”Hr har fastnat i sitt eget skråtänkande”

Professor Mats Alvesson har på debattplats riktat kritik mot hr-funktionen. Vad är egentligen problemet med hr? Och vad är i så fall lösningen?

Ledarskap
Publicerad
Mats Alvesson

Hallå där Mats Alvesson, professor i företagsekonomi, som riktat kritik mot hr-funktionen. Vad är problemet, anser du?

”Hr är en del av administrationssamhället, där mycket i arbetsliv och organisation präglas av policyer, direktiv, standardiserade lösningar, regler, rapporteringskrav och så vidare. Väldigt mycket resurser går åt till den här overheaden. Det är ett problem. Ett annat problem är att det gör folk mindre benägna att använda sitt eget omdöme, att tänka själva. Deras eget omdöme ger vika i förhållande till alla reglementen. Även i situationer där det situationsanpassade omdömet borde väga tyngre.”

Underlättar det inte för cheferna att det finns personer som hjälper till att tolka och föra ut informationen kring alla regler?

”Historiskt har man som något sånär välutbildad person och chef kunnat hantera rätt mycket efter eget omdöme. Nu ska vi ha värdegrunder, jämställdhetspolicyer, arbetsmiljökartläggningar, förbokade ritualiserade löne- och medarbetarsamtal. En del kan säkert vara motiverat men ofta blir det så att alla ska hålla på med det. Det tar tid, kraft och uppmärksamhet och en allt större del av arbetslivet går åt till att administrera det här. Vi ser, framför allt i offentlig sektor, att de administrativa enheterna sväller.”

Hur ser du på flygplansliknelsen, att hr gått från kabinen till cockpit?

”Jag tror att det är många som inte har det inflytande som de vill ha i ett företag. I det här moderna samhället vill alla ’glassa’. Alla ska sitta med i ledningsgruppen. Alla ska jobba med strategiska frågor. Alla ska styra skutan. Det är samma med kommunikationsfolk, verksamhetsutvecklare, ekonomipersoner, med följd att organisationerna blir ’top heavy’. Jag tycker även att man ska fundera över hur många ledningsgrupper man behöver ha. ”

”Jag har ingen bestämd åsikt om hr ska sitta i ledningen eller inte. Det beror helt på sammanhanget. Hur viktiga hr-frågorna är i förhållande till andra uppgifter och utmaningar. Kanske har man redan den kompetensen i ledningen och då behöver man inte ta in någon specifik från det skrået.” 

”Jag är varken för eller emot hr.”

Så vad är lösningen på problemet med hr?

”Jag skriver om det i min bok ’Dumhetsbekämpning: Fungerande verksamhet och meningsfullt arbete’, med överläkare och klinikchef Stella Cizinsky. Som ledningsgrupp borde man vara mer selektiv, ställa sig grundläggande frågor om vad vi kan plocka bort. Måste utbildningar, värdegrundsarbete med mera vara obligatoriskt? Vissa grejor kan faktiskt vara frivilliga. ”

”Man kan också göra enskilda satsningar där det finns problem. Alla behöver kanske inte certifieras i hbtq-frågor. Man kan ha frivilliga medarbetarsamtal, alla ska kanske inte till varje pris behöva utsättas för det. Allt det här kostar för mycket pengar som i stället kan läggas på kärnverksamheten. Att till exempel få ner köerna i vården och förebygga och förhindra brott i stället för att skriva hr-policyer och karriärplanera. ” 

”Jag har inget särintresse i detta, är varken för eller emot hr. Men om man studerar arbetslivet så här brett, då ser man det som folk inte förstår för att de är fast i sina egna silos. Det är det som är funktionell dumhet, att vi lätt fastnar i komplexa organisationer där folk har dålig överblick i termer av slutresultatet och vad vi gör här egentligen.”

Vad är bra hr, enligt dig?

”Det är kloka människor, som har erfarenhet av kärnverksamheten, som har en nära kontakt och är receptiva. De tar till sig olika signaler och hanterar regelverket flexibelt. Det finns många duktiga hr-människor men också många som fastnat i sitt eget skråtänkande.”

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden