Ny forskning: Därför uppstår destruktivt ledarskap

Destruktivt ledarskap är ett relativt vanligt fenomen visar forskning. 36 procent rapporterar att deras närmsta chef ofta eller alltid utövar någon form av destruktivt ledarskapsbeteende. Mest destruktiv? Det är den passiva chefen.

Ledarskap
Publicerad

Det destruktiva ledarskapet har varit i fokus på sistone, särskilt efter debattartikeln i DN i december med den rafflande rubriken ”Nej, din chef är troligtvis inte psykopat” författad av ett forskarteam på Umeå universitet.

I den menar forskarna att det är en modern myt att många chefer är psykopater eller narcissister.

”Tidigare forskning visar att psykopatiska personlighetsdrag endast har ett svagt samband med ledarpositioner, det är snarare narcissistiska drag som är kopplat till chefsrollen. Forskning visar dock att narcissistiska personlighetsdrag inte påverkar chefers effektivitet i någon större utsträckning”, säger Robert Lundmark, lektor vid Institutionen för psykologi, Umeå universitet, i ett pressmeddelande om de nya rönen.

Något som teamet har kunnat se är att den vanligaste formen av destruktiva ledarskapsbeteenden som rapporteras är passiva, vilket visar sig när chefen i fråga undviker att fatta beslut, ta tag i viktiga saker när det behövs, eller överhuvudtaget närvara.

Vad beror det då på att 36 procent av 3 000 representativt utvalda svenskar, yrkesverksamma i privat och offentlig sektor, i forskningsstudien uppger att de ”ofta eller alltid” utsätts för ett destruktivt ledarskap från sin chef?

Det här har forskningsteamet kommit fram till:

  1. Destruktivt ledarskap uppstår när chefers arbetsmiljö brister. När chefers arbetsbelastning är för hög eller rollen är otydlig kan stress och destruktivt ledarskap uppstå. Det är därför viktigt att skapa goda förutsättningar för chefer med en arbetsmiljö som präglas av en balans mellan krav och resurser. Det är också viktigt att identifiera och stötta stressade chefer, för att förhindra att stressen spiller över i destruktiva ledarbeteenden.
  2. Personalens motivation, trivsel och välbefinnande bidrar till upplevelsen av destruktivt ledarskap. Bra ledarskap kommer inte bara från chefen utan det handlar även om relationen mellan chefen och medarbetarna. Chefer som upplever att medarbetare inte är motiverade på jobbet har lättare att ta till ledarbeteenden som är destruktiva. Medarbetare som i sin tur upplever lägre trivsel och välbefinnande upplever också större grad av destruktivt ledarskap från sin chef än de som har högre trivsel och välbefinnande.
  3. Kön spelar roll för upplevelsen av destruktivt ledarskap. Män utvecklar destruktiva ledarskapsbeteenden på grund av stress i högre utsträckning än kvinnor. Det finns även en ökad risk för att medarbetare säger upp sig till följd av en destruktiv chef om både medarbetare och chef har samma kön. Däremot upplever medarbetare destruktiva chefer på ett liknande sätt oavsett om chefen är en man eller kvinna.

Källa: När det brister: orsaker till och förekomst av destruktivt ledarskap i svenskt arbetsliv 

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden