”Se människan – inte funktionsnedsättningen”

Att vara chef med funktionsnedsättning är inget märkvärdigt på Erika Wermelings arbetsplats, den ideella organisationen STIL. Men hur visa framfötterna om man sällan eller aldrig blir vald?

Mångfald
Publicerad
Erika Wemeling. Foto: Oskar Omne

Erika Wermeling är kommunikationschef för STIL, en ideell organisation som vill främja möjligheterna i samhället för människor med funktionsnedsättning.

Hon har själv en cp-skada som påverkar talet och rörelseförmågan, vilket gör henne beroende av hemtjänst och vissa tekniska hjälpmedel.

Hur det har påverkat hennes möjligheter på arbetsmarknaden är svårt att säga, någon öppen diskriminering säger sig Erika Wermeling aldrig ha stött på när hon sökt jobb, ”man får de jobb man får”.

Samtidigt säger hon:

”Visst har jag väl någon gång funderat på varför just jag valts bort, och jobbet gått till någon annan. Generellt tror jag att arbetsgivarna drar sig för att rekrytera människor de upplever som väldigt olika dem själva, det är en mänsklig mekanism.”

Och fortsätter:

”Etnisk och könsmässig mångfald ligger numera i många arbetsplatsers dna, men funktionsmångfald tycks svårare att förhålla sig till, ännu vara förenat med ett visst mått av skepticism – personer med funktionsnedsättning är fortfarande ’den andre’, den som inte är som jag.”

Att så få personer med funktionsnedsättning är chefer tror hon beror på trösklar av den typ som beskrivs ovan, för att komma i fråga för chefsrollen krävs oftast någon form av karriär.

”Mångfald berikar, oavsett vilken mångfald det är. Det är nog väldigt lätt att se funktionsnedsättningen i första hand, och inte människan.”

Men hur visa framfötterna om man sällan eller aldrig blir vald?

Att vara chef med rörelsehinder är inget märkvärdigt på Erika Wermelings arbetsplats, med tanke på målgruppen och att åtskilliga andra medarbetare är i en liknande situation.

I externa relationer har det dock hänt att Erika Wermeling inte omedelbart uppfattats som den med maktövertag, utan tvärtom blivit förbigången. Exempelvis när avtal ska skrivas på.

”Det är inte självklart att alla ser mig som chefen, nej. I sådana lägen får jag påpeka att här bestämmer jag, det är bra om du lyssnar på mig. Precis som jag fått göra i andra delar av mitt liv – jag behöver motivera att jag kan och vet.”

Vilket är ditt budskap till Sveriges chefer och rekryterare i de här frågorna?

”Mångfald berikar, oavsett vilken mångfald det är. Det är nog väldigt lätt att se funktionsnedsättningen i första hand, och inte människan. Men jag med mina livserfarenheter har en mängd insikter om hur samhället fungerar, exempelvis. Kunskap som jag tror att arbetsgivarna egentligen är intresserade av”, säger Erika Wermeling.

”Försök tänka bort funktionsnedsättningen, men se den å andra sidan gärna som en kompetens som väldigt många saknar.”

Fortsätt läsa kostnadsfritt!

Vi behöver bara en minut…

Så roligt att du vill fortsätta läsa! Det får du strax göra, utan att betala något.

Skapa ditt gratiskonto
  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.