En illustration i olika toner av orange av en man som skriker åt en person han håller i sin hand.

Larmrapport: Så många chefer är destruktiva

Är ditt ledarskap destruktivt? Risken är stor att dina medarbetare tycker det. Över en tredjedel av alla yrkesverksamma svenskar anser sig ha en destruktiv chef, visar ny forskning.
”Uppseendeväckande”, säger ledarskapsforskaren Robert Lundmark. 

De nya rönen om svenska chefers bristande ledarskapsförmåga grundar sig i studie av 3000 representativt utvalda svenskar, yrkesverksamma i privat och offentlig sektor. Av de tillfrågade uppger 36 procent att de ”ofta eller alltid” utsätts för ett destruktivt ledarskap från sin chef, enligt forskningsstudien som publiceras i tidskriften Frontiers in Psychology.

”Resultaten är uppseendeväckande”, säger psykologen Robert Lundmark som är ledarskapsforskare vid Umeå universitet och ingår i forskarlaget som tagit fram studien. Han fortsätter:

”Vi vet att ledarskap hör till de faktorer som är av störst betydelse för hur folk mår på jobbet. Om då en så här stor andel av arbetskraften regelbundet utsätts för destruktivt ledarskap, får det allvarliga följder. Kopplingen är tydlig mellan ett destruktivt ledarskap och mänskligt lidande, sämre prestation och förlorad kapacitet inom organisationen.”

Forskarna delar in det destruktiva ledarskapet i två huvudkategorier: aktivt och passivt. En femtedel (21 procent) av den yrkesverksamma befolkningen säger sig ofta drabbas av ett arrogant och orättvist beteende från sin aktivt destruktiva chef. Sexton procent uppger att chefen ofta bemöter dem egoistiskt och falskt. Nästan var tionde anser sig ha en aggressiv chef, som med samma regelbundenhet överöser dem med hotelser, bestraffningar och orimliga krav. 

Vad gäller de passivt destruktiva cheferna, upplever nästan en fjärdedel av arbetskraften (23,9 procent) att de ofta utsätts för sin chefs osäkra, oklara och röriga ledarskap. Ungefär lika stor andel anser sig ha en chef som ofta är feg.

passivchef

Läs också: Därför är passiva chefer farliga för dig

”Det här betyder inte att svenska chefer generellt sett är dåliga. De flesta chefer har goda intentioner och vill väl. Men vi vet att stress är en faktor som riskerar att utlösa ett aktivt destruktivt chefsbeteende. Att chefer kliver tillbaka och delegerar kan vara en strategi för att klara av en övermäktig arbetsbörda och väldigt många underställda. Och då kan det missförstås som destruktiv frånvaro och passivitet, trots att det inte alls var chefens intention. Bristande beteenden handlar många gånger om bristande förutsättningar”, säger Robert Lundmark.

Vad bör göras?

”Ett sätt är att försöka tänka mer i processer, och börja titta på de här frågorna redan när cheferna rekryteras. Försöka identifiera kandidater som har ogynnsamma personlighetsdrag. Ledarskapets mörka sidor har hittills inte varit särskilt uppmärksammade vid sådana processer tidigare. Det kan också handla om att vara tydlig inom organisationen med vad som är önskvärda och icke önskvärda beteenden. Och att sanktionera aktivt destruktiva beteenden direkt.”

”Ett viktigt arbete är också att se till att de som utövar ledarskap får rimliga förutsättningar, exempelvis genom att identifiera och åtgärda stressfaktorer som riskerar att utlösa ett destruktivt ledarskap”, säger Robert Lundmark. 

Fakta - destruktivt ledarskap

* 90,2 procent av den svenska arbetskraften svarar att de varit utsatta för någon form av destruktivt ledarskapsbeteende överhuvud taget.

* 36,4 procent av den svenska arbetskraften anger att de ofta till alltid är utsatta för någon form av destruktiva ledarskapsbeteenden, aktiva eller passiva.

Källa: Studien Appetite for Destruction/Frontiers in Psychology.

chefarg

Läs också: Hon får 3,2 miljoner – för att stoppa ilskna chefer

chef-marknadsbit-1
Prenumerera på Chef

DITT ledarskap spelar roll

Vi stöttar dig! Med Chef får du kraften och verktygen att leda ditt team mot framgång.

Relaterade artiklar

En militär operation med soldater och helikoptrar i luften i skymningen.
Ledarskap

Ledarskapsmissarna i Afghanistan-konflikten

Talibanerna tar över i Afghanistan, trots västmakternas jätteinsats som krävt tusentals soldaters liv och kostat hundratals miljarder kronor. Hur kunde det ske? Här är den del av förklaringen som handlar om ledarskapsmissarna.

Med ett verktyg för strukturerad och tydlig feedback har Johan Isacsson på Skandia lyft sitt team rejält.
Annonssamarbete Chef + Rolf

Han hittade succémetoden för bättre ledarskap

Glada medarbetare, hög kundnöjdhet och dubblad försäljning. Möt chefen som ser sina medarbetare som Formel 1-förare och regelbundet tar in dem i depån.

En grupp människor håller händerna på varandra.
Ledarskap

Chefsegenskaperna som försämrats mest under pandemin

Flera viktiga chefsegenskaper upplevs ha försämrats under pandemin, visar en ny Sifo-undersökning från företaget Talentsoft. Den visar också att några chefsegenskaper har blivit viktigare under pandemin än vad de var förut.

En kvinna håller en flyttlåda med en krukväxt i.
Ledarskap

”Allt jag gjorde var fel”

Att få växa, utvecklas och utmanas är viktigt för alla – även för chefer. Så vad händer när chefen själv blir utsatt för ett destruktivt ledarbeteende? Noura såg ingen annan utväg än att sluta.

Två unga kvinnor sitter och pratar med dator och anteckningsblock framför sig.
Ledarskap

Så värnar du om nyckelmedarbetarna

Som ledare riskerar både du och verksamheten att hamna i klistret om en eller flera av dina nyckelmedarbetare plötsligt säger upp sig. Här är några tips från karriärkonsultföretaget Verto om hur du bäst behåller dem.

Foto på en bekymrad man som lutar sig mot en vägg.
Ledarskap

”Jag sa upp personal och blev dödshotad”

Skulle du våga behålla den medarbetare som kom sist in, om du tvingas till nedskärningar? Mikael gjorde det och blev hotad till livet.

Reboarding – att hjälpa medarbetare tillrätta på arbetsplatsen igen efter hemarbete – är en viktig uppgift för många chefer nu. Alexandra Sjöström, organisationspsykolog från Feelgood, ger sina bästa råd.
Annonssamarbete Chef + Feelgood

Reboarding – chefens viktigaste uppgift i höst

Hur ska man på ett bra sätt gå tillbaka till arbetsplatser efter att ha jobbat hemma under lång tid? Svaret heter reboarding. ”Behovet av reboarding har i princip fötts under pandemin och utmaningarna är många. Här har chefer en otroligt viktig roll i att hjälpa sina medarbetare i rätt riktning”, säger Alexandra Sjöström, organisationspsykolog från Feelgood. 
anonymamagdalena
Ledarskap

Anonyma chefen: ”Som enhetschef är jag en slasktratt”

Stora arbetsgrupper är ett gissel för många chefer inom vård och omsorg. Som "Magdalena". Om hon fått välja hade hennes arbetsgrupp varit hälften så stor som den är. Nu tvingas hon i stället ta till nödlösningar och genvägar för att hinna med sitt jobb.