10 frågor och svar om arbetsrätt – under corona

Chefs nya Facebookgrupp ”Chefa i coronakris” har på bara ett par dagar fått över 1000 medlemmar. Flera av dem tog chansen att ställa frågor till arbetsrättsjuristen Charlotte Forssander.

Arbetsrätt
Publicerad
Charlotte Forssander, advokat och arbetsrättsexpert

Måste jag låta corona-oroliga medarbetare jobba hemifrån? Hur funkar reglerna med korttidspermittering? Och vad gör jag med en medarbetare som är fast i USA och inte kan ta sig hem?

Många tog under torsdagen möjligheten att ställa frågor om lagar och regler i coronakrisen till arbetsrättsexperten Charlotte Forssander, advokat på advokatfirman Vinge. Hon är den första av flera experter som framöver kommer svara på frågor i den välbesökta diskussionsgruppen och mötesplatsen för chefer under coronakrisen.

I Facebookgruppen Chefa i coronakris medverkar Chefs experter:

Frågorna till Charlotte Forssander speglar hur arbetsgivare och chefer nu ställs inför helt nya frågeställningar. Ska till exempel en medarbetare som är strandsatt utomlands och inte kan jobba, ändå ha lön?

Provisoriska hemmakontor riggas för fullt runt om i landet. Det märktes också på flera av frågorna som handlade om chefers arbetsmiljöansvar vid hemarbete. Behöver medarbetare som jobbar hemma ha en ergonomisk stol?

Det möbleras också om i bemanningslistor, scheman och semesterplaneringar. Charlotte Forssander svarade på frågor om regler kring timanställning och indragen semester.

Här är ett förkortat och anonymiserat urval av frågorna:

Arbetsmiljö vid hemarbete

Fråga: Vi har ett antal personer som inte vill arbeta på distans och anger som skäl att man inte har en ergonomisk riktigt arbetsplats, dåligt internet, etc. Hur ska vi tänka här om situationen förvärras och alla måste jobba hemifrån?

Charlotte Forssanders svar: Om ni vill att personalen ska arbeta hemma tycker jag att ni ska försöka se vad som kan göras så att de får en godtagbar arbetsmiljö. Arbetsgivaren behåller huvudansvaret för arbetsmiljön, även när medarbetarna jobbar hemifrån.

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön även om de anställda arbetar hemifrån. I praktiken blir det ett delat ansvar, som bygger på att den anställde uppmärksammar arbetsgivaren på brister, till exempel vad gäller arbetsutrustning och ergonomi.

Smittrisk på jobbet

Fråga: Kan jag som chef vara mer “försiktig” än vad både Folkhälsomyndigheten och ledningen är, om jag tycker att det behövs för mitt team?

Charlotte Forssanders svar: Ja, om du har fått arbetsmiljöansvaret delegerat till dig så har du rätt och skyldighet att fatta egna beslut när det gäller att tillhandahålla en säker arbetsmiljö för din personal. Dock en god idé att stämma av med ledningen, såklart, så att de får möjlighet att hålla ihop helheten.

Fråga: En medarbetare vill vara hemma för att hennes make tillhör en riskgrupp. Finns det några riktlinjer?

Charlotte Forssanders svar: I nuläget finns det inget utrymme för anställda att kräva att få vara hemma för att deras anhöriga tillhör en riskgrupp. Däremot finns det förstås inget som hindrar att arbetsgivare och anställda kommer överens om detta, och också om hur det ska påverka ersättningen. Finns det arbetsuppgifter som går att utföra hemifrån, så att det är rimligt att ändå betala lön? Eller har den anställda semester som hon kan och vill ta ut?

Fråga: Min personal har mycket kundkontakt. Ett par av dem vill använda munskydd, något jag inte kan få tag på. Folkhälsomyndigheten säger ju också att munskydd inte skyddar mot smitta. Vad gäller?

Charlotte Forssanders svar: Det är arbetsgivaren som ansvarar för arbetsmiljön, och om du som chef gör bedömningen att arbetsmiljön är säker utan skyddsutrustning, så gäller det som utgångspunkt.

Korttidspermittering

Fråga: Vad gäller för att arbetsgivare ska kunna få stöd för korttidspermittering? Har förstått det som att det är krångligare på arbetsplatser med kollektivavtal?

Charlotte Forssanders svar: Nja, under förutsättning att man har en lokal fackklubb, så bör det kunna gå smidigt nu när det centrala kollektivavtalet angående korttidsarbete börjar komma på plats. Det man ska göra är att kalla till en förhandling med klubben om att ingå ett lokalt kollektivavtal som reglerar hur korttidsarbetet ska fungera på arbetsplatsen. Avtalet kan träda i kraft på en gång. I efterhand (från och med den 7 april) kan man ansöka om stöd hos Tillväxtverket. Kika gärna in på deras hemsida, den har en Q&A-funktion som uppdateras ofta.

Fråga: Kan jag korttidspermittera en nyanställd person?

Charlotte Forssanders svar: Nej, nyanställda omfattas inte av stödet.

Fråga: Måste jag säga upp medarbetare som är provanställda innan jag kan ta del av stödpaketet?

Charlotte Forssanders svar: Som arbetsgivare måste du visa i din ansökan till Tillväxtverket att du har försökt minska personalkostnaderna. Att säga upp provanställd personal (som inte är verksamhetskritisk) skulle jag säga är en typisk sådan åtgärd.

Ändrade scheman/semestrar

Fråga: Vad gäller för timanställda som är på behovskontrakt? De har fått schema/pass för hela mars ut, men nu har vi inte behov av det och behöver korta deras pass.  Behöver vi stå för bortfall av deras timmar? Kan vi komma överens med dem om att tillfälligt gå ner i timmar?

Charlotte Forssanders svar: Komma överens kan man alltid göra. Men om medarbetarna inte går med på detta och ni vill dra in deras schemalagda pass, så är utgångspunkten att ni ändå måste betala lön.

Fråga: Kan vi ställa in sedan tidigare godkända semestrar för några av våra anställda?”

Charlotte Forssanders svar: Nej, inte utan att man kommer överens med individerna om detta.

Fråga: En medarbetare ser ut att inte kunna ta sig hem från sin semesterresa utomlands. Arbetet går inte att göra på distans. Vad gäller då? Ska vi ändå betala ut lön?

Charlotte Forssanders svar: Nej, en förutsättning för att få lön är att man står till arbetsgivarens förfogande. Som utgångspunkt kan ni göra löneavdrag för de dagar personen inte är tillgänglig för arbete.

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden