Anställa funktionsnedsatta: ”Underlätta genom tydlig kravprofil”

Nicklas Mårtensson är ordförande för paraplyorganisationen Funktionsrätt Sverige, som verkar för delaktighet i samhället för alla på lika villkor.

Mångfald
Publicerad
Nicklas Mårtensson. Foto: Oskar Omne

Hur kan man underlätta för chefer att anställa funktionsnedsatta?

”Genom att det finns en tydlig kravprofil på vad tjänsten innebär och att man har en tydlig dialog med arbetstagaren så att hen vet vad som förväntas. Det underlättar om tjänsten är specifik snarare än generell med en tydlig gräns på ansvarsområden. Alla tjänster behöver inte heller vara på 100 procent”, svarar Nicklas Mårtensson.

 Vilka är de främsta hindren?

”Att det inte finns en tydlig dialog om förutsättningar och krav. Ibland kan det behövas mindre anpassningar i arbetstid och arbetsplats samt någon att bolla saker med vid osäkerhet. Ibland behov av större stöd som arbetshjälpmedel, lägre sysselsättningsgrad eller handledning.”

80 procent av dem med funktionsnedsättning som ger nedsatt arbetsförmåga har behov av minst en stöd- och anpassningsåtgärd, enligt SCB. Vilken sorts behov handlar det om?

 ”Arbetsförmedlingen erbjuder hjälpmedel, ekonomiskt bidrag eller personligt stöd till arbetsplatsen och den anställda under en introduktionstid. Utöver det kan chefen själv göra anpassningar i val av arbetsuppgift, arbetsplats, arbetstid, ljudmiljö och täta avstämningar.”

Fortsätt läsa kostnadsfritt!

Vi behöver bara en minut…

Så roligt att du vill fortsätta läsa! Det får du strax göra, utan att betala något.

Skapa ditt gratiskonto
  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.