Kvinnor över 50 ratas – och får sämre lön

Bemanningsföretaget Jurek visar i en rapport att kvinnor över 50 år åldersdiskrimineras på arbetsmarknaden – med löneglapp på 10 000 kr.

Karriär
Publicerad
Kvinnor över 50 diskrimineras på grund av ålder.

Chef har tidigare rapporterat att 77 procent av de arbetssökande i åldern 46-55 år tror att de valts bort i rekryteringar på grund av sin ålder. Att åldersdiskriminering är vanligt förekommande gav också Jureks föregående arbetsmarknadsrapport en fingervisning om. Företaget valde därför att granska detta område närmare i sin rapport ”Talang på lika villkor”.

I rapporten visas att det är kvinnor över 50 år som drabbas särskilt hårt. Det är inte nog med att deras löneutveckling stannar av efter 50 – lönegapet gentemot män i samma ålder breddas också rejält, inte minst bland akademiker i Stockholmsområdet.

Jurek har granskat lönestatistik bland drygt 6500 akademiker som sökt jobb via företaget det senaste halvåret. I åldersspannet 45-49 år ligger löneglappet på drygt 4000 kr gentemot männen, medan det i åldern 50-54 år rusar iväg till drygt 10 000 kr. Bara bland kvinnliga jurister ses en positiv löneutveckling, där lönerna går upp med runt 9 procent efter 50.

Bland orsakerna till den orättvisa lönesättningen ser Jurek dessa:

  • Dåligt självförtroende – Kvinnor begär 10 000 kr mindre vid löneförhandlingar.
  • Barnafödande – Kvinnor halkar efter i löneutvecklingen när de fött barn, och begär lägre löner när de återvänder från mammaledighet.
  • Vab – Kvinnor tar ut större andel vab.
  • Lojalitet – Kvinnorna stannar längre hos samma arbetsgivare, och får därför färre chanser att förhandla upp sin lön.
  • Diskriminering – Kvinnor över 50 anses mindre attraktiva att anställa.

Att femtioplussarna skulle sakna vilja eller kompetens är däremot inte ett problem – av de som sökt jobb i åldersspannet 50-54 år är hela 78 procent kvinnor.

”Att kvinnor åldersdiskrimineras vid 50 års ålder är ett samhällsproblem som kostar direkta pengar i både tillväxt och skatt. Företagen skriker efter specialistkompetenser. Då har vi inte råd att välja bort eller att inte bidra med den kompetens som finns. Jurek försöker hela tiden att bredda våra kunders syn på ålder och aktivt hjälpa både kandidater och kunder till matchning på kompetens och inte ålder”, säger Shervin Razani, VD på Jurek.

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden