8 vanligaste hälsobesvären i Sverige

Var fjärde arbetande person uppger att de har hälsobesvär på grund av jobbet. Det visar en ny undersökning från Arbetsmiljöverket. Här är de vanligaste åkommorna.

Hälsa
Publicerad

Det handlar om 1,3 miljoner människor 2022. En minskning jämfört med pandemiåret 2020 då var tredje person var drabbad.

Trötthet, ont i kroppen, värk i nacke, axel, arm, sömnstörningar, huvudvärk, oro eller ångest är de vanligaste hälsobesvären.

Yngre personer upplever i högre utsträckning oro eller ångest, medan problem med nacke, arm och hörsel ökar med stigande ålder.

Av dem som jobbar hemifrån 1 – 4 dagar i veckan är det en lägre andel som uppger att de har hälsobesvär, 19 procent jämfört med 28 procent av dem som inte alls arbetar hemifrån.

Den vanligaste orsaken till besvären är, liksom tidigare, för hög arbetsbelastning. Oavsett kön, ålder eller inkomst.

”Det är allvarligt, då det leder till stress och svår sjukdom”, säger Ann Ponton Klevestedt, enhetschef för statistik och analys på Arbetsmiljöverket.

Var tredje person med arbetsorsakade besvär uppger att de varit frånvarande från jobbet på grund av besvären.

Ann Ponton Klevstedt menar att de arbetsorsakade besvären är varningssignaler som arbetsgivarna behöver fånga upp och åtgärda i tid, innan de leder till långa sjukskrivningar eller att personal slutar.

En av tre som har besvär uppger att de har fått stöttning av sin chef.

”Det är alldeles för få, eftersom vi vet att en god dialog på arbetsplatsen är grunden för ett bra, förebyggande arbetsmiljöarbete”, säger Ann Ponton Klevestedt.

Vanligaste hälsobesvären bland kvinnor och män på grund av jobbet (andel av sysselsatta med besvär) 2022

1. Trötthet (75 procent)

2. Fysisk smärta eller värk (65 procent)

3. Nacke, axel, arm (55 procent)

4. Sömnstörningar (52 procent)

5. Huvudvärk (51 procent)

6. Oro eller ångest (46 procent)

7. Ryggen (utom nacke) (45 procent)

8. Minne, koncentration eller tankeförmåga (39 procent)

Källa: Arbetsmiljöverket

Vanligaste orsakerna till hälsobesvär av jobbet för kvinnor och män (andel av sysselsatta med besvär) 2022

1. För hög arbetsbelastning (66 procent)

2. Påfrestande arbetsställningar eller långvarigt stillasittande (46 procent)

3. Krävande kunder, patienter, anhöriga, elever eller motsvarande (31 procent)

4. Tung manuell hantering (29 procent)

5. Otydliga eller motstridiga krav från arbetsgivaren (26 procent)

6. Bristande stöd eller uppskattning från chefen (25 procent)

7. Arbete vid dator eller bildskärm (24 procent)

8. Buller eller stimmig miljö (22 procent)

9. Korta, upprepade arbetsmoment (21 procent)

Källa: Arbetsmiljöverket

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden