Lediga chefsjobb
Alla chefsjobb

”Experten: Detta gäller för vaccinkrav på jobbet”

I USA ställer en del företag krav på att medarbetarna måste vara vaccinerade för att få börja jobba på kontoret igen. Men vad gäller i Sverige? Chef har frågat advokaten och arbetsrättsexperten Charlotte Forssander.

Arbetsrätt
Text: Sara Hasbar
Publicerad
Charlotte Forssander och en bild på en hand som håller i en spruta

I USA kommer stora företag som Microsoft, Google och Facebook att kräva att deras anställda är vaccinerade innan de får komma tillbaka till företagens kontorsbyggnader, rapporterar The Verge. Och det amerikanska mediebolaget CNN har avskedat tre anställda som inte vaccinerat sig, eftersom de kräver att alla som inte jobbar hemifrån ska vara vaccinerade. Än så länge tycks inte amerikanska corona-policyn gälla på de här företagen i Sverige, enligt representanter för företagen som uttalat sig i media. Men vad gäller i Sverige? Kan du som chef kräva att en medarbetare ska vara vaccinerad? Chef frågade Charlotte Forssander, advokat och specialiserad på arbetsrätt på Forssander Sonander Advokat AB, vad som gäller här.

Att en medarbetare blir uppsagd för att hen inte är vaccinerad, är det något som skulle kunna hända i Sverige också? 

”Jag har väldigt svårt att se att det skulle kunna hända i Sverige. Det finns ett grundlagsskydd mot påtvingade kroppsliga ingrepp som man måste ta hänsyn till. Mot den bakgrunden tror jag inte att det är många arbetsgivare som vill hävda att vägran att låta sig vaccineras skulle vara saklig grund för uppsägning”.

Kan det finnas något undantag?

”Nej, inte egentligen. Däremot ligger det nära till hands att vissa typer av verksamheter kan ha fog för att kräva väldigt frekventa corona-tester av medarbetare som väljer att inte vaccinera sig. Den medarbetare som inte accepterar att låta sig testas kan förmodligen bli föremål för omplacering och andra arbetsledningsåtgärder. Om det inte finns något arbete att omplacera till kan man förstås i sista hand tänka sig att det kan bli aktuellt med uppsägning. Men den anställde måste i så fall i vanlig ordning erinras om att anställningen är i fara och få en chans att ändra sitt beteende”.

”Man måste också ha i åtanke att arbetsgivaren är skyldig att tillhandahålla en säker arbetsmiljö för de andra medarbetarna. Om någon kollega vägrar vaccineras, vägrar låta sig testas och det saknas möjligheter till hemarbete, så hamnar arbetsgivaren i en situation där det är nödvändigt att agera”.

Kan det finnas fler dimensioner i detta? Till exempel om en kund inte vill ha möten med medarbetare som inte är vaccinerade, vad ska man som chef göra då? Vad händer om det blir affärskritiskt? 

”Synen på vaccinering i samhället förändras snabbt och jag skulle inte bli förvånad om det sker en utveckling mot att verksamheter har behov av att kommunicera i sin marknadsföring att personalen är vaccinerad. Att ställa upp genomförd vaccinering som ett krav vid nyanställning är inte lika problematiskt som att kräva att befintlig personal vaccinerar sig. Samtidigt måste man som arbetsgivare hålla tungan rätt i mun, så att man inte blir anklagad för diskriminering. Så skulle det kunna bli om skälet att kandidaten inte vill vaccinera sig har koppling till någon av diskrimineringsgrunderna, t ex funktionshinder eller religiös övertygelse”.

Har en arbetsgivare rätt att förhindra att ovaccinerade medarbetare som kan arbeta hemifrån återvänder till kontoret?

”Ja, det ser jag inget hinder emot. Man måste alltid göra en avvägning mellan risken för smittspridning och hänsynen till den personlig integriteten, och – lite beroende på typen av verksamhet – talar mycket för att den utfaller till arbetsgivarens fördel i den här situationen. Arbetsgivaren skulle alltså kunna ha rätt att säga att medarbetaren inte är välkommen tillbaka till arbetsplatsen förrän hen är vaccinerad, och istället får arbeta hemifrån”.

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden