Chefakademin / Alla ledarskapsutbildningar / Bygg psykologisk trygghet i ditt team

Bygg psykologisk trygghet i ditt team

Psykologisk trygghet stärker både teamet och resultatet. Här lär du dig mer om forskningen bakom och får användbara verktyg och praktisk träning i att skapa psykologisk trygghet – hos individer, i teamet och på organisationsnivå.

Ledare och organisationer som lyckas med att bygga psykologisk trygghet låser upp en rad möjligheter och fördelar. Det visar bland annat den kända studien från Google: Project Aristotle, som bekräftar att psykologisk trygghet är nyckeln till framgångsrika team med högre produktivitet och ökat välmående.

Tillsammans med psykologen och författaren Tor Wennerberg utforskar vi under en heldag ämnet psykologisk trygghet i arbetslivet. Teori varvas med praktiska övningar, egen reflektion och konkreta tips och verktyg för hur du bygger och behåller psykologisk trygghet och tillit.

Du lär dig att leda grupper och team förbi vanliga hinder för gott samarbete och hur du konkret gör som chef och ledare för att skapa en kultur där alla känner sig fria och trygga med att uttrycka sig, dela idéer och göra misstag, utan rädsla för negativa konsekvenser.

Tydliga roller, positiva sociala interaktioner och gemensamma mål är några viktiga komponenter bakom psykologisk trygghet i team – här får du med dig konkreta råd och verktyg för hur du som ledare lägger grunden och skapar förutsättningarna för att få psykologisk trygghet att hända i ditt eget team.

Exempel på vad du lär dig:

  • Forskningen bakom: koppling till effektivitet, resultat, innovation och tillfredsställelse.
  • Vad som skapar trygga respektive otrygga grupper.
  • Hur du som ledare ökar upplevelsen av psykologisk trygghet.

Testa din organisation!

Vilken nivå av psykologisk trygghet finns i ditt team och organisation? Gör vårt test – det tar bara ett par minuter!

KURSLEDARE

Nina Jällgård

Nina Jällgård är diplomerad ledarskaps- och organisationskonsult med 20 års erfarenhet av ledarutveckling i olika organisationer. Hon designar och genomför utbildningar samt handleder utvecklingsprocesser. Nina har en bakgrund inom beteendevetskap och teknik, och har egen erfarenhet av att som chef leda personal på distans.

UTBILDARE

Tor Wennerberg

Tor Wennerberg är författare och legitimerad psykolog med inriktning på arbets- och organisationspsykologi. Han har tidigare skrivit böckerna Vi är våra relationer och Själv och tillsammans. Nu är han aktuell med Rädda organisationen: En bok om psykologisk trygghet i arbetslivet.