Så vill unga utbrända bli bemötta – 12 råd till chefen

Bristande ledarskap är den enskilt största anledningen till att akademiker i början av karriären har upplevt arbetsrelaterad utbrändhet. Det gäller så många som 31 procent enligt en ny Kantar Sifo-undersökning på uppdrag av Academic Work. Här är de ungas egna råd till dig som chef.

Hälsa
Publicerad

1. ”Chefer kan bli mer insatta i hur enskilda medarbetare blir när de blir stressade. Vilka tecken syns och vilka kan man märka på andra sätt? Det eftersom man själv inte bromsar (för att man inte vet hur man gör, eller att man ens behöver det). Samtidigt är det svårt som nyanställd och ung, eftersom man kanske inte har fast tjänst och vill göra sitt yttersta för att hamna där.” 

2. ”Ta personalens mående på allvar. Jobba hälsofrämjande och förebyggande. Ge personalen både goda förutsättningar på arbetet och utanför. Friskvård och friskvårdstimme är superviktigt – se till att din personal använder den.” 

3. ”Som chef behöver man nog se över vad man premierar och inte. I min organisation var alla nya sugna på att klättra snabbt för att komma upp i lön. Att ha tusen bollar i luften, ta på sig allt man kan, jobba övertid, och visa sig tillgänglig 24 timmar om dygnet – är det alltid vad som bör uppmärksammas positivt? Chefer är överlag dåliga på att bidra till balans, och framförallt att förebygga tävlingsinriktad stämning på jobbet.”

4. ”Viktigast är nog följande: Se till att personal kan få vara lediga på sin lediga tid. Förvänta dig inte att din personal att svara på arbetsrelaterade frågor eller mejl utanför arbetstid.”

5. ”Lyssna, ta in, fråga hur personen i fråga mår och hur hen har det hemma. Visa ett engagemang. Lägg upp en plan framåt.”

6. ”Jag tror att man som ny på arbetsplatsen eller i branschen inte gärna själv tar upp frågor om mående och arbetsbelastning med chefen. Därför tror jag att det är väldigt viktigt att chefen själv frågar regelbundet. Och det är inte en fråga man svarar på i dörren på morgonen, utan under en kaffe eller en lunch. I mitt fall var min chef usel på att ta sig tid/initiera sådant. Hur ska man veta hur personalen mår om man aldrig pratas vid?”

7. ”Var lyhörd och inkännande, särskilt om en anställd flaggar för att det varit stressigt eller hög arbetsbelastning under en längre tid.”

8. ”Stötta de anställda med sysslor i anslutning till arbetsuppgifterna, som planering och organisering. För mig var det inte prestationerna som havererade först, utan planeringen.”

9. ”Övertid bör följas upp på något sätt. Det är utarmande att jobba övertid efter övertid utan att ens bli sedd. Tycker att chefen bör uppmuntra till att faktiskt ta ut kompledigt, eller i alla fall säga att hen sett att man jobbat över hela veckan… Tråkig känsla på fredagarna annars.”

10. ”Det viktigaste för chefer är att ha en öppen och ärlig dialog med sina medarbetare. Uttrycker en medarbetare att den är stressad, har för mycket eller inte mår bra är det alltid chefens ansvar att lösa eventuell problematik tillsammans med berörd medarbetare. Jag tror det är viktigt att chefer förstår deras eget ansvar gentemot deras anställda och inte lägger över ansvaret på dem.”

11. ”Är man på väg in i utmattning kan man behöva hjälp att sätta stopp och prioritera om. Chefen ska alltid vara ett stöd och hälsa ska alltid gå före produktivitet eller lönsamhet. Utan friska medarbetare existerar inget av de två.”

12. ”Ett stort problem är att många arbetsgivare inte har kunskap eller kompetens kring stresshantering, utmattning eller rehabilitering. Att som chef inse detta och vilja lära sig tror jag är en stor nyckel till att lyckas rädda sina medarbetare från sjukdom. Ta till exempel hjälp av HR, gå kurser och ge medarbetarna inflytande över sin arbetssituation! Sitt inte och ryck på axlarna när ni bemöter anställda som är eller riskerar att bli utmattade. Som chef har man alltid det yttersta ansvaret att se till så att ens anställda mår bra. Att vara öppen, empatisk och lösningsorienterad kommer man långt på.”

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden