Thomas vill få chefer att drogtesta personalen

Thomas Lundblad var djupt inne i missbruk. I dag är han drogfri och utbildar chefer i hur de ska förebygga missbruk på arbetsplatsen. Något som kan vara svårt att upptäcka utan drogtestning.

Publicerad

Text: Chef Content

Annonssamarbete: Prodia

Porträtt av Thomas Lundblad
Thomas Lundblad menar att drogtestning på jobbet bidrar till ökad säkerhet, bättre arbetsmiljö och mer lönsamma arbetsplatser. foto: Stig albansson

När Thomas Lundblad utbildar chefer brukar han säga att vem som helst kan fastna i missbruk, något han vet av egen erfarenhet.

Uppväxten var idyllisk och han siktade på att bli fotbollsproffs. Men det som började som partyknarkande 1995 urartade i ett tungt missbruk som varade fram till 2010 då han blev drogfri.

Senare började Thomas Lundblad jobba med att hjälpa andra som hamnat i den situation han själv varit i. I dag är han affärsutvecklare på Prodia som erbjuder drogtester för arbetsplatser.

Att testa personalen är något som vissa arbetsgivare drar sig för. Men Thomas Lundblad menar att det är ett effektivt redskap.

”Det påverkar allas arbetsmiljö om en av mina kollegor använder droger. Säkerheten, tryggheten och den psykiska arbetsmiljön blir lidande. Jag förstår inte att den enskildes integritet går före gruppens säkerhet, trygghet och välmående. Dessutom är det olagligt att ha dessa substanser i kroppen.”

Går inte att manipulera testerna

Vissa chefer känner en oro för att drogtestning ska få medarbetarna att känna sig kränkta. Men det stämmer inte med Thomas Lundblads erfarenheter:

”Vill man ha nolltolerans och nå goda resultat tror jag att många medarbetare är överens om att drogtestning är en nödvändighet. Dessutom arbetar vi uteslutande med salivanalyser som i sig är ett mindre intrång i integriteten än traditionella urintester.”

Han fortsätter:

”Under åren som jag missbrukade så manipulerade jag mängder av drogtester som togs via urinprov. Det hade aldrig kunnat hända med Prodias salivanalyser, där det är omöjligt att manipulera resultatet.”

Policy hjälper chefen agera rätt

Ett vanligt missförstånd är att det är dyrt att drogtesta personalen. Men kostnaden måste ställas i relation till att en anställd som missbrukar i snitt kostar arbetsgivaren 150 000 kronor per år i försämrad produktivitet. Dessutom handlar det om många. Av de drogtester som Prodia gjorde förra året var 5,5 procent positiva. 

”Vi ser ett ökat missbruk av läkemedel med bensodiazepiner, morfin och opioider. Detsamma gäller adhd-medicin. I dag är allt det här enkelt att köpa på nätet.”

I sitt jobb har Thomas Lundblad träffat många chefer som tycker att frågan om droganvändning på arbetsplatsen är svår att hantera. Oavsett om det handlar om misstankar eller ett positivt testresultat.

”Det är viktigt att det finns en alkohol- och drogpolicy med en tydlig och konkret handlingsplan. Vilken chef ska ta samtalet? Vilka ska vara med? Och vad händer efter mötet? Vilken hjälp ska erbjudas?”

Thomas Lundblad menar att klara riktlinjer gör samtalet mindre svårt för chefen som kan mötas av allt från tårar till ilska.

”En tydlig policy gör det enklare att vara saklig, ta bort det personliga och i stället hänvisa till vad som gäller på just den här arbetsplatsen och att det handlar om arbetsmiljö. Chefen ska inte agera terapeut eller läkare, men så klart ändå visa empati.”

Sällan någon som ser problemen

Men kanske viktigast av allt är att chefen måste slå sig fri från missuppfattningen att det går att se vem som är missbrukare.

”En vanlig reaktion, när någon testats positivt, är att kollegorna blir förvånade då man aldrig kunnat tro det om personen. Men det kan ta flera år innan missbruket påverkar arbetet och då har det ofta gått väldigt långt.”

För Thomas Lundblad är det är stor glädje att i jobbet utbilda chefer och mötas av ett genuint engagemang.

”Missbruk är ett stort problem i samhället. Därför är det så fantastiskt att få hjälpa chefer som vill jobba med frågan.”

Så säger lagen

Det finns ingen lag som uttryckligen säger att arbetsgivaren har rätt att drogtesta sin personal. Däremot slog Arbetsdomstolen redan 1998 fast att drogtester höjer trovärdigheten i arbetsgivares antidrogprogram. Dessutom att ”det finns anledning att anta” att drogtester har en avhållande effekt.