Funktionsmångfald – så gör du som chef

Trots att många arbetsgivare har ett stort behov av arbetskraft står mängder av människor, som skulle kunna bidra med både kreativitet och konkurrenskraft, utanför arbetsmarknaden. Men över hälften av cheferna uppger att de inte ens har diskuterat ökad mångfald i form av att anställa en person med funktionsnedsättning. Det visar Chefs undersökning. Här är Chefs artiklar om funktionsmångfald.

Chef om funktionsmångfald

Fyra av tio chefer har aldrig medvetet anställt en person med funktionsnedsättning, visar Chefs undersökning.

Ännu fler har varken sett över rekryteringsprocesser eller lyft frågan för att sträva efter denna mångfald.

Över hälften av cheferna uppger att de inte ens har diskuterat ökad mångfald i form av att anställa en person med funktionsnedsättning.

”Jag möter så många organisationer som älskar mångfald och inkludering, men när det väl kommer till kritan är det väldigt få som gör något. Man måste börja mäta denna form av mångfald hos arbetsgivare”, säger Mats Wernheim, grundare till Jobbfestivalen.

Här på Chefs sida om funktionsmångfald ger vi dig: 

  • Chefs senaste undersökning i ämnet.
  • Intervjuer med rekryteringsexperter.
  • Case från arbetslivet – personer med funktionsnedsättning berättar.
  • Inspiration och tips.
  • Och våra senaste artiklar om funktionsmångfald – allt för att du ska hålla dig uppdaterad!

Vad är funktionsnedsättning?

Enligt Socialstyrelsen är funktionsnedsättning en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga.

En funktionsnedsättning kan uppstå till följd av sjukdom eller annat tillstånd eller till följd av en medfödd eller förvärvad skada.

Sådana sjukdomar, tillstånd eller skador kan vara av bestående eller av övergående natur.

Vi behöver en uppdaterad bild av vem som har kompetens.”

Seher Yilmaz, specialist inom jämlikhet och inkludering hos Samhall

Chefakademin Talks 21 augusti

Chefakademin Talks: Nu lättar vi AI-stressen

Som ledare i AI-omställningen har du högt och lågt att ta ställning till. Allt från strategisk inriktning och etiska avvägningar, till att få vardagsanvändande av AI-verktyg att fungera effektivt.

Välkommen till ett intressant samtal under ledning av Cissi Elwin 21 augusti – anmäl dig kostnadsfritt idag!

Läs mer

”Det handlar om att vi värderar kompetens och potential över synliga och osynliga olikheter i beslut om rekrytering och intern rörlighet.”

Monica Längbo, hr-direktör på Axfood

Mer om funktionsmångfald:

kvinna och man skrattar på kontoret

Utbildning: Ny som chef

Det sägs att fotbollsspelare är 80 % i träning och 20 % i match. Chefer däremot förväntas ofta vara matchklara från dag ett. Ge dig själv eller dina nya chefer den bästa starten så att framtidens ledare faktiskt vill fortsätta vara ledare.

Boka nu!

”Genom att det finns en tydlig kravprofil på vad tjänsten innebär och att man har en tydlig dialog med arbetstagaren så att hen vet vad som förväntas, kan man underlätta för chefer att anställa funktionsnedsatta.”

Nicklas Mårtensson, ordförande för paraplyorganisationen Funktionsrätt Sverige