gerhard_bley
Vd Gerhard Bley (till vänster) med sin ledningsgrupp, där stämningen nu är varm och förtrolig. Foto: Anna Rut Fridholm.

Han skickade hela ledningsgruppen på terapi

Allt fler talar om det ”empatiska” ledarskapet. Men hur inför man det på riktigt, i chefsvardagen? För Kavlis vd Gerhard Bley blev lösningen att skicka hela ledningsgruppen på terapi.

Bredbar ost, majon­näs – och empatiskt ledarskap. Märklig kombination? Inte för Gerhard Bley, vd för livsmedelskoncernen Kavli. För att utveckla arbetet i företagsledningen bestämde han sig för att skicka ledningsgruppen på terapi.

Gerhard Bley beskriver sin egen livsresa med en tuff uppväxt, höga prestationskrav och en tilltagande ångest. Chefsjobben avlöste varandra, men i 30-årsåldern insåg han att något var fel. Gerhard Bley tvingades omvärdera sitt liv och började gå i terapi.

”I den processen lärde jag mig mycket om mig själv och varför jag reagerar som jag gör. Jag blev en betydligt mer balanserad person. Självinsikten blev ett kraftfullt verktyg i mitt ledarskap”, säger han.

2012 sammanfattade Gerhard Bley sina lärdomar i boken Instinkt eller insikt: Bättre resultat genom empatiskt ledarskap. Snart väcktes idén att överföra tankarna om det empatiska ledarskapet – det vill säga tesen att ett strukturellt arbete med medkänsla kan göra organisationer mer produktiva och välfungerande – till den egna verksamheten.

Det första steget blev att blotta sig själv inför ledningsgruppen.

”Det började med att jag helt naket berättade om min uppväxt och varför jag ville göra så här. Jag vet inte exakt vad de tänkte, men efter det försvann nog en del av osäkerheten de kände”, säger Gerhard Bley.

Därefter fick cheferna analysera sig själva med hjälp av en så kallad 360-gradersanalys där de fick feedback på sitt ledarskap från överordnade, kolleger och medarbetare. Analysen låg till grund för de månatliga, enskilda terapisessioner som cheferna i ledningsgruppen hade under ett års tid.

Gerhard Bley var tydlig med att inte kräva någon som helst återrapportering från samtalen.

”Några har velat stämma av under resans gång, men det har inte varit ett krav. Tanken var att de skulle jobba med sin egen självinsikt och självbild. Efter ett år följde vi upp det med ett nytt möte i ledningsgruppen, där vi jobbade med vad vi hade lärt oss.”

Låter det dyrt? Inte dyrare än de externa ledarskapskurser ­företagsledningar brukar skicka sina chefer på, menar Gerhard Bley. Dessutom tror han att terapisamtalen verk­ligen har gett resultat.

”Vi har gått från att vara en traditionell och funktionellt fokuserad ledningsgrupp, till en grupp som är väldigt öppen och tillitsfull. Cheferna vågar lägga sig i de andras frågor och utmana sig själva på ett helt nytt sätt”, säger Gerhard Bley och fortsätter:

”På sistone har vi haft några tuffa och utmanande situationer i företaget. Jag har upplevt en väldigt tydlig samling i gruppen och ett stort ansvarstagande. Cheferna har ställt sig till förfogande i stället för att bara sitta kvar på sin stol.”

Nu är det dags för resten av cheferna på Kavli att lära sig mer om det empatiska ledarskapet. Hittills har alla chefer med personalansvar fått sitta i grupper och diskutera vikten av självinsikt. Övriga medarbetare i företaget har fått ta del av den ledarskapsmodell som Gerhard Bley och ledningsgruppen utformat, vilken bygger på vikten av att leva en balanserad tillvaro och ta ansvar för sin personliga utveckling.

”Jag är övertygad om att det här fungerar i alla verksam­heter. Människor jobbar bättre om de blir sedda och känner empati och värme – så enkelt är det”, säger Gerhard Bley.