En illustration i olika toner av orange av en man som skriker åt en person han håller i sin hand.

Larmrapport: Så många chefer är destruktiva

Är ditt ledarskap destruktivt? Risken är stor att dina medarbetare tycker det. Över en tredjedel av alla yrkesverksamma svenskar anser sig ha en destruktiv chef, visar ny forskning.
”Uppseendeväckande”, säger ledarskapsforskaren Robert Lundmark. 

De nya rönen om svenska chefers bristande ledarskapsförmåga grundar sig i studie av 3000 representativt utvalda svenskar, yrkesverksamma i privat och offentlig sektor. Av de tillfrågade uppger 36 procent att de ”ofta eller alltid” utsätts för ett destruktivt ledarskap från sin chef, enligt forskningsstudien som publiceras i tidskriften Frontiers in Psychology.

”Resultaten är uppseendeväckande”, säger psykologen Robert Lundmark som är ledarskapsforskare vid Umeå universitet och ingår i forskarlaget som tagit fram studien. Han fortsätter:

”Vi vet att ledarskap hör till de faktorer som är av störst betydelse för hur folk mår på jobbet. Om då en så här stor andel av arbetskraften regelbundet utsätts för destruktivt ledarskap, får det allvarliga följder. Kopplingen är tydlig mellan ett destruktivt ledarskap och mänskligt lidande, sämre prestation och förlorad kapacitet inom organisationen.”

Forskarna delar in det destruktiva ledarskapet i två huvudkategorier: aktivt och passivt. En femtedel (21 procent) av den yrkesverksamma befolkningen säger sig ofta drabbas av ett arrogant och orättvist beteende från sin aktivt destruktiva chef. Sexton procent uppger att chefen ofta bemöter dem egoistiskt och falskt. Nästan var tionde anser sig ha en aggressiv chef, som med samma regelbundenhet överöser dem med hotelser, bestraffningar och orimliga krav. 

Vad gäller de passivt destruktiva cheferna, upplever nästan en fjärdedel av arbetskraften (23,9 procent) att de ofta utsätts för sin chefs osäkra, oklara och röriga ledarskap. Ungefär lika stor andel anser sig ha en chef som ofta är feg.

passivchef

Läs också: Därför är passiva chefer farliga för dig

”Det här betyder inte att svenska chefer generellt sett är dåliga. De flesta chefer har goda intentioner och vill väl. Men vi vet att stress är en faktor som riskerar att utlösa ett aktivt destruktivt chefsbeteende. Att chefer kliver tillbaka och delegerar kan vara en strategi för att klara av en övermäktig arbetsbörda och väldigt många underställda. Och då kan det missförstås som destruktiv frånvaro och passivitet, trots att det inte alls var chefens intention. Bristande beteenden handlar många gånger om bristande förutsättningar”, säger Robert Lundmark.

Vad bör göras?

”Ett sätt är att försöka tänka mer i processer, och börja titta på de här frågorna redan när cheferna rekryteras. Försöka identifiera kandidater som har ogynnsamma personlighetsdrag. Ledarskapets mörka sidor har hittills inte varit särskilt uppmärksammade vid sådana processer tidigare. Det kan också handla om att vara tydlig inom organisationen med vad som är önskvärda och icke önskvärda beteenden. Och att sanktionera aktivt destruktiva beteenden direkt.”

”Ett viktigt arbete är också att se till att de som utövar ledarskap får rimliga förutsättningar, exempelvis genom att identifiera och åtgärda stressfaktorer som riskerar att utlösa ett destruktivt ledarskap”, säger Robert Lundmark. 

Fakta - destruktivt ledarskap

* 90,2 procent av den svenska arbetskraften svarar att de varit utsatta för någon form av destruktivt ledarskapsbeteende överhuvud taget.

* 36,4 procent av den svenska arbetskraften anger att de ofta till alltid är utsatta för någon form av destruktiva ledarskapsbeteenden, aktiva eller passiva.

Källa: Studien Appetite for Destruction/Frontiers in Psychology.

chefarg

Läs också: Hon får 3,2 miljoner – för att stoppa ilskna chefer

chef-marknadsbit-1
Prenumerera på Chef

DITT ledarskap spelar roll

Vi stöttar dig! Med Chef får du kraften och verktygen att leda ditt team mot framgång.

Relaterade artiklar

En ung kvinna står med armarna i kors framför en grupp med kollegor.
Ledarskap

”Dagens unga vill leda sig själva”

I boken Aktivt självledarskap utmanar ledarskapsexperten och organisationskonsulten Anna Tufvesson läsaren till självinsikt. Det, menar hon, är grundbulten i självledarskapet.

20 procent av medarbetarna står för 80 procent av sjukfrånvaron. Det är där hälsoarbetet ska fokuseras, menar Lars Roth på MedHelp. Foto: Martina Huber
Annonssamarbete Chef + MedHelp

Upptäck riskbeteenden som förvarnar om sjukskrivning

Chefer missar – helt i onödan – riskbeteenden som varnar för att medarbetare riskerar att bli långtidssjukskrivna.
Med rätt stöd kan det undvikas.
”Sjukfrånvaro behöver angripas utifrån data – inte magkänsla”, säger Lars Roth på Medhelp.

En bild på årets tre stipendiater.
Ledarskap

De bryter normer om vem som kan vara ledare

I år får tre unga kvinnor ta emot stipendiet Kompassrosen av kungen. De uppmärksammas bland annat för att de arbetar för att bryta normer om vem som kan vara ledare och för att vara en förebild inom mansdominerade branscher.

Mats Alvesson till vänster. Till höger: Värdegrundsord i bubblor, som en nål är på väg att sticka hål i.
Ledarskap

Mats Alvesson: ”Vilken nytta har värdegrunder?”

I sin nya bok Värdet av värdegrund undersöker organisations- och ledarskapsforskaren Mats Alvesson tillsammans med två forskarkolleger fenomenet värdegrundsarbete. Detta är något de flesta organisationer ägnar sig åt. Men till vilken nytta? frågar sig författarna.

Petter Stordalen blir intervjuad av Cissi Elwin på Chefdagen.
Ledarskap

Petter Stordalen i exklusiv intervju: "Det har varit min värsta kris"

”Pandemin har varit mitt livs värsta kris”. På Chefdagen berättade Petter Stordalen, hotellmagnat och grundare av Nordic Choice Hotels, i en exklusiv intervju om hur ont i magen han har haft av oro för sina medarbetare. Men att kultur och tillit har varit det viktigaste även under krisen. Nu skriver han bok om vad han lärt sig. 

Bild på de de elva toppcheferna i artikeln.
Ledarskap

Toppchefernas bästa förändringstips

Så mycket förändringsledning på en och samma dag. På Chefdagen 2021 stod många av Sveriges främsta chefer på scen. Efter den turbulenta tid som vi genomgått har de vässat sina förmågor kring att leda i förändring. Här är deras bästa tips.

Visa hjärta som chef. Petra Spranger, HR-chef på Fastighets AB Balder, vill visa empati och omsorg om medarbetare – både på jobbet och privat. Foto: Anna Rehnberg
Annonssamarbete Chef + Feelgood

Får friskare medarbetare – med empatiskt ledarskap

”Vi vill kunna stötta medarbetare när det händer något i privatlivet”, säger HR-chef Petra Sprangers på fastighetsbolaget Balder. Där har empatiskt ledarskap, med fokus på hela hälsan, blivit en nyckel till engagerade medarbetare.

En militär operation med soldater och helikoptrar i luften i skymningen.
Ledarskap

Ledarskapsmissarna i Afghanistan-konflikten

Talibanerna tar över i Afghanistan, trots västmakternas jätteinsats som krävt tusentals soldaters liv och kostat hundratals miljarder kronor. Hur kunde det ske? Här är den del av förklaringen som handlar om ledarskapsmissarna.