Stor hälsorapport: Kvinnor förlorarna i hybridvardagen

Färre kvinnor rapporterar att de bedömer sin hälsa som ”bra” eller ”mycket bra” jämfört med tidigare år. Det visar en ny hälsorapport från Feelgood med 24 000 svenskar. ”Man skulle önska en starkare utveckling i att uppleva stöd från sin chef”, säger Charlotte Valleskog, chefspsykolog på Feelgood, till Chef.

Hälsa
Publicerad
Charlotte Valleskog.

Flera positiva trender märks i arbetsmiljön och arbetssituationen i Feelgoods HALU-undersökningar där 24 000 svenskar svarat på frågor om hälsa, arbetsmiljö och livsstil.

Ungefär 80 procent svarar att de ser arbetet som meningsfullt och att det erbjuder delaktighet och påverkan. Lika många anger att de har en positiv arbetssituation när det kommer till trivsel och gemenskap.

Men. En av avvikelserna är att kvinnors upplevda hälsa är sämre.

”En förbättring vi skulle vilja se för alla är att fler ska få uppleva sin hälsa som mycket bra. Man skulle också önska en starkare utveckling i att uppleva stöd från sin chef. Dessutom är andelen som upplever goda möjligheter till balans och återhämtning för låg”, kommenterar Charlotte Valleskog, chefspsykolog, på Feelgood, rapporten.

Charlotte Valleskog.

När det gäller friskfaktorer i arbetet uppger bara 23 procent av kvinnorna att de får balans och återhämtning, att jämföra med 30 procent av männen.

En annan alarmerande siffra är att inte ens hälften i undersökningen (40 procent) anser att de får stöd och uppskattning från sin chef.

”Man kan ju fundera på hur hemarbete och distansarbete ser ut på sikt”, säger Charlotte Valleskog till Chef, och fortsätter:

”En frågeställning man kan ha är om det en kvinnofälla att ha mindre tydliga gränser mellan jobb och hemmaliv? På kort sikt kan det upplevas positivt att gå från hemmajobb till middag, barnens fotbollsträning, eller att hämta på förskola. Men på lång sikt finns ingen tid för återhämtning.”

Hur kan chefen se till att medarbetarna får schyssta möjligheter till balans mellan jobb och fritid?

”Vad återhämtning innebär är olika beroende på individ. Vissa gillar att läsa, andra föredrar promenader eller träning. Det är svårt att ha en struktur som passar alla. Däremot kan chefen ta fram en plan som organiserar förutsättningarna. Inte lägga möten kloss an utan göra utrymme för paus och reflektion där emellan”, svarar Charlotte Valleskog.

Chefspsykologen menar vidare att alla gagnas av att chefen är öppen med sina ambitioner.

”Sätt ett mål att du som chef ska förbättra stödet till medarbetarna, fråga dem vad de skulle önska, gör ett gemensamt projekt av det”, säger Charlotte Valleskog.

3 konkreta tips till chefen från Charlotte Valleskog

  1. Gör en handlingsplan. Ett abetsmiljöhälsomål för 2024 skulle kunna vara att du vill förbättra stödet du erbjuder dina medarbetare. Se till att hela verksamheten hjälps åt och att du har organisatorisk uppbackning.
  2. Var öppen med dina ambitioner. Säg det högt och säg det till medarbetarna. Påminn!
  3. Olika stöd till olika medarbetare. Glöm inte att vissa gillar tydlighet och instruktioner, andra frihet och medbestämmande.

Fortsätt läsa kostnadsfritt!

Vi behöver bara en minut…

Så roligt att du vill fortsätta läsa! Det får du strax göra, utan att betala något.

Skapa ditt gratiskonto
  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.