Villkor och integritets-policy

Publicerat 2019-09-09

Som användare och/eller kund kan du vara trygg med att Chef hanterar dina personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt. På denna samlingssida kan du läsa Chefs data- och integritetspolicy, samt få mer information om de användar- och köpvillkor som gäller för den/de produkter du har tillgång till.

Inledning

Integritetspolicy
I juli 2021 slogs mediebolaget Chefgruppen Stockholm AB (”Chef”, ”bolaget”) och utbildningsbolaget Mgruppen Svenska Managementgruppen AB (org.nr 556692-9468, ”Mgruppen”) samman till det gemensamma bolaget Chefakademin i Stockholm AB (”Chefakademin”). Chefakademin är ett av Sveriges ledande utbildnings- och utvecklingsföretag för chefer och ledare på alla nivåer. Fusionen innebar att Chef uppgick i Mgruppen, som därefter bytte namn till Chefakademin i Stockholm AB. Som ett led i detta har Chef och Mgruppen tagit fram en gemensam integritetspolicy – du hittar en direktlänk till den i kapitlet ”Integritetspolicy”.

Prenumerations-, köp- och användarvillkor gällande Chefs produkter
Nedstående prenumerations-, köp- och användarvillkor (“Villkoren”) reglerar din användning av de produkter eller tjänster som tillhandahålls av Chefgruppen Stockholm AB, org. nummer 556729-1140, (som härefter benämns som ”Chef”, ”vi” eller ”oss” etc.) och presenteras i pappersform, fysiska evenemang, på https://chef.se och/eller i tillhörande digitala applikationer (”tjänsten”/”tjänsterna”). Efter att fusionen mellan Chef och Mgruppen har gått igenom inträder Mgruppen som avtalspart i Chefs ställe. Texterna på denna sida kommer att uppdateras i enlighet med detta.

Tjänsterna

Inom ramen för tjänsterna erbjuder Chef tre (3) typer av köp:

 • Prenumerationer som ger leverans av de fysiska produkterna Chef och/eller Chefboken, samt de digitala tjänster som erbjuds i samband med tecknande av prenumeration: Chef Premium respektive Chefbokens digitala bibliotek.
 • Engångsköp av digitala tjänster.
 • Engångsköp av fysiska evenemang.

Då dessa tjänster är olika till sin natur och utgivning, och då köp genomförs via olika system och betallösningar, presenteras Villkoren för tjänsterna separat. Samtliga Villkor är nära sammankopplade till Chefs gemensamma integritetspolicy. Vid köp av våra tjänster behöver du därför godkänna både integritetspolicy och Villkor för respektive tjänst.

Snabblänkar:

GDPR-säkrat

Chef hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR, som träder i kraft 25 maj 2018, och den svenska dataskyddslagen.

Integritetspolicy

Senast uppdaterad 2021-10-04

I juli 2021 slogs mediebolaget Chefgruppen Stockholm AB (”Chef”, ”bolaget”) och utbildningsbolaget Mgruppen Svenska Managementgruppen AB (org.nr 556692-9468, ”Mgruppen”) samman till det gemensamma bolaget Chefakademin i Stockholm AB (”Chefakademin”). Chefakademin är ett av Sveriges ledande utbildnings- och utvecklingsföretag för chefer och ledare på alla nivåer. Fusionen innebar att Chef uppgick i Mgruppen, som därefter bytte namn till Chefakademin i Stockholm AB. Som ett led i detta har en gemensam integritetspolicy tagits fram. Chefakademin i Stockholm AB ansvarar för att behandlingen är laglig enligt gällande dataskyddslagstiftning.

Klicka här för att öppna Chefakademins integritetspolicy.

Prenumerationsvillkor: Chef och Chefboken

Senast uppdaterad: 2021-06-02

ALLMÄNT

Dessa köp- och leveransvillkor (”Villkoren”) tillämpas vid beställning av prenumeration på tidningen Chef och appen Chefboken på Chef Stockholm AB:s (nedan ”Chef” eller ”vi/vår/oss”) webbplats https://chef.se/ (”Webbplatsen”). Vid beställning godkänner du Villkoren enligt nedan. Avtalet ingås i samband med att din beställning accepteras av oss.

I samband med beställning erbjuds du möjligheten att skapa ett konto på Webbplatsen. Därigenom behöver du godkänna separata användarvillkor för Chef.se

Dessa Villkor gäller både om du är konsument eller företagskund, men vissa delar av Villkoren gäller enbart om du är konsument i enlighet med vad som följer av gällande lagstiftning till skydd för konsumenter. Med ”konsument” avses enligt lagen en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet, dvs. för sitt privata bruk.

PERSONUPPGIFTER

Din integritet är viktig för oss. Vill du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och Chefs användning av cookies kan du läsa mer om det här: integritetspolicy.

Tidsbegränsad prenumeration (Chef)

Din prenumeration på tidningen Chef är tidsbegränsad och kommer att avslutas automatiskt efter avtalad period. Du kommer dock att erhålla att erbjudande om att förnya din prenumeration. Önskar du inte förnya kan du bortse från erbjudandet.

TILLSVIDAREPRENUMERATION (CHEFBOKEN)

Din prenumeration på Chefboken är en tillsvidareprenumeration som innebär att tjänsten beställs för en viss tidsperiod (vanligtvis per halvår eller år) och därefter förlängs med samma period om du inte säger upp prenumerationen senast fyrtiofem (45) dagar innan avtalsperioden löper ut. Är du konsument skickar vi en påminnelse om din möjlighet att säga upp prenumerationen i god tid innan avtalstiden löper ut. Utebliven betalning gäller inte som uppsägning. Uppsägning av en tillsvidareprenumeration sker via kontakt med vår Kundservice. Du hittar kontaktuppgifter längst ner på den här sidan och på din faktura.

Någon återbetalning medges inte när prenumerationen sägs upp i förtid.

 

PRISER OCH BETALNING

Priser i beställningsformulär på Webbplatsen anges i svenska kronor, exklusive moms. När du ska betala i kassan anges priset i svenska kronor, inklusive moms. Vid beställning av produkter som ska skickas utanför Sverige tillkommer fraktavgift.

Vid fakturabetalning genereras en faktura vid köp. Vid försenad betalning av avi/faktura kan eventuell påminnelseavgift samt dröjsmålsränta tillkomma.

Vid kortbetalning samarbetar Chef med DIBS Payment Services, som är en av Nordens ledande leverantörer av betaltjänster via Internet och certifierade enligt kortindustrins nya skärpta säkerhetskrav PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). DIBS säkerhet granskas årligen av såväl VISA som MasterCard.

ORDERBEKRÄFTELSE

När vi mottagit och bekräftat din beställning skickar vi snarast en orderbekräftelse till din e-post med information om din beställning. Kontrollera alltid din orderbekräftelse och kontakta oss snarast om du har några frågor angående din beställning.

LEVERANSTID

Leveranstiden för varor är 2-25 arbetsdagar från beställningsdagen.

Vid förseningar av leveransen kommer du att meddelas om detta via e-post. Vid leveransförsening vid upprepade tillfällen kan du ha rätt till kompensation. Vi reserverar oss för slutförsäljning och eventuella uppenbart felaktigt angivna priser.

ÅNGERRÄTT OCH ÅTERBETALNING

Som konsument har du rätt att ångra köpet inom fjorton (14) dagar från och med den dagen du ingick avtalet (appen Chefboken) eller du har mottagit din vara (tidningen Chef). Vid beställning av tidningen Chef gäller ångerrätten bara då produkt och förpackning återlämnas i oförändrat skick. Produkten får ej vara använd, men förpackning får ha öppnats varsamt. Vill du utöva ångerrätten ska du kontakta vår kundtjänst samt, i tillämpliga fall, återsända varan till oss.

Observera att ångerrätten inte gäller beställningar av lösnummer av en tidning eller en tidskrift.

Om du i egenskap av konsument utövar din ångerrätt kommer vi att återbetala de betalningar vi fått från dig, bland dem också fraktavgift (med ett belopp som motsvarar kostnaden för den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast fjorton (14) arbetsdagar från och med den dag då vi underrättades om att du ångrar din beställning. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt vid beställningen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.

För företagskunder gäller ingen ångerrätt.

REKLAMATION

Som konsument har du rätt att reklamera en vara eller tjänst om varan eller tjänstens egenskaper avviker från det som avtalats eller som följer av lag. För att reklamera en felaktig vara eller tjänst ber vi dig att omgående kontakta vår kundtjänst samt, i tillämpliga fall, återsända produkten till oss.

RETURADRESS

Vid händelse av reklamation eller utövande av ångerrätten ska varan returneras till följande adress.

Chef Stockholm AB, Hantverkargatan 78, 112 38 Stockholm

ÄNDRING av villkor

Vi kan komma att uppdatera Villkoren från tid till annan.

TVISTLÖSNING KONSUMENT

Vid eventuell tvist har du som konsument möjlighet att få din sak prövad av Allmänna reklamationsnämnden enligt de regler som gäller för nämndens verksamhet. Du kan få information om Allmänna reklamationsnämndens verksamhet på http://arn.se/ och postadressen är Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm.

Som konsument har du vidare möjlighet att vända sig till EU-kommissionens onlineplattform för tvistlösning. Tvistlösningsplattformen går att finna via http://ec.europa.eu/odr.

TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

Svensk lag tillämpas på Villkoren och avtalet mellan dig och oss. Tvister avgörs av allmän svensk domstol.

KUNDTJÄNST

Vid frågor kan du kontakta vår kundtjänst:

minasidor.chef.se
E-post: kundtjanst@chef.se
Telefon: 010-490 04 00
Öppettider mån–fre kl 08.00–17.00

Ledarna-medlem? Kontakta Ledarnas kundservice: 0200-87 11 11.

Användarvillkor: Chef.se

Senast uppdaterad: 2018-05-23

Användarvillkor för Chef.se
På chef.se (”Webbplatsen”) erbjuder Chef Stockholm AB, 556729-1140 (”Chef”) personaliserat innehåll som är tillgängligt exklusivt för Chefs kunder och för medlemmarna i chefsorganisationen Ledarna:

 • Är du prenumerant på Chef eller medlem i Ledarna är du välkommen att skapa ett så kallat Premium-konto inom ramen för webbplatsen.
 • Är du prenumerant på Chefboken eller har köpt tillgång till någon av Chefs övriga tjänster har du också möjlighet att skapa ett konto som ger dig tillgång till innehållet inom ramen för respektive produkt.
 • Det är även möjligt att på webbplatsen skapa ett gratis användarkonto. Genom att upprätta ett sådant konto får du tillgång till visst innehåll som oinloggade besökare inte har tillgång till.

Din användning av ditt konto på webbplatsen regleras av följande användarvillkor (”Villkoren”) som vi ber dig att läsa igenom noga.

Chef använder viss datainsamling för att anpassa Webbplatsen efter de inloggade användarnas intressen och egenskaper. På så sätt uppnås en bättre användarupplevelse. Då Chef även samlar in vissa personuppgifter behöver du vid kontoaktivering, separat från godkännandet av dessa Villkor, även godkänna Chefs Chefs integritetspolicy (läs mer under punkt 5 nedan).

1. Användning av Webbplatsen

Du har Chefs tillåtelse att använda Webbplatsen, så länge du iakttar Villkoren. Chef får ändra Villkoren utan att i förväg meddela dig. Information om sådan ändring kan komma att lämnas till dig via e-post. I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning kan du komma att behöva godkänna de ändrade villkoren innan du kan fortsätta att logga in på Webbplatsen. Vi rekommenderar att du håller dig uppdaterad om de aktuella Villkoren.

Genom att använda Webbplatsen accepterar du de vid var tid gällande Villkoren.

2. Innehållet på webbplatsen

På Webbplatsen kan du ta del av ett föränderligt innehåll som skapas av Chefs redaktion och samarbetspartners. Chef förnyar och förbättrar webbplatsen kontinuerligt. Chef har rätt att utan föregående meddelande lägga till, förändra och ta bort innehåll och funktioner på Webbplatsen liksom att, utan föregående underrättelse, tillfälligt eller permanent helt eller delvis stänga ner tjänsten.

3. Användarkonto

För att få en god och fullständig användarupplevelse på Webbplatsen behöver du skapa ett individuellt användarkonto.

Du åtar Dig att tillse att uppgifter som du lämnar via ditt användarkonto är korrekta samt att uppdatera dina uppgifter vid behov. Du ansvarar för all aktivitet som sker på Webbplatsen från ditt användarkonto och du får inte lämna ut inloggningsuppgifter till Webbplatsen till obehöriga personer.

Ditt medlemskap gäller tills vidare från det att du registrerat ditt användarkonto. Du har som användare rätt att när som helst avsluta ditt användarkonto. Uppsägning görs via Chefs kundtjänst, kundtjanst@chef.se eller 010-490 04 00.

4. Immateriella rättigheter

Innehåll som tillhandahålls av Chef, såsom texter, bilder, videos, grafik, teckningar och datakoder m m kan skyddas av lagen om upphovsrätt (1960:729) till konstnärliga och litterära verk. Rättigheterna innehas i förekommande fall av Chef eller av annan.

Chefs varumärken och kännetecken är skyddade av varumärkesrättslig lagstiftning. Att du skapar ett användarkonto ger dig inte någon rätt att mångfaldiga, kopiera, överlåta, upplåta, överföra eller i annan form utnyttja sådant innehåll som förekommer på webbplatsen. Att skapa ett konto ger dig inte heller någon rätt att använda Chefs varumärken eller andra kännetecken.

5. Behandling av personuppgifter med mera

Genom att registrera ett användarkonto på Webbplatsen samtycker du till att Chef behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy. Där finns även information om hur du begär registerutdrag samt att Chef upphör med behandlingen av dina personuppgifter.

Du samtycker också till Chefs användning av cookies för att förbättra Webbplatsens olika funktioner.

6. Ansvarsbegränsning

Chef friskriver sig från allt ansvar hänförligt till Webbplatsens funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet och säkerhet. Chef kan inte garantera att webbplatsen är fri från fel, virus eller störningar. Friskrivningen omfattar varje skada, direkt eller indirekt, som kan hänföras till användningen av, eller hinder från att använda, webbplatsen, inräknat material eller information hänförligt till webbplatsen.

Chef friskriver sig vidare från allt ansvar för information, produkter, tjänster, erbjudanden med mera från tredje parter. Det gäller oavsett om du fått del av detta genom din tillgång till Webbplatsen eller på annat sätt.

Omständigheten att någon av friskrivningarna ovan skulle gå utöver vad som följer av tvingande lag påverkar inte giltigheten av friskrivningarna i övrigt.

7. Avstängning med mera

Chef förbehåller sig rätten att stänga av användare vid överträdelser av dessa Villkor. Användarens användarkonto kommer i så fall att stängas ned. Lagöverträdelser kan också medföra polisanmälan.

Temporär avstängning kan ske om det bedöms nödvändigt, till exempel för att kontrollera riktig­heten i användarens uppgifter.

8. Tillämplig lag
Villkoren och ditt användande av Webbplatsen lyder under svensk lag och eventuella tvister ska avgöras av svensk allmän domstol.

9. Kundtjänst

Du är alltid välkommen att kontakta Chef.

E-post: kundtjanst@chef.se
Telefon: 010-490 04 00

Postadress: Chef Stockholm AB, Hantverkargatan 78, 112 38 Stockholm. 

Prenumerationsvillkor: Chefs kostnadsfria nyhetsbrev

Senast uppdaterad: 2018-05-23

1. Bakgrund

I användarvillkoren (”Villkoren”) finns viktig information för dig som väljer att prenumerera på Chefs kostnadsfria nyhetsbrev. Vi uppmuntrar dig att läsa Villkoren i sin helhet.

2. Användarvillkor för Chefs kostnadsfria nyhetsbrev

På chef.se (”Webbplatsen”) erbjuder Chef Stockholm AB, 556729-1140 (”Chef”) möjlighet för användare och/eller besökare på webbplatsen att anmäla sig till Chefs kostnadsfria nyhetsbrev (”nyhetsbrevet” / ”nyhetsbreven”). Genom att anmäla sin e-postadress får du tillgång till ett varierande antal nyhetsbrev/vecka med redaktionella artiklar och erbjudanden från Chef och Chefs samarbetspartners.

Chef använder viss datainsamling för att anpassa Webbplatsen och/eller nyhetsbreven efter användarnas/mottagarnas intressen. På så sätt uppnås en bättre användarupplevelse.

Då Chef även samlar in vissa personuppgifter behöver du vid tecknande av prenumeration även godkänna Chefs integritetspolicy.

3. Användning av nyhetsbrevet

Du har Chefs tillåtelse att använda nyhetsbreven, så länge du iakttar Villkoren. Chef får ändra Villkoren utan att i förväg meddela Dig. Information om sådan ändring kan komma att lämnas till dig via e-post. I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning kan du komma att behöva godkänna de ändrade villkoren innan du kan fortsätta motta nyhetsbrevet. Vi rekommenderar att du håller dig uppdaterad om de aktuella Villkoren.

Genom att använda Webbplatsen accepterar du de vid var tid gällande Villkoren.

4. Innehållet i nyhetsbrevet

I nyhetsbreven kan du ta del av ett föränderligt innehåll som skapas av Chef. Chef förnyar och förbättrar nyhetsbreven kontinuerligt. Chef har rätt att utan föregående meddelande lägga till, förändra och ta bort innehåll och funktioner i nyhetsbreven, ändra periodicitet eller utgivningsdag liksom att, utan föregående underrättelse, tillfälligt eller permanent helt eller delvis stänga ner tjänsten.

Nyhetsbreven kan bestå av redaktionellt innehåll, erbjudanden om Chefs produkter samt information från Chef och Chefs samarbetspartners. Chef säljer inte några personuppgifter till tredje part. Inga nyhetsbrev skickas från tredje part.

5. Mottagarregister

För att kunna ta emot nyhetsbreven behöver du registrera din e-postadress på ett formulär på Chef.se eller i annan tillhörande digital applikation.

Du åtar dig att tillse att uppgifter som du lämnar via registreringen är korrekta samt att uppdatera dina uppgifter vid behov. Du ansvarar för all aktivitet som är kopplad till din e-postadress.

Ditt abonnemang gäller tills vidare från det att du registrerat din e-postadress. Du har som användare rätt att när som helst avsluta din prenumeration. Uppsägning görs via avregistreringslänken som medföljer varje nyhetsbrev. Har du frågor, kontakta Chefs kundtjänst.

6. Immateriella rättigheter

Innehåll som tillhandahålls av Chef, såsom texter, bilder, videos, grafik, teckningar och datakoder med mera kan skyddas av lagen om upphovsrätt (1960:729) till konstnärliga och litterära verk. Rättigheterna innehas i förekommande fall av Chef eller av annan.

Chefs varumärken och kännetecken är skyddade av varumärkesrättslig lagstiftning. Att du prenumererar på Chefs nyhetsbrev ger dig inte någon rätt att mångfaldiga, kopiera, överlåta, upplåta, överföra eller i annan form utnyttja sådant innehåll som förekommer i nyhetsbreven på Webbplatsen. Att prenumerera på nyhetsbreven ger dig inte heller någon rätt att använda Chefs varumärken eller andra kännetecken.

7. Behandling av personuppgifter med mera

Enligt gällande dataskyddslagstiftning räknas din e-postadress som en personuppgift. När du anmäler dig till Chefs kostnadsfria nyhetsbrev behöver du därför, separat från dessa Villkor, godkänna Chefs integritetspolicy. Där finns även information om hur du begär registerutdrag samt att Chef upphör med behandlingen av dina personuppgifter.

8. Ansvarsbegränsning

Chef friskriver sig från allt ansvar hänförligt till nyhetsbrevens funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet och säkerhet. Chef kan inte garantera att nyhetsbreven eller Webbplatsen är friafrån fel, virus eller störningar. Friskrivningen omfattar varje skada, direkt eller indirekt, som kan hänföras till användningen av, eller hinder från att använda, Webbplatsen eller nyhetsbrevet, inräknat material eller information hänförligt till Webbplatsen.

Chef friskriver sig vidare från allt ansvar för information, produkter, tjänster, erbjudanden m m från tredje parter. Det gäller oavsett om du fått del av detta genom din tillgång till nyhetsbreven, Webbplatsen eller på annat sätt.

Omständigheten att någon av friskrivningarna ovan skulle gå utöver vad som följer av tvingande lag påverkar inte giltigheten av friskrivningarna i övrigt.

9. Avstängning med mera

Chef förbehåller sig rätten att stänga av användare vid överträdelser av dessa Villkor. Användarens tillgång till nyhetsbrevet kommer i så fall att stängas ned. Lagöverträdelser kan också medföra polisanmälan.

Temporär avstängning kan ske om det bedöms nödvändigt, till exempel för att kontrollera riktigheten i användarens uppgifter.

10. Tillämplig lag

Villkoren och ditt användande av Webbplatsen lyder under svensk lag och eventuella tvister ska avgöras av svensk allmän domstol.

11. Kundtjänst

Du är alltid välkommen att kontakta Chef.

E-post: kundtjanst@chef.se
Telefon:010-490 04 00

Postadress: Chef Stockholm AB, Hantverkargatan 78, 112 38 Stockholm.

Användarvillkor: Digitala tjänster

Senast uppdaterad: 2019-08-13

Bakgrund

Dessa köp- och leveransvillkor (”Villkoren”) tillämpas vid enstaka köp av digitala varor och tjänster på Chef Stockholm AB:s (”Chef”) webbplats http://chef.se/ (”Webbplatsen”).

Detta gäller till dags dato tjänsten/tjänsterna:

 • Webbkurser

Vid beställning av varor eller tjänster godkänner du Villkoren enligt nedan. Avtalet uppkommer i samband med att din beställning accepteras.

I samband med beställning erbjuds du möjligheten att skapa ett konto på webbplatsen. Därigenom behöver du godkänna separata användarvillkor för Chef.se, som redogörs för längre ned på denna sida. I samband med beställning och/eller kontoaktivering behöver du även godkänna Chefs integritetspolicy.

Priser och betalningsvillkor

Alla priser på Webbplatsen anges i svenska kronor, exklusive moms.

Vid försenad betalning av avi/faktura kan eventuell påminnelseavgift samt dröjsmålsränta tillkomma.

Betalningslösning

Vid faktura- och kortbetalning samarbetar Chef med Qvalia. Vid köp genereras en faktura (vid fakturabetalning) alternativt ett kvitto (vid kortbetalning) som skickas till din angivna e-postadress från Qvalia.

Personuppgifter

När du handlar på Webbplatsen uppger du information som t ex namn, adress, mejladress och telefonnummer. I samband med din beställning behöver du därför, separat från dessa Villkor, godkänna Chefs integritetspolicy. Där finns även information om hur du begär registerutdrag samt att Chef upphör med behandlingen av dina personuppgifter.

Vid godkännande av integritetspolicyn samtycker du också till Chefs användning av cookies för att förbättra webbplatsens olika funktioner.

Orderbekräftelse

När vi mottagit din beställning skickar vi snarast en orderbekräftelse till din e-post med information om din beställning. Kontrollera alltid din orderbekräftelse och kontakta oss snarast om du har några frågor angående din beställning.

Leveranstid

Leverans av digitala produkter sker vanligtvis omedelbart efter kontoaktivering på Chef.se. Vi reserverar oss för tekniska problem och eventuella prisfel.

Du har tillgång till din digitala produkt i 12 månader efter att din order har registrerats.

Ångerrätt och återbetalning

När ett företag köper av ett annat företag gäller Köplagen och då gäller exempelvis inte ångerrätten. Som privatperson har du rätt att ångra köpet inom 14 dagar från och med den dagen du har mottagit din vara. Vill du utöva ångerrätten ska du kontakta vår kundtjänst.

Om du i egenskap av privatperson utövar din ångerrätt kommer vi att återbetala de betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 arbetsdagar från och med den dag då vi underrättades om att du ångrar din beställning. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt vid beställningen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.

Tvist

Vid eventuell tvist har du som privatperson möjlighet att få din sak prövad av Allmänna reklamationsnämnden enligt de regler som gäller för nämndens verksamhet. Du kan få information om Allmänna reklamationsnämndens verksamhet på http://arn.se/ och postadressen är Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm.

Som privatperson har du vidare möjlighet att vända sig till EU-kommissionens onlineplattform för tvistlösning. Tvistlösningsplattformen går att finna via http://ec.europa.eu/odr.

11. Kundtjänst

Du är alltid välkommen att kontakta Chef.

E-post: kundtjanst@chef.se
Telefon: 010-490 04 00

Postadress: Chef Stockholm AB, Hantverkargatan 78, 112 38 Stockholm.

Anmälningsvillkor: Evenemang

Senast uppdaterad: 2021-05-18

1. Allmänt

Dessa anmälningsvillkor (”Villkoren”) gäller för deltagande vid seminarium eller andra fysiska och/eller digitala evenemang som Chef Stockholm AB (Org. nr. 556729-1140) anordnar. Anmälningsvillkoren tillsammans med Chef:s Person- och integritetspolicy måste godkännas innan anmälan och köp kan genomföras.

2. Anmälan

Om- och avbokning av denna anmälan är inte möjlig vilket betyder att avgiften inte återbetalas. Du har dock rätt att skicka en kollega från samma organisation i ditt ställe. Om möjligt meddela oss kontaktuppgifter till den som ersätter dig per e-post till evenemang@chef.se. Anmälan och evenemangsadministration sköts tillsammans med vår samarbetspartner Trippus Event Solutions AB..

3. Bekräftelse och information

Chef sänder ut en bokningsbekräftelse via e-post inom 24 timmar efter att vi mottagit din anmälan. Vi sänder även ut seminarie- och evenemangsinformation, biljett/inloggningsuppgifter och utvärdering via e-post eller sms.

4. Betalning

Avgiften för seminariet eller evenemanget betalas i förskott antingen via faktura med 30 dagars betalningsvillkor eller med kort. Fakturahanteringen sköts av Chef:s samarbetsparter Arvato Finance AB.

5. Personliga uppgifter

Personliga uppgifter så som namn och organisationstillhörighet kan göras synliga för andra t.ex. på namnbrickor, vid bordplacering samt i särtryck och program. Om du önskar särskild behandling av dina personliga uppgifter i detta sammanhang ber vi ange detta under Särskilda önskemål i anmälningsformuläret. Inspelning och publicering i bild och rörligt media kan förekomma på Chef:s seminarium och evenemang.

Anmälan om specialkost eller speciell assistans görs frivilligt under Särskilda önskemål i anmälningsformuläret. Uppgifterna kan komma att delas med t.ex. cateringföretag och lokaluthyrare. Samtycke till detta lämnar du genom att godkänna dessa Villkor Uppgifterna raderas hos Chef efter att seminariet eller evenemanget är genomfört.

6. Särskilda önskemål

Du kan informera oss om dina önskemål för ditt deltagande genom att upplysa oss under Särskilda önskemål i anmälningsformuläret.

7. Ändringar i program etc.

Chef förbehåller sig rätten att vid behov göra ändringar i program eller byta ut medverkande i evenemang som du har anmält dig till.

Har du några frågor tveka inte att höra av dig till oss på evenemang@chef.se eller 08-555 245 00.

Cookie-policy

Senast uppdaterad: 2018-06-08

Chefs integritetspolicy reglerar användandet av cookies på Chef.se.

Här följer mer information om vad cookies är, och hur de används på Chef.se.

En cookie är en liten textfil som sparas i din dator när du besöker en webbplats som använder cookies. Nästa gång du besöker samma webbplats kan den läsa din cookie och visa sidorna enligt dina inställningar.

Chef.se använder ett antal cookies för att kunna analysera hur webbplatsen används av användarna, samt att göra webbplatsen snabbare. Information som vi samlar in är bland annat hur många som besöker webbplatsen och vilka enheter som används för att besöka webbplatsen.

De tredjepartscookies vi för närvarande använder är:

 1. Google Analytics. Google Analytics är Googles analysverktyg som hjälper webbplatsägare och appägare att förstå hur deras besökare använder deras egendom. Programmet kan använda en uppsättning cookies för att samla in information och rapportera användningsstatistik för webbsidor utan att personligen identifiera enskilda besökare på Google. Förutom att rapportera användningsstatistik för webbsidor kan pixeltaggen för Google Analytics också användas för att visa mer relevanta annonser på Googles produkter och tjänster (till exempel Sök på Google) och på webben.
 2. AdManager. Används för anonymiserad mätning hur aktiva annonsytor presterar på Chef.se.
 3. Codigo.se. Används för anonymiserad mätning av webbplatstrafik av Sifo Kantar.
 4. Facebook. Används för att skapa anpassade målgrupper för Chefs Facebook-kampanjer. Endast tillämplig för dig som har ett Facebook-konto. För mer information, läs här: Facebook-pixeln
 5. Linkedin. Används i huvudsak för att skapa anpassade målgrupper för Chefs Linkedin-kampanjer. För mer information, läs här: Linkedin Cookie Policy
 6. Hotjar. Används för att anonymiserad mätning av användarbeteende.

Om du inte accepterar att det sparas cookies i din dator kan du ändra inställningarna i din webbläsare (Internet Explorer, Chrome, Safari m fl) så att den inte sparar cookies.

Kundtjänst

Du är alltid välkommen att kontakta Chef om du har frågor.

E-post: kundtjanst@chef.se
Telefon: 010-490 04 00

Postadress: Chef Stockholm AB, Hantverkargatan 78, 112 38 Stockholm.