Här är det vanligt att sommarjobbare skadar sig

Ny statistik från Arbetsmiljöverket visar att unga sommarjobbare under de senaste fem åren har anmält över 1 100 arbetsplatsolyckor som har lett till sjukskrivning. Flest olyckor sker inom handel, magasinering, omsorg och tillverkning.

Arbetsmiljö
Publicerad

Vad

Arbetsmiljöverkets senaste statistik visar på 251 arbetsplatsolyckor bland sommarjobbare 2021. Flest olyckor är det inom omsorg, restaurang och handel.

Nytta

Ta del av vilka de vanligaste arbetsplatsolyckorna är och få tips på hur sommarjobbet blir säkrare.

Varje år anmäls omkring 200 arbetsolyckor bland unga sommarjobbare. Under sommaren 2021 anmäldes 251 arbetsolyckor, där 135 unga män och 116 unga kvinnor skadades så allvarligt att de blev sjukskrivna. Siffrorna kommer från Arbetsmiljöverket, där anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro bland 14-19-åringar under juni, juli och augusti har kartlagts.

”Det är viktigt att arbetsgivarna ger en bra introduktion till alla som är nya på jobbet. Vi vet att det minskar risken för olyckor. Det här blir särskilt viktigt i sommar när många ungdomar kommer ut på sina första jobb. Ingen ska behöva bli skadad av sitt arbete”, säger Erna Zelmin, Arbetsmiljöverkets generaldirektör.

Handel och restaurang, lager eller omsorg är branscher som tar emot många sommarjobbare och det är också inom dessa yrkesroller som de flesta råkar ut för olyckor. Hemvårdsbiträden, butikssäljare, lagerassistenter, café- och köksbiträden samt truckförare ligger högt i statistiken över anmälda arbetsolyckor bland sommarjobbare. Unga kvinnor anmäler flest arbetsolyckor inom vård och omsorg. Bland unga män är det tillverkning, transport och magasinering som sticker ut.

De faktorer som orsakar arbetsolyckor på sommarjobb är, enligt anmälningarna, framför allt truckar och människor. Andra typiska exempel är tunga lyft inom omsorgen, som leder till belastningsskador eller förlorad kontroll av transportmedel, utrustning och verktyg, till exempel knivar.

”Arbetsgivaren behöver ta hänsyn till att sommarjobbare är oerfarna och kan vara ovana vid den utrustning som används, inte vet hur man lyfter på ett säkert sätt och kanske inte vågar fråga om de är osäkra. För de flesta unga innebär sommarjobbet en god erfarenhet, men för dem som råkar illa ut kan det bli en jobbig upplevelse som stannar kvar länge”, säger Erna Zelmin.

De vanligaste orsakerna till arbetsolyckor med sjukfrånvaro på sommarjobb

(Antal anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro bland 14-19-åringar i juni, juli, augusti 2017-2021)

 • Förlorad kontroll över transportmedel/utrustning för förflyttning av material – 209
 • Belastningsolycka av lyft, feltramp etc–182
 • Fall av person (till samma nivå eller från höjd) – 133
 • Förlorad kontroll av handverktyg – 130
 • Slagit emot föremål – 83
 • Våld eller hot – 42

Mest olycksdrabbade branscher, sommarjobb

Kvinnor 14-19 år (Antal anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro i juni, juli och augusti 2017-2021)

 • Vård, omsorg och sociala tjänster – 121
 • Handel – 98
 • Transport och magasinering – 59
 • Hotell och restaurang – 48

Män 14-19 år (Antal anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro i juni, juli och augusti 2017-2021)

 • Tillverkning – 110
 • Transport och magasinering – 87
 • Handel – 85
 • Uthyrning fastighetsservice, andra stödtjänster- 76

Tips till sommarjobbare för att jobba säkert

 • Lyssna noga till instruktioner och följ dem – du ska få veta vilka risker som finns och hur du kan jobba säkert.
 • Våga fråga, ingen fråga är för dum.
 • Om en arbetsuppgift känns för tung eller för svår – säg till arbetsgivaren. Arbetsmiljölagen säger att arbetstagarna ska vara aktiva och påtala brister och risker – och arbetsgivaren har en skyldighet att se till att alla, även vikarier, är trygga med sin arbetsuppgift.
 • Händer något tillbud eller något avvikande – som att man slinter med kniven, håller på att välta med motorgräsklipparen eller upplever en människa som hotfull – påtala det.
 • Om olyckan, trots alla säkerhetsåtgärder, är framme – kontakta arbetsgivaren

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

 • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden