3 anledningar: Därför ska du anställa äldre

Här är tre anledningar till varför du som chef inte bör glömma bort äldre erfarna personer när du rekryterar.

Rekrytering
Publicerad

Världens befolkning blir allt äldre. 2050 kommer 17 procent att vara över 65 år, jämfört med 4,9 procent år 1960. En utveckling som inte minst kommer att påverka arbetslivet.

Men samtidigt talas det alltmer om åldersdiskriminering, vilket Chef flera gånger de senaste åren skrivit om. En rapport i höstas visade till exempel att kvinnor över 50 ratas på arbetsmarknaden och stagnerar i sin lön, och Chefs egen undersökning från förra året visar att var tredje chef har drabbats av åldersdiskriminering i arbetslivet. Vanligast är att missgynnas vid rekrytering.

Men det finns också goda exempel på personer som lyckats byta bana och håller blomstrande karriärer vid liv även i högre ålder. En är entreprenören Lena Apler, som trots lång och framgångsrik karriär valt att inte slå sig till rop – en annan reklamaren Svante Nybyggars, som bytte både livsstil och yrke efter 60. Trots att den bästa åldern för en omstart av karriären verkar vara 45 år.

Flera studier visar dessutom på fördelarna med en större andel äldre på arbetsmarknaden, skriver BBC Worklife.

3 anledningar till varför du som rekryterande chef inte ska vara rädd för att anställa äldre:

1. Äldre är inte mindre produktiva än yngre: Tvärtemot uppfattningen att äldre skulle arbeta långsammare och mindre produktivt än yngre föreslår vetenskapen alternativa synsätt (som dock kräver mer forskning för att säkerställas):

2. Äldre och yngre kompletterar varandra: Det är välkänt att team som präglas av mångfald, åldersmässig och annan, är mer produktiva – och innovativa. Förutom fördelarna med diversifierade grupper av medarbetare finns även forskning som pekar på arbetsmiljömässiga fördelar – att man helt enkelt trivs bättre bland kollegor i alla åldrar.

3. Mycket lär hända politiskt – och händer redan i andra länder: Här i Sverige röstade riksdagen nyss igenom ett förslag om höjd pensionsålder. I Japan, där arbetskraften redan idag består av 12,9 procent pensionärer, har premiärminister Shinzo Abe har omtalats för ”Abenomics”, ett samlingsnamn på reformer som gör det möjligt att jobba mer i högre ålder. Och i Tyskland, där antalet invånare i ’normalt’ arbetsför ålder kommer att krympa 10 procent fram till år 2040, finns redan ett program som riktar sig till 50-plussare för att uppmuntra dem att jobba längre. Två åtgärder är ekonomiskt stöd till arbetsgivare som anställer äldre och tvåvägs-mentorskap mellan arbetslösa från olika generationer med syftet att de ska lära sig av varandra.

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden