anna_ekstrom

Cheftest av Anna Ekström

Bara åtta månader efter att Anna Ekström började som generaldirektör för Skolverket brakade mediestormen lös. Det visade sig att verket anlitade bemannings­företaget Proffice för att handlägga ansökningarna om den nya lärarlegitimationen. Många menade också att lärarnas rättssäkerhet hotades när arbetet lagts ut på Proffice.

LÄS MER: Fler Cheftester

Lärarlegitimationerna hade blivit ett uppdrag som snabbt växte Skolverket över huvudet. Likt en gökunge i boet slukade arbetet med legitimationerna allt mer av verkets resurser och Profficelösningen såg säkert ut som en bra lösning på papperet – men inte i medierna.

”Uppgiften att hantera lärarlegitimationerna sköttes fel från start”, säger en medarbetare.

”Verksledningen borde ha varit tydlig från början med att vi aldrig skulle klara att utfärda över hundratusen lärarlegitima­tioner inom den tidsram departementet gav oss. Men dialogen med departementet sköttes dåligt, och vi hamnade i en väldigt svår situation.”

Enda ljuspunkten var väl att det var just Anna Ekström som var Skolverkets generaldirektör när stormen tog fart. Anna Ekström är en omvittnat skicklig mediehanterare som varken räds Rapport eller Dagens Nyheter.

”Anna hanterade det mycket bra”, vittnar en medarbetare. ”Det var en svår situation med många parter inblandade och besvärligt för oss på verket. Men hon är stark i media och jag tycker att det känns tryggt med en medievan generaldirektör.”

Alla medarbetare som Chef har talat med är eniga om att Anna Ekström klarade krisen så bra som det var möjligt. Visst tog Skolverket skada och man fick utstå en del gliringar, men på det hela taget är man nöjd med sin generaldirektör.

Anna Ekström började på Skolverket i maj 2011, tidigare var hon ordförande på Saco i närmare elva år – ett uppdrag som heller inte var någon dans på rosor. I alla fall inte inledningsvis.

Saco led nämligen av uppslitande konflikter mellan medlemsförbunden, där hot om utträde var vardagsmat. Starka krafter arbetade för att skära ner organisationens budget, så Anna Ekströms uppgift var dels att ena de stridande, dels att få dem att vilja fortsätta betala avgifterna. I dag får hon beröm för hur hon klarade detta.

”Hennes uppgift var att gjuta olja på vågorna och få till ett bra förhållande mellan centralorganisationen och medlemsförbunden. Och det gjorde hon bra”, säger en som var med.

”Som ordförande lyckades hon skapa ett bra klimat mellan förbunden”, instämmer en annan.

”Hon höll hög intellektuell nivå på dis­­kus-sionerna och lyckades ena alla motstridiga viljor så att de kunde samlas under Sacos paraply.”

Det innebär inte att hon var okontroversiell, nog kunde Anna Ekström bita ifrån när hon tyckte att något gått för långt. Respekten för henne växte och med tiden utverkade hon som ordförande en stor handlingsfrihet visavi medlemsorganisationerna.

”Jag tror nog att ordföranden i TCO exempelvis var mycket mer bevakad av sina medlemsförbund än vad Anna var”, säger en medarbetare från tiden.

Innan hon klev in i Sacos lokaler hade Anna Ekström bland annat varit sekreterare i Arbetsdomstolen, planeringschef i Statsrådsberedningen och statssekreterare i Näringsdepartementet. En väg som många trodde skulle leda till ett ministerjobb så småningom – i stället tackade hon ja till att bli generaldirektör för Skolverket. Nog så fint, men ändå.

LÄS MER: Cheftest med skolminister Jan Björklund

”Jag blev förvånad över att hon gick till ett så utpräglat tjänstemannauppdrag som att vara generaldirektör”, säger en förvånad iakttagare.

”Jag trodde nog att hon skulle fortsätta på en mer politisk bana. Att hon skulle få nya uppdrag förstod vi, men inte som generaldirektör.”

Oavsett vem man talar med om Anna Ekströms ledarskap är det en egenskap alla lyfter fram – hennes sociala begåvning. På Skolverket var man lite oförberedd på att möta en ledare med andra kvaliteter än de pedagogiska (utan att på något sätt förringa Anna Ekströms jur.kand-examen).

”Hon har en förmåga att sprida trivsel omkring sig”, säger en medarbetare. Hennes positiva inställning sprider sig i organisationen. Det tog bara några veckor när hon började så var vi alla på gott humör.”

”Hon är ju den första icke-professorn på generaldirektörsstolen och det märks både på ett positivt och negativt sätt”, säger en annan.

”Det positiva är att hon har tagit tag i våra interna rutiner på ett helt annat sätt än företrädarna. Den negativa sidan är att hon inte var så inne i den pedagogiska debatten när hon kom. Det har hon fått ägna tid åt att sätta sig in i.”

Otack blev chefens lön. Samma medarbetare som berömde henne för hur hon hanterade legitimationsfrågan externt kan också kritisera henne för att vara för lite synlig och ägna sig åt fel frågor när hon lägger krutet på just legitimationerna. Andra försvarar hennes prioriteringar.

”Anna har valt att ägna mycket tid åt legitimationerna, men jag tycker att skulden faller på flera i verksledningen, även om hon naturligtvis har det yttersta an­svaret.”

Och trots allt uppskattar man att ha fått en generaldirektör som klarar att vara tydlig gentemot departementet – kanske på grund av hennes bakgrund i regeringskansliet.

”För oss är det ett positivt trendbrott med en generaldirektör som är så tydlig mot politikerna. Och det slutade ju också med att slutdatum för lärarlegitimationerna flyttades fram”, säger en medarbetare.

”På sikt kan det nog stärka vårt gemensamma självförtroende, även om jag tror att de som jobbar med legitimationerna känner sig lite stukade just nu.”

För att medarbetarna ska uträtta storverk krävs också att de känner sig motiverade. Meningarna går isär om hur Anna Ekström klarar den uppgiften. Vissa blir peppade av att möta en chef som är glad, utåtriktad och lätt att prata med om lite av varje. Andra ställer högre krav.

”Det här är nog hennes svaga sida”, säger en medarbetare. ”Hon lyckas till viss del, men jag känner att det kan bli lite för mycket klyschor. Ambitionen finns säkert där, men det kommer inte alltid ut bra.”

Anna Ekström är däremot en ledare som gärna är ute på de sociala medierna. Hon twittrar och facebookar så det står härliga till. Möjligen har hennes iver att synas där gått ut över den interna kommunikationen. Här menar flera att det finns mer att göra. Eller kanske hon tycker att även Skolverkets medarbetare kan bege sig ut i den digitala gemenskapen utanför intranätet för att följa sin generaldirektörs göranden och låtanden?

Och samtidigt som flera prisar hur lätt det är att få kontakt med generaldirektören på cykelparkeringen, tycker andra att hon måste stärka sin fysiska närvaro på arbetsplatsen. Alla internationella konferenser kräver inte hennes närvaro, menar man.

Skolverket flyttade för inte länge sedan in i nya lokaler. Men byggarbeten pågick ett tag efter inflyttningen och det påverkade i högsta grad arbetsmiljön. Det bullrade och dammade och medarbetarna klagade. Flera tycker att Anna Ekström kunde ha visat mer förståelse, och delat deras umbäranden genom att vara mer närvarande.

”Jag tycker att hon är ute på lite för mycket grejer”, säger en medarbetare. ”Hon skulle lätt kunna prioritera bort en tredjedel av sina engagemang, och ändå vara tillräckligt synlig externt. Men till hennes försvar måste jag säga att hon kom­penserar genom att vara lättillgänglig när hon väl är på plats. Det är inte svårt att få tid hos henne.”

Under föredragningarna slås många medarbetare av att Anna Ekström är så väl påläst och förberedd. Hon kan ställa frågor på detaljnivå, som visar på ett intresse, men inte klåfingrighet.

”Jag förvånas över att hon kan återkoppla till något jag har gjort tidigare”, säger en medarbetare utifrån egna er­­farenheter. ”Det visar att hon är engage­­rad i vårt arbete, men jag tror inte det ­bottnar i något kontrollbehov, inte mer än vad som är normalt hos en general­direktör.”

Andra skulle gärna se lite mer aktivitet hos henne.

”Visst kan hon delegera, men jag kan tycka att vissa frågor borde hon ta tag i själv. Hon är så angelägen om att allt ska hanteras av rätt instans att jag ibland ­saknar ett engagemang.”

Anna Ekström har inte gjort några förändringar i ledningsgruppen. Lite synd, kanske, för enligt kollegerna på Saco var rekrytering en av hennes allra starkaste sidor.

”Vi hade lätt att rekrytera under hennes tid. Saco fick ett bra rykte tack vare Anna och det var hög kvalitet på de sökande”, minns en av hennes tidigare medarbetare.

På Skolverket tycker sig flera däremot ha sett en viss maktförskjutning i ledningsgruppen, från avdelningscheferna till verksledningen – läs Anna Ekström.

”När Anna tillträdde betonade hon att besluten ligger hos henne och att hon ser verksledningen som en samtalspartner”, säger en medarbetare. ”Där kan jag ana en maktförskjutning jämfört med hur det var tidigare, då jag tror att avdelningscheferna hade en starkare ställning.”

Som beslutsfattare är hon snabb, det är alla överens om. För det mesta blir det också rätt. Om inte, är hon snabbt beredd att ändra sig. ”Hon tar besluten snabbt, men kan ibland hamna fel. Å andra sidan är hon snabb med att hitta en ny position”, säger en medarbetare.

”Det kunde till en början uppfattas som osäkerhet, men i takt med att hon blir säkrare i skolfrågorna blir hon stabilare. Men handlar det om ett nytt område trevar hon sig fortfarande fram lite grann. Hon är fullständigt prestigelös, vilket jag uppskattar.”

Anna Ekström lyssnar därför gärna på argument från sina medarbetare, men det finns en gräns för tålamodet.

”Hon har sagt att man har tre chanser, sedan slutar hon lyssna!”

Den som försöker gå den informella vägen för att få Anna Ekströms öra springer däremot på pumpen. Några ”hissberedningar” vill hon inte veta av, alltså med­arbetare som söker informella vägar för att påverka henne.

Och det vill nog till att hålla på formerna om man ska leda ett statligt verk med 350 medarbetare. Som verkar inom ett område som de flesta medborgare har åsikter om. Så inte kan man anklaga henne för att välja den lätta vägen till den ministerpost många tror väntar i framtiden.

Den som har elever, får se.

Anna Ekström svarar på cheftestet:

”Att arbeta som högsta chef på en myndighet som Skolverket är väldigt annorlunda jämfört med mina tidigare arbeten. Jag blir förstås glad om jag uppfattas som rak, tydlig och beslutsför.

För mig är det mycket viktigt att lyssna till mina otroligt kunniga medarbetare, eftersom Skolverkets uppdrag är så stort, svårt och viktigt och förutsätter både breda och djupa kunskaper.

Jag tror inte att man kan vara chef utan att verkligen tro på de frågor man ska driva och tycka om de människor man arbetar med. Hjärtat måste vara med.

Alla har en åsikt om skolan, och det gör Skolverket till en fantastiskt spännande myndighet. Jag gillar att kommunicera både internt och externt, och min ambition är att göra mer och vara så öppen som möjligt!”

/Anna Ekström, generaldirektör Skolverket

LÄS MER: Cheftest med Mats Årjes

nyhetsbrev_1800
chef

Missa inget!

Chefs populära nyhetsbrev Ditt ledarskap, Din karriär och Din söndag samlar varje vecka det bästa från Chef.se.
  • Konkreta råd i ditt chefskap
  • Användbara metoder och verktyg
  • Relevanta erbjudanden

Relaterade artiklar

feanvaro
Delegering

Frånvaro-mejl? Se upp för dessa dödssynder

För att inte ruinera ledigheten — och därmed dig själv — finns det tre viktiga saker att tänka på när du utformar ditt frånvaro-meddelande.
Gabriella Huss på K2 Search har fem råd till chefer som kört fast i karriären. Foto: Martina Huber
Annonssamarbete Chef + Ledarna

Ta dig förbi hindren i din chefskarriär

Den klassiska karriärtrappan är raserad. En ny typ av chefskarriär tar form – med ökad risk att uppleva att man har kört fast. ”Viktigast för att ta sig vidare då är självkännedom”, säger chefsrekryteringsexperten Gabriella Huss.
krisen12
Konflikthantering

Svenska chefer: 18 lärdomar – från finanskrisen 2008

Det är över tio år sedan vi hade vår senaste djupa långkonjunktur. 

omslagnyhetsbrev
 

Här är finalisterna till Årets Chef 2019

Väntan är över! Nu kan vi äntligen berätta vilka chefer som är finalister på Chefgalan 2019. Klicka här för att ta reda på vilka ledarna är!
asdasda
 

Chocksiffror: Sveriges chefer mår uselt – här är orsakerna

Sju av tio chefer mår så psykiskt dåligt att det går ut över deras jobb, enligt Chefs undersökning. Ohanterlig stress och sömnstörningar är de främsta orsakerna.
chef_team_tidskriftspriset2017-2-2
Jobba på Chef

Chef söker en säljare till vår contentstudio                        

Chefs innehållstudio har vuxit kraftigt det senaste året och nu vill vi ta nästa steg med en dedikerad säljare. Vi söker dig som är engagerad, kreativ och affärsorienterad.
Erik Sundqvist på Michelin ringar in och lyfter sitt ledarskap med en Executive MBA på Stockholms universitet. Foto: Martina Huber
Annonssamarbete Chef + SBS Executive MBA

Nya metoder får ledarskapet att skjuta fart

Erik Sundqvist ringar in och lyfter sitt ledarskap med nya verktyg och kunskaper. Fyra lärdomar har varit extra användbara.

contentartikel-2-chefboken
Chefboken

Måste-böckerna som ger chefen framtidskoll

Förstå vad som händer – före de flesta andra. Chefbokens redaktör Björn Hedensjö väljer ut böckerna som ger dig ett kunskapsmässigt försprång.
nyhetsbrev_1800
chef

Missa inget!

Chefs populära nyhetsbrev Ditt ledarskap, Din karriär och Din söndag samlar varje vecka det bästa från Chef.se.
  • Konkreta råd i ditt chefskap
  • Användbara metoder och verktyg
  • Relevanta erbjudanden