Unik idé: Coachen hjälper nyanställda tillrätta

Kan en medföljande coach överbrygga den okunnighet och rädsla som chefer kan uppleva när det handlar om att anställa personer med funktionsnedsättning? Det var Fredrik Hillelsons övertygelse när han startade Novare Intro år 2012.

Mångfald
Publicerad
Delal Apak. Foto: Oskar Omne

Fredrik Hillelson, grundare till rekryteringsbolaget Novare, hade upptäckt hur höga arbetslöshetssiffrorna var bland unga vuxna med funktionsnedsättning.

Därför startade han Novare Intro, som ett komplement, och som riktar in sig på arbetssökande personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Den unika idén är att en coach följer med och hjälper dessa personer tillrätta ute på företagen.

Under avtalstiden, som oftast är ett år, arbetar personen som konsult som gör allt från att coacha dagligdags på plats, till veckoavstämningar på telefon.

”Ja, detta är en av de största framgångsfaktorerna till att våra rekryteringar fungerar så pass bra. Cirka 70 procent av företagen väljer att gå vidare med anställning efter introduktionstiden”, säger Delal Apak, vd och delägare på Novare Intro.

Hon har själv på nära håll fått inblick i hur svårt det är för denna grupp att ta sig in på arbetsmarknaden, då hennes syster har en funktionsnedsättning.

”Dessutom”, tillägger Delal Apak, ”blir coachen ofta ett bollplank även för chefen på plats”.

Fortsätt läsa kostnadsfritt!

Vi behöver bara en minut…

Så roligt att du vill fortsätta läsa! Det får du strax göra, utan att betala något.

Skapa ditt gratiskonto
  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.