11 tips till sommarjobbare och arbetsgivare

Sommar och ledighet. För många unga väntar nu första sommarjobbet. Vilket för ovana kan innebära risk för olyckor. Här är en checklista – för både sommarjobbare och arbetsgivare.

Arbetsrätt
Publicerad

Nu ska snart många sommarjobbare ut på de svenska arbetsplatserna. Oftast något nytt och spännande, som ger extra klirr i kassan.

Men det finns en rad risker för unga som ger sig ut i arbetslivet.

Under sommarmånaderna förra året skadades drygt 1 500 unga med sjukfrånvaro som följd, av dem var 700 tillfälligt anställda, enligt Arbetsmiljöverket.

Statistik visar att det är de nyanställda som oftast drabbas av skador i arbetet.

En mängd olyckor inträffar den första timmen, dagen eller veckan på jobbet, enligt information från Prevent.

Vanliga orsaker till olyckor har med transportmedel och verktyg att göra, som truckar och knivar. Belastningsskador på grund av tunga lyft är också frekvent förekommande.

Men risker i arbetsmiljön finns i fler branscher, exempelvis lantbruk, skogsbruk, trädgårds- och parkarbete, golfanläggning, slakteri och chark, trädgårdsodling, måleri, samt hotellstädning.

Därför är det viktigt att den som är ny får information om hur arbetet ska utföras, om risker – och om arbetsplatsen och arbetsmiljön i stort.

Och lika viktigt för arbetsgivaren att hålla koll på vad som gäller.

5 tips till arbetsgivare – så får barn och unga jobba

1. Gör en riskbedömning. Du som arbetsgivare gör en riskbedömning och ser till att det finns tydliga instruktioner och säkerhetsrutiner. Om riskbedömningen visar att arbetet kan innebära särskilda risker för den minderåriga kan en medicinsk kontroll behövas.

2. Minderåriga ska få introduktion och en handledare. Introduktionen ska innehålla information om arbetsuppgifterna och riskerna. Du som är arbetsgivare måste försäkra dig om att den minderårige har förstått informationen.

3. Ta kontakt med vårdnadshavaren. Du som är arbetsgivare eller uppdragsgivare ska informera vårdnadshavarna till yngre och äldre barn om arbetsuppgifterna, riskerna och vilka eventuella skyddsåtgärder som ordnats.

4. Förbjudna arbetsuppgifter. Det finns arbetsuppgifter som aldrig får utföras av någon under 18 år. Förbudet gäller bland annat:

• arbete med asbest

• dykeriarbete

• bevakningsarbete enligt lagen om bevakningsföretag

• transport av pengar och värdehandlingar till eller från penning[1]inrättningar eller annat utrymme utanför arbetsstället.

5. Arbetstider och ledighet. Minderåriga får aldrig arbeta mellan midnatt och klockan fem på morgonen. Enligt föreskrifterna ska en minderårig ha en sammanhängande rast på minst 30 minuter senast efter fyra och en halv timmes arbete. Dessutom finns det i arbetstidslagen krav på pauser från arbetet, till exempel en fikapaus.

Källa: Arbetsmiljöverkets broschyr Så får barn och ungdomar arbeta

6 tips till sommarjobbare

1. Se alltid till att du har fått instruktioner och förstått dem innan du gör en ny arbetsuppgift.

2. Om du känner dig osäker, be om mer instruktioner. Fråga hellre en gång för mycket än en gång för lite.

3. Om du tycker du får för mycket information för fort, be din handledare att repetera informationen.

4. Använd alltid de skyddsanordningar och den personliga skyddsutrustning som krävs.

5. Se till att du vet vad du ska göra i nöd- och krissituationer.

6. Rapportera tillbud (nästan-olyckor) och olyckor till din närmaste chef eller handledare.

Källa: Prevent

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden