenhet av sexuella trakasserier på jobbet. Resultatet visade att 27 procent inte vet hur de ska hantera utsatta medarbetare. Vet du hur du bäst stöttar medarbetare som vågar träda fram och vittna om kränkande behandling? Låt Chefs webbkurs vara en del av ditt arbete mot sexuella trakasserier.

Är ni fler som vill gå Chefs webbkurs ”Sexuella trakasserier – chefens ansvar”?
Bra! Samtliga kurser går att köpa till en större grupp, t.ex. till alla chefer på ditt företag. En rabattstege tillämpas från köp av fem licenser. Vid gruppbeställning blir en på företaget tilldelad rollen som ”administratör” och får tillgång till en översiktssida. Det gör det enkelt att se vilka medarbetare som har påbörjat, genomfört och klarat webbkursen.

Gör din gruppbeställning genom att maila direkt till info@chefakademin.se

Köp

Sexuella trakasserier – chefens ansvar

Startsida Personlig
kunskapsbank0
A

Hur hamnade vi här?

Kapitel av 3

Begrepp och definitioner

Det här kapitlet är låst för dig som inte har köpt kursen.

Har du redan ett chefkonto? Logga in

Vad säger forskningen?

Det här kapitlet är låst för dig som inte har köpt kursen.

Har du redan ett chefkonto? Logga in

Vad säger lagen?

Det här kapitlet är låst för dig som inte har köpt kursen.

Har du redan ett chefkonto? Logga in

B

Dags att agera

Kapitel av 3

När något har hänt

Det här kapitlet är låst för dig som inte har köpt kursen.

Har du redan ett chefkonto? Logga in

Ditt ansvar som chef

Det här kapitlet är låst för dig som inte har köpt kursen.

Har du redan ett chefkonto? Logga in

Åtgärder när något har hänt

Det här kapitlet är låst för dig som inte har köpt kursen.

Har du redan ett chefkonto? Logga in

C

Arbeta förebyggande

Kapitel av 3

Så bryter du tystnadskulturen

Det här kapitlet är låst för dig som inte har köpt kursen.

Har du redan ett chefkonto? Logga in

Ett systematiskt arbetssätt

Det här kapitlet är låst för dig som inte har köpt kursen.

Har du redan ett chefkonto? Logga in

Användbara verktyg

Det här kapitlet är låst för dig som inte har köpt kursen.

Har du redan ett chefkonto? Logga in

Personlig kunskapsbank