Villkor och integritets-policy

Publicerat 2019-09-09

Som användare och/eller kund kan du vara trygg med att Chef hanterar dina personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt. På denna samlingssida kan du läsa Chefs data- och integritetspolicy, samt få mer information om de användar- och köpvillkor som gäller för den/de produkter du har tillgång till.

Inledning

Dessa prenumerations-, köp- och användarvillkor (“Villkoren”) reglerar din användning av de produkter eller tjänster som tillhandahålls av Chef Stockholm AB, org. nummer 556729-1140, (som härefter benämns som ”Chef”, ”vi” eller ”oss” etc.) och presenteras i pappersform, fysiska evenemang, på https://chef.se och/eller i tillhörande digitala applikationer (”tjänsten”/”tjänsterna”).

Tjänsterna

Inom ramen för tjänsterna erbjuder Chef fyra (4) typer av köp:

 • Prenumerationer som ger tillgång till en eller flera av Chefs digitala tjänster
 • Prenumerationer som ger leverans av de fysiska produkterna Chef och/eller Chefboken, samt de digitala tjänster som erbjuds i samband med tecknande av prenumeration: Chef Premium respektive Chefbokens digitala bibliotek.
 • Engångsköp av digitala tjänster.
 • Engångsköp av fysiska evenemang.

Då dessa tjänster är olika till sin natur och utgivning, och då köp genomförs via olika system och betallösningar, presenteras Villkoren för tjänsterna separat. Samtliga Villkor är nära sammankopplade till Chefs gemensamma integritetspolicy. Vid köp av våra tjänster behöver du därför godkänna både integritetspolicy och Villkor för respektive tjänst.

Snabblänkar:

GDPR-säkrat

Chef hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR, som träder i kraft 25 maj 2018, och den svenska dataskyddslagen.

Chefs integritetspolicy

Senast uppdaterad 2019-09-09

Chef Stockholm AB (som härefter benämns som ”Chef”, ”vi” eller ”oss” etc) värnar om den personliga integriteten för kunder och besökare av vår webbplats. Denna policy beskriver hur vi samlar in och använder information om dig. Den beskriver också vilka rättigheter du har gällande behandlingen av dina personuppgifter och var du ska vända dig för att utöva dem.

Chef behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR och den svenska dataskyddslagen.

Chefs verksamhet innefattar områdena chefskap, ledarskapsfrågor och karriär. Produktportföljen består av redaktionella produkter, utbildningar, seminarium och event och riktar sig till dig som har intresse av dessa frågor eller i din yrkesroll söker inspiration, stöd eller utveckling.

1. PERSONUPPGIFTSANSVAR

Denna policy gäller för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för Chefs tjänsteverksamhet, det vill säga när du prenumererar på någon av våra pappers- eller digitala produkter, deltar i seminarium/evenemang och utbildning eller lämnar intresseanmälan på t.ex. chef.se eller [chefakademin.se] . I tjänsteutbudet inkluderas även användarkonto på relaterade digitala applikationer och utskick i form av kostnadsfria digitala nyhetsbrev.

Personuppgiftsansvarig och ansvarig för att denna policy efterlevs är Chef Stockholm AB, org. nr 556729–1140 med säte i Stockholm.

2. KONTAKTUPPGIFTER

Du kan kontakta oss på kundtjanst@chef.se, via brev på adress:

Chef Stockholm AB
Hantverkargatan 78
112 38 Stockholm

eller via telefon på 08-555 245 00.

3. CENTRALA BEGREPP

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Det kan också gälla till exempel kundnummer, krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, såsom insamling, registrering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ytterst ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

4. INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

Främst behandlar Chef de personuppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig när du använder våra digitala plattformar chef.se eller [chefakademin.se]. Chef kan också komma att samla in personuppgifter från tredje part.

4.1 UPPGIFTER SOM DU SJÄLV LÄMNAR TILL OSS
Vi samlar in och behandlar personuppgifter som du lämnar till oss, t.ex. i samband med att du fyller i webbformulär, deltar i undersökningar och/eller tester, utvärderingar, kommunicerar med kundtjänst eller på annat sätt ger oss feedback.

4.2 UPPGIFTER SOM SAMLAS IN NÄR DU ANVÄNDER CHEFS DIGITALA FUNKTIONER
När du använder våra tjänster registrerar vi information om din användning. När du besöker Chef.se och relaterade digitala applikationer samlar vi in viss anonymiserad data om din användning. Även när du är inloggad användare registrerar vi information om hur du använder vår tjänst. Denna information omfattar bland annat vilka sidor på Chefs webbplatser du besöker, vilka artiklar du läser och vilka övriga tjänster du nyttjar när du är inloggad. Vi använder oss exempelvis av leverantörer som Google, Apsis och Microsoft för att registrera informationen. De uppgifter som vi inhämtar om dig använder vi i syfte att förbättra din användarupplevelse och för att kunna rikta och anpassa erbjudanden till just dig.

När du aktiverar ett konto hos oss kan anonymiserad data komma att slås ihop med dina personuppgifter. Chef behandlar då tidigare anonymiserade data som personuppgifter.

Följande uppgifter kan komma att samlas in:

 • Teknisk information om din enhet och internetuppkoppling vilket innefattar uppgifter om operativsystem, webbläsarversion, IP-adresser, cookies och unika identifierare.
 • Information om användningen av din användarprofil, ditt användarbeteende. Chef registrerar in- och utloggningen på ditt användarkonto, samt köp av tjänster via ditt konto. Dessutom lagras information om besök på de webbsidor där Chefs tjänster tillhandahålls och ditt beteende när du använder tjänsterna. Denna information kan omfatta hur du skrollar och navigerar på en webbsida.
 • Platsinformation baserat på den IP-adress du använder när du är inloggad på din användarprofil (om du inte har accepterat platstjänster i din telefon/surfplatta beräknas en ungefärlig plats). Uppgifterna används för att kunna ge dig eventuell platsanpassad information och marknadsföring. Informationen kan också komma att användas i Chefs utveckling av nya tjänster och för att ge dig anpassat innehåll, såsom artiklar och annonser som är relevanta för dig.
 • Cookiesnär du besöker webbplatser använder vi, direkt eller genom tredje parter, olika tekniker för att känna igen dig och lära oss mer om dig som användare. Till exempel används cookies för att du inte ska behöva logga in på nytt varje gång du besöker en tjänst. För mer information om denna typ av teknik, se avsnittet ”Om cookies på Chef.se”.

4.3 UPPGIFTER FRÅN TREDJE PART

I vissa fall kan vi inhämta information från andra källor t.ex. samarbetspartner och andra leverantörer. De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:

 • Yrkes- och kontaktuppgifter från externa register, till exempel Bisnode.
 • Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag.
 • Viss typ av automatiskt datautbyte med och/eller från sociala medie-plattformar som Facebook och Linkedin, med flera. Detta sker om och när du självmant har valt att skapa ett konto på någon av dessa plattformar. Datainsamlingen begränsas av de användarvillkor du har accepterat hos dessa tredje parter.

5. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För att få behandla personuppgifter krävs det att det finns en laglig grund för detta. Chef behandlar personuppgifter på följande grunder:

 • då behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal som vi har ingått med dig;
 • då behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att uppfylla legala krav:
 • då vi har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna; eller
 • då du lämnat ditt samtycke till behandlingen av personuppgifterna.

Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas med stöd av flera lagliga grunder. Innebörden av detta är att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på ditt samtycke upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål.

5.1 ADMINISTRATION AV KÖP

För att kunna leverera de tjänster du har köpt av Chef använder vi dina personuppgifter på olika sätt. Uppgifterna används t.ex. för att kunna distribuera printprodukter, tillgodose speciella krav vid deltagande i våra evenemang och genomföra betalning av de tjänster du har beställt. Den lagliga grunden för denna behandling av personuppgifter är fullgörande av avtal. Om inte uppgifterna inhämtas kan våra åtaganden inte följas och vi kan tvingas neka dig köp.

Chef tillhandahåller särskilda erbjudanden till dig som är medlem i fackförbundet Ledarna. Uppgift om medlemskap i Ledarna är en känslig uppgift enligt dataskyddslagstiftningen. Om du i samband med köp eller intresseanmälan lämnar ditt samtyckte till vår behandling av dina uppgifter om medlemskap kommer vi att lagra uppgiften i syfte att erbjuda dig rabatter samt ge dig tillgång till den premiumtjänst som ingår i den gratisprenumeration som Chef erbjuder Ledarnas medlemmar. Chef kommer även göra löpande kontroller hos Ledarna av att ditt medlemskap är gällande. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till vår behandling av uppgiften om ditt medlemskap i Ledarna. Ett återkallat samtycke innebär att du inte längre kan ta del av de erbjudanden som är förenade med ett medlemskap i Ledarna.

Nedan kategoriseras Chefs tjänsteportfölj i fyra kategorier och vilka behandlingar som utförs för att kunna fullgöra avtal vid köp.

5.1.1 PRENUMERATIONER SOM GER TILLGÅNG TILL EN ELLER FLERA AV CHEFS DIGITALA TJÄNSTER

Behandlingar som utförs:

Leverans/distribution via digital media, identifiering, hantering av betalning.

Kategorier av personuppgifter:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (e-post och telefonnummer)
 • Köpinformation (t.ex. vilken tjänst som har beställts)
 • Betalningsinformation
 • Användaruppgifter för Chefkonto
 • Uppgifter om aktivt medlemskap i fackförbundet Ledarna, om detta efterfrågas och du samtyckt till vår behandling av denna uppgift (se även punkt 5.1 ovan).

5.1.2 PRENUMERATIONER SOM GER LEVERANS AV DE FYSISKA PRODUKTERNA CHEF OCH/ELLER CHEFBOKEN, SAMT DE DIGITALA TJÄNSTER SOM ERBJUDS I SAMBAND MED TECKNANDE AV PRENUMERATION: CHEF PREMIUM RESPEKTIVE CHEFBOKENS DIGITALA BIBLIOTEK.

Behandlingar som utförs:

Leverans/distribution av fysisk produkt, identifiering, hantering av betalning.

Kategorier av personuppgifter:

 • Namn
 • Adressuppgifter för distribution
 • Kontaktuppgifter (e-post och telefonnummer)
 • Köpinformation (t.ex. vilken tjänst som har beställts
 • Betalningsinformation
 • Användaruppgifter för chefkonto
 • Uppgifter om aktivt medlemskap i fackförbundet Ledarna, om detta efterfrågas och du samtyckt till vår behandling av denna uppgift (se även punkt 5.1 ovan).

5.1.3 ENGÅNGSKÖP AV DIGITALA TJÄNSTER.

Behandlingar som utförs:

Leverans/distribution via digital media, identifiering, hantering av betalning.

Kategorier av personuppgifter:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (e-post och telefonnummer)
 • Köpinformation (t.ex. vilken tjänst som har beställts)
 • Betalningsinformation
 • Användaruppgifter för chefkonto
 • Uppgifter om aktivt medlemskap i fackförbundet Ledarna, om detta efterfrågas och du samtyckt till vår behandling av denna uppgift (se även punkt 5.1 ovan).

5.1.4 ENGÅNGSKÖP AV FYSISKA EVENEMANG.

Behandlingar som utförs:

Identifiering, hantering av betalning samt traditionell evenemangsadministration.

Kategorier av personuppgifter:

 • Namn
 • Företag
 • Kontaktuppgifter (e-post och telefonnummer)
 • Köpinformation (t.ex. vilken tjänst som har beställts)
 • Betalningsinformation
 • Uppgifter om aktivt medlemskap i fackförbundet Ledarna, om detta efterfrågas och du samtyckt till vår behandling av denna uppgift (se även punkt 5.1 ovan)
 • Önskemål om specialkost och hälsodata, t.ex. allergier som du själv väljer om du vill upplysa om och som du samtyckt till att vi behandlar i anslutning till evenemanget.

Uppgift om specialkost och hälsodata som rör allergier är känsliga uppgifter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du samtyckt till vår behandling kommer vi lagra samt i förekommande fall överlämna uppgiften till sådan samarbetspartner som ordnar med måltider vid evenemanget. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till vår behandling av uppgiften. Ett återkallat samtycke innebär att Chef inte kan erbjuda dig specialkost vid evenemanget.

5.2 INTRESSEANMÄLAN OCH KÖP VIA CHEFAKADEMIN

På Chefs plattform Chefakademin kan du köpa eller anmäla ditt intresse till kurser och utbildningar som tillhandahålls av Chef, Chefs systerföretag, Svenska Managementgruppen AB (”Mgruppen”) och Intermezzon AB (”Intermezzon”), eller av externa utbildningsföretag.

Behandlingar som utförs då du uttryckligen visar intresse för en specifik produkt som tillhandahålls av Chef eller Chefs samarbetspartners:

Identifiering, hantering av betalning och traditionell evenemangsadministration samt marknadsföring (se även punkt 5.5)

Kategorier av personuppgifter:

 • Namn
 • Företag
 • Kontaktuppgifter (e-post och telefonnummer)
 • Köpinformation (t ex vilken tjänst som har beställts)
 • Betalningsinformation
 • Önskemål om specialkost och hälsodata, t.ex. allergier som du själv väljer om du vill upplysa om och som du samtyckt till att vi behandlar i anslutning till evenemanget (se även punkt 5.1.4 ovan)

5.3 UTSKICK AV KOSTNADSFRIA NYHETSBREV

Som prenumerant på Chefs nyhetsbrev nås du av våra redaktionella utskick, information om Chefs övriga tjänster, information från Chefs samarbetspartners samt förfrågningar om deltagande i undersökningar.

Chefs nyhetsbrev är en gratistjänst som levereras till dig som kund via e-post. Från och med 25 maj 2018 lämnar du ditt samtycke till att nyhetsbreven distribueras till den e-postadress du uppgivit vid anmälan. Har du anmält dig som prenumerant före detta datum utgår vi från att ditt intresse för att kostnadsfritt ta del av redaktionellt innehåll och information inom områdena chefskap, ledarskapsfrågor och karriär är stort. Det innebär att du även efter den 25 maj 2018 fortsätter att få våra nyhetsbrev levererade till din e-post. Du kan dock närsomhelst kontakta Chef och be att få bli bortplockad från våra utskickslistor.

Behandlingar som utförs:

Leverans/distribution via digital media, samt hantering av kundtjänstärenden och reklamationer.

Kategorier av personuppgifter:

 • Kontaktuppgifter (e-post)

5.4 KUNDSERVICE OCH REKLAMATIONER

För att kunna hantera kundserviceärenden, feedback och reklamationer kan man kontakta Chef både skriftligen eller via telefon. Behandlingen är ett berättigat intresse för vårt och ditt intresse av att kunna hantera kundserviceärenden.

Behandlingar som utförs:

Direktkommunikation med kundtjänst

Identifiering

Utredning av ärenden inklusive teknisk support. Teknisk support kan innefatta att Chefs kundtjänst under utredning av ärendet får tillgång till ditt konto.

Kategorier av personuppgifter:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (e-post, telefonnummer och adress)
 • Korrespondens
 • Uppgift om köp och köphistorik
 • Användaruppgifter för Chefkonto

5.5 MARKNADSFÖRING OCH PERSONIFIERING

Personuppgifter kan behandlas i marknadsföringssammanhang av Chef.

Om du har anmält dig till vårt nyhetsbrev eller har ett användarkonto använder vi dina personuppgifter för att anpassa innehållet i vår kommunikation efter dina intressen. Med information om din e-postadress, din köphistorik, ditt användarmönster och dina preferenser har vi möjlighet att ge dig de erbjudanden som vi tror att du har störst intresse och nytta av. Även de personuppgifter som du lämnar via Chefakademin kan komma att användas av Chef för marknadsföring av Chefs och Chefakademins tjänster.

På chef.se använder vi information om våra användare för s.k. profilering. Chef använder berättigat intresse som laglig grund för eventuell profilering. Detta innebär att vi använder de uppgifter vi har samlat in om dig och din användning av våra tjänster för att anpassa hur innehållet på webbplatsen ser ut när just du besöker oss. I vissa fall delar vi uppgifter med våra samarbetspartner för att de ska hjälpa oss att anpassa marknadsföring och våra erbjudanden efter dig. Exempelvis kan både webbannonser och redaktionellt innehåll komma att baseras på sådant vi vet om dig om dina aktiviteter, intressen, din ålder, yrke samt din geografiska position.

Vi använder oss också av personifiering i vår kommunikation via sociala medier och webannonsering på andra webbplatser än chef.se, till exempel via retargeting. 

För analys av användarmönster och personifiering använder vi oss bland annat av cookies och/eller spårkoder. För mer information om denna typ av teknik, se avsnittet ”Om cookies på Chef.se”.

Behandlingar som utförs:

Skapande av personliga erbjudanden

Innehållsanpassning och intressebaserad marknadsföring

Kategorier av personuppgifter:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (e-post, telefonnummer och adress)
 • Företag
 • Uppgifter relaterade till yrkesrollen (titel, bransch, sektor)
 • Intresseområden baserat på användarbeteende, i enlighet med stycke 4.2
 • Användaruppgifter för chefkonto
 • Ålder
 • Kön
 • Geografisk plats
 • Köphistorik

5.6 UTVECKLING AV TJÄNSTER OCH SERVICE

Chef använder de uppgifter vi samlar in om våra kunder, besökare och användare i syfte att utveckla och förbättra våra tjänster. Det gäller dels våra digitala tjänster, där vi analyserar användarbeteende för att utveckla hur vi presenterar information, erbjudanden och utformar funktioner.

Vi använder uppgifter på aggregerad nivå för att göra denna typ av analyser. Behandlingen är ett berättigat intresse för vårt och våra kunders behov att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster och vår service.

Behandlingar som utförs:

Anpassning av tjänster för att förbättrad användarvänlighet (användargränssnitt etc.).

Analys för utveckling av nya tjänster.

Analys för förbättring av IT-system och förbättrad säkerhet.

Felsökning och åtgärder vid kundtjänstärenden.

Kategorier av personuppgifter:

 • Geografisk position
 • Klick- och besökshistorik
 • Köphistorik
 • Inloggningsmetod
 • Inloggningstid
 • Felmeddelanden och svarstider
 • Hur du når och lämnar chef.se
 • Användaruppgifter för chefkonto

5.7 LAGKRAV

Behandling av dina personuppgifter kan slutligen också komma att ske för att vi ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar, förordningar och domslut. Denna insamling av personuppgifter är en rättslig förpliktelse. Om uppgifterna inte lagras kan Chef inte fullgöra sina förpliktelser och tvingas därför neka köp.

6. VILKA DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER MED?

6.1.1 LEVERANTÖRER

För att kunna leverera de tjänster du använder och efterfrågar kan det ibland vara nödvändigt för oss att dela dina personuppgifter med företag som utför tjänster för vår räkning. I de fall där vi delar personuppgifter som rör dig med våra leverantörer har vi sett till att dessa företag endast behandlar uppgifter i enlighet med våra instruktioner. Våra leverantörer hjälper oss huvudsakligen, men ej uteslutande, med:

 • Tryck och adressering av printprodukter.
 • Distribution av printprodukter.
 • Prenumerationsadministration och kundtjänst.
 • Kontakttjänster och evenemangsadministration vid deltagande på Chefs seminarium och övriga event.
 • Betallösningar (kortinlösen, faktureringstjänster samt inkassotjänster).
 • Marknadsföring (telemarketinganvändarprofilering, e-postuskick)
 • IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, övervakning, säkerhetskontroller, teknisk support och underhåll av våra IT-  lösningar).

När vi delar dina personuppgifter sker det endast för ändamål som är förenliga med de syften för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtal). Chef upprättar skriftliga avtal med alla leverantörer där de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa bl.a. säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter. Chef kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part. Vi delar aldrig dina personuppgifter till tredje part utan ditt separata godkännande.

Chef kan enligt lag eller vid misstanke om brott ombedjas att lämna ut dina personuppgifter till statliga myndigheter (Polisen, Skatteverket eller andra myndigheter).

6.1.2 SAMARBETSPARTNERS

När du anmäler ditt intresse för eller köper en specifik produkt/tjänst via Chefakademin kommer vi att dela dina personuppgifter med våra samarbetspartners. Chef samarbetspartners utgörs av Chefs systerbolag Mgruppen och Intermezzon, samt externa utbildningsföretag som ansvarar för utbildningstillfällen eller motsvarande i enskilda fall.

7. LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som avtal om tillhandahållande av Chefs tjänster kräver det och för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser enligt lag.

Chef ser ett berättigat intresse i att spara personuppgifter i t.ex. CRM-system upp till 24 månader efter avslutat avtal om tjänst. Samtycket till att dina personuppgifter används för marknadskommunikation gäller (om inget annat anges i specifika erbjudanden) lika länge som vi angivit ovan.

Personuppgifter kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som har gallrats ur ett system för att den inte längre anses nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av samtycke eller annan laglig grund.

8. RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD

Vi stävar efter att vara transparenta med hur dina personuppgifter behandlas. Du kan få tillgång till de personuppgifter vi behandlar genom att beställa ett registerutdrag. Chef förbinder sig till att leverera detta registerutdrag till dig inom 30 dagar.

Om du finner dina personuppgifter felaktiga kan du vända dig till oss för att få dem rättade. Det finns även möjlighet att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Du kan även begära radering av personuppgifter. Chef kan ha rätt att neka din begäran om radering när det finns lagliga skyldigheter och/eller rättigheter som hindrar oss från att omedelbart radera någon personuppgift. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, tryckfrihetsförordning eller konsumenträttslagstiftning. Fortsatt behandling kan också vara nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå din begäran om radering kommer vi spärra personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

Du kan begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas temporärt eller tillsvidare, t.ex. har du rätt att avstå direktmarknadsföring och rätt att invända mot behandling av personuppgifter som bygger på intresseavvägning som legal grund för behandlingen.

Om du invänder mot direktmarknadsföring via e-post och/eller telemarketing kommer Chef upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för detta ändamål, liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder i form av riktade utskick.

Efter invändning mot behandling som bygger på Chefs intresseavvägning får fortsatt behandling av personuppgifter endast ske när det är fastställt att Chefs intressen väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får Chef enbart behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller lagliga krav.

Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

Om Chef mottager en begäran om registerutdrag, rättelse, radering eller begränsning av dina personuppgifter kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa ett korrekt handläggande och att informationen lämnas till rätt person. Rätten till detta är kostnadsfritt och målsättningen är handläggningen skall ske utan dröjsmål.

9. VAR BEHANDLAS DINA PERSONUPPGIFTER?

Vår målsättning är att dina personuppgifter alltid ska behandlas inom EU/EES. Chefs IT- system förvaltas inom EU/EES. Om överföring av dina personuppgifter till tredje land, d.v.s. land utanför EU/EES i någon situation skulle bli aktuellt kommer Chef eller personuppgiftsbiträde att ingå avtal och vidta andra säkerhetsåtgärder i enlighet med gällande lagkrav.

10. ÄNDRINGAR I DENNA POLICY

Chef förbehåller sig rätten att ändra denna person- och integritetspolicy utan att i förväg meddela dig. Information om ändring kan komma att lämnas till dig via e-post. I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning kan du komma att behöva godkänna de ändrade villkoren innan du kan fortsätta att logga in på webbplatsen. Vi rekommenderar att du håller dig uppdaterad om de aktuella villkoren. Genom att använda webbplatsen accepterar Du de vid var tid gällande villkoren.

Datumangivelse för publicering av aktuell policy visas överst i detta dokument.

11. SÄKERHET

Vi har rutiner och IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter samt för att tillse att behandling av personuppgifter sker i linje med gällande lagstiftning. Enbart de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

12. ANSVARIG TILLSYNSMYNDIGHET

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du framföra dina klagomål hos en tillsynsmyndighet. I Sverige är det Datainspektionen som utövar tillsyn över hur vi som företag tillämpar dataskyddslagstiftningen.

 

Prenumerationsvillkor: Chef och Chefboken

Senast uppdaterad: 2018-05-23

Bakgrund

Dessa köp- och leveransvillkor (”Villkoren”) tillämpas vid beställning av fysiska varor och tjänster på Chef Stockholm AB:s (”Chef”) webbplats https://chef.se/ (”Webbplatsen”). Vid beställning av varor eller tjänster godkänner du Villkoren enligt nedan. Avtalet ingås i samband med att din beställning accepteras av oss.

I samband med beställning erbjuds du möjligheten att skapa ett konto på webbplatsen. Därigenom behöver du godkänna separata användarvillkor för Chef.se, som redogörs för längre ned på denna sida.

Priser och betalningsvillkor

Alla priser på Webbplatsen anges i svenska kronor, exklusive moms. Vid beställning av produkter som ska skickas utanför Sverige tillkommer fraktavgift enligt postens taxa.

Vid försenad betalning av avi/faktura kan eventuell påminnelseavgift samt dröjsmålsränta tillkomma.

Personuppgifter

När du handlar på Webbplatsen uppger du information som t ex namn, adress, mejladress och telefonnummer. I samband med din beställning behöver du därför, separat från dessa Villkor, godkänna Chefs integritetspolicy.

Vid godkännande av integritetspolicyn samtycker du också till Chefs användning av cookies för att förbättra Webbplatsens olika funktioner.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter och använder cookies kan Du läsa i integritetspolicyn. Där finns även information om hur du begär registerutdrag samt att Chef upphör med behandlingen av dina personuppgifter.

Orderbekräftelse

När vi mottagit och bekräftat din beställning skickar vi snarast en orderbekräftelse till din e-post med information om din beställning. Kontrollera alltid din orderbekräftelse och kontakta oss snarast om du har några frågor angående din beställning.

Betalningslösning

Vid fakturabetalning genereras en faktura vid köp.

Vid kortbetalning samarbetar Chef med DIBS Payment Services, som är en av Nordens ledande leverantör av betaltjänster via Internet och certifierade enligt kortindustrins nya skärpta säkerhetskrav PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). DIBS säkerhet granskas årligen av såväl VISA och MasterCard.

Leveranstid

Leveranstiden för varor är [2-25] arbetsdagar från beställningsdagen.

Vid förseningar av leveransen kommer du att meddelas om detta via e-post. Vid leveransförsening vid upprepade tillfällen kan du ha rätt till kompensation. Vi reserverar oss för slutförsäljning och eventuella uppenbart felaktigt angivna priser.

Ångerrätt och återbetalning

När ett företag köper av ett annat företag gäller Köplagen och då gäller exempelvis inte ångerrätten. Som privatperson har du rätt att ångra köpet inom 14 dagar från och med den dagen du har mottagit din vara. Vid beställning av produkter gäller ångerrätten bara då produkt och förpackning återlämnas i oförändrat skick. Produkten får ej vara använd, men förpackning får ha öppnats varsamt. Vill du utöva ångerrätten ska du kontakta vår kundtjänst samt, i tillämpliga fall, återsända varan till oss.

Observera att ångerrätten för privatpersoner inte gäller beställningar av lösnummer av en tidning eller en tidskrift.

Om du i egenskap av privatperson utövar din ångerrätt kommer vi att återbetala de betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (med ett belopp som motsvarar kostnaden för den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 arbetsdagar från och med den dag då vi underrättades om att du ångrar din beställning. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt vid beställningen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.

Reklamation

Som privatperson har du rätt att reklamera en vara eller tjänst om varan eller tjänstens egenskaper avviker från det som avtalats eller som följer av lag. För att reklamera en felaktig vara eller tjänst ber vi dig att omgående kontakta vår kundtjänst samt, i tillämpliga fall, återsända produkten till oss.

Returadress

Vid händelse av reklamation eller utövande av ångerrätten ska varan returneras till följande adress.

Chef Stockholm AB, Hantverkargatan 78, 112 38 Stockholm

Tvist

Vid eventuell tvist har du som konsument möjlighet att få din sak prövad av Allmänna reklamationsnämnden enligt de regler som gäller för nämndens verksamhet. Du kan få information om Allmänna reklamationsnämndens verksamhet på http://arn.se/ och postadressen är Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm.

Som privatperson har du vidare möjlighet att vända sig till EU-kommissionens onlineplattform för tvistlösning. Tvistlösningsplattformen går att finna via http://ec.europa.eu/odr.

Uppsägning

Du kan säga upp din prenumeration när som helst via telefon eller skriftligen, till kundtjänst.

Någon återbetalning gällande förpliktigande som godkänts i dessa användarvillkor görs dock inte.

Kundtjänst

Vid frågor kan du kontakta vår kundtjänst:

minasidor.chef.se
E-post: kundtjanst@chef.se
Telefon: 010-490 04 00
Öppettider mån–fre kl 08.00–17.00

Ledarna-medlem? Kontakta Ledarnas kundservice: 0200-87 11 11.

Användarvillkor: Chef.se

Senast uppdaterad: 2018-05-23

Användarvillkor för Chef.se
På chef.se (”Webbplatsen”) erbjuder Chef Stockholm AB, 556729-1140 (”Chef”) personaliserat innehåll som är tillgängligt exklusivt för Chefs kunder och för medlemmarna i chefsorganisationen Ledarna:

 • Är du prenumerant på Chef eller medlem i Ledarna är du välkommen att skapa ett så kallat Premium-konto inom ramen för webbplatsen.
 • Är du prenumerant på Chefboken eller har köpt tillgång till någon av Chefs övriga tjänster har du också möjlighet att skapa ett konto som ger dig tillgång till innehållet inom ramen för respektive produkt.
 • Det är även möjligt att på webbplatsen skapa ett gratis användarkonto. Genom att upprätta ett sådant konto får du tillgång till visst innehåll som oinloggade besökare inte har tillgång till.

Din användning av ditt konto på webbplatsen regleras av följande användarvillkor (”Villkoren”) som vi ber dig att läsa igenom noga.

Chef använder viss datainsamling för att anpassa Webbplatsen efter de inloggade användarnas intressen och egenskaper. På så sätt uppnås en bättre användarupplevelse. Då Chef även samlar in vissa personuppgifter behöver du vid kontoaktivering, separat från godkännandet av dessa Villkor, även godkänna Chefs Chefs integritetspolicy (läs mer under punkt 5 nedan).

1. Användning av Webbplatsen

Du har Chefs tillåtelse att använda Webbplatsen, så länge du iakttar Villkoren. Chef får ändra Villkoren utan att i förväg meddela dig. Information om sådan ändring kan komma att lämnas till dig via e-post. I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning kan du komma att behöva godkänna de ändrade villkoren innan du kan fortsätta att logga in på Webbplatsen. Vi rekommenderar att du håller dig uppdaterad om de aktuella Villkoren.

Genom att använda Webbplatsen accepterar du de vid var tid gällande Villkoren.

2. Innehållet på webbplatsen

På Webbplatsen kan du ta del av ett föränderligt innehåll som skapas av Chefs redaktion och samarbetspartners. Chef förnyar och förbättrar webbplatsen kontinuerligt. Chef har rätt att utan föregående meddelande lägga till, förändra och ta bort innehåll och funktioner på Webbplatsen liksom att, utan föregående underrättelse, tillfälligt eller permanent helt eller delvis stänga ner tjänsten.

3. Användarkonto

För att få en god och fullständig användarupplevelse på Webbplatsen behöver du skapa ett individuellt användarkonto.

Du åtar Dig att tillse att uppgifter som du lämnar via ditt användarkonto är korrekta samt att uppdatera dina uppgifter vid behov. Du ansvarar för all aktivitet som sker på Webbplatsen från ditt användarkonto och du får inte lämna ut inloggningsuppgifter till Webbplatsen till obehöriga personer.

Ditt medlemskap gäller tills vidare från det att du registrerat ditt användarkonto. Du har som användare rätt att när som helst avsluta ditt användarkonto. Uppsägning görs via Chefs kundtjänst, kundtjanst@chef.se eller 010-490 04 00.

4. Immateriella rättigheter

Innehåll som tillhandahålls av Chef, såsom texter, bilder, videos, grafik, teckningar och datakoder m m kan skyddas av lagen om upphovsrätt (1960:729) till konstnärliga och litterära verk. Rättigheterna innehas i förekommande fall av Chef eller av annan.

Chefs varumärken och kännetecken är skyddade av varumärkesrättslig lagstiftning. Att du skapar ett användarkonto ger dig inte någon rätt att mångfaldiga, kopiera, överlåta, upplåta, överföra eller i annan form utnyttja sådant innehåll som förekommer på webbplatsen. Att skapa ett konto ger dig inte heller någon rätt att använda Chefs varumärken eller andra kännetecken.

5. Behandling av personuppgifter med mera

Genom att registrera ett användarkonto på Webbplatsen samtycker du till att Chef behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy. Där finns även information om hur du begär registerutdrag samt att Chef upphör med behandlingen av dina personuppgifter.

Du samtycker också till Chefs användning av cookies för att förbättra Webbplatsens olika funktioner.

6. Ansvarsbegränsning

Chef friskriver sig från allt ansvar hänförligt till Webbplatsens funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet och säkerhet. Chef kan inte garantera att webbplatsen är fri från fel, virus eller störningar. Friskrivningen omfattar varje skada, direkt eller indirekt, som kan hänföras till användningen av, eller hinder från att använda, webbplatsen, inräknat material eller information hänförligt till webbplatsen.

Chef friskriver sig vidare från allt ansvar för information, produkter, tjänster, erbjudanden med mera från tredje parter. Det gäller oavsett om du fått del av detta genom din tillgång till Webbplatsen eller på annat sätt.

Omständigheten att någon av friskrivningarna ovan skulle gå utöver vad som följer av tvingande lag påverkar inte giltigheten av friskrivningarna i övrigt.

7. Avstängning med mera

Chef förbehåller sig rätten att stänga av användare vid överträdelser av dessa Villkor. Användarens användarkonto kommer i så fall att stängas ned. Lagöverträdelser kan också medföra polisanmälan.

Temporär avstängning kan ske om det bedöms nödvändigt, till exempel för att kontrollera riktig­heten i användarens uppgifter.

8. Tillämplig lag
Villkoren och ditt användande av Webbplatsen lyder under svensk lag och eventuella tvister ska avgöras av svensk allmän domstol.

9. Kundtjänst

Du är alltid välkommen att kontakta Chef.

E-post: kundtjanst@chef.se
Telefon: 010-490 04 00

Postadress: Chef Stockholm AB, Hantverkargatan 78, 112 38 Stockholm. 

Prenumerationsvillkor: Chefs kostnadsfria nyhetsbrev

Senast uppdaterad: 2018-05-23

1. Bakgrund

I användarvillkoren (”Villkoren”) finns viktig information för dig som väljer att prenumerera på Chefs kostnadsfria nyhetsbrev. Vi uppmuntrar dig att läsa Villkoren i sin helhet.

2. Användarvillkor för Chefs kostnadsfria nyhetsbrev

På chef.se (”Webbplatsen”) erbjuder Chef Stockholm AB, 556729-1140 (”Chef”) möjlighet för användare och/eller besökare på webbplatsen att anmäla sig till Chefs kostnadsfria nyhetsbrev (”nyhetsbrevet” / ”nyhetsbreven”). Genom att anmäla sin e-postadress får du tillgång till ett varierande antal nyhetsbrev/vecka med redaktionella artiklar och erbjudanden från Chef och Chefs samarbetspartners.

Chef använder viss datainsamling för att anpassa Webbplatsen och/eller nyhetsbreven efter användarnas/mottagarnas intressen. På så sätt uppnås en bättre användarupplevelse.

Då Chef även samlar in vissa personuppgifter behöver du vid tecknande av prenumeration även godkänna Chefs integritetspolicy.

3. Användning av nyhetsbrevet

Du har Chefs tillåtelse att använda nyhetsbreven, så länge du iakttar Villkoren. Chef får ändra Villkoren utan att i förväg meddela Dig. Information om sådan ändring kan komma att lämnas till dig via e-post. I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning kan du komma att behöva godkänna de ändrade villkoren innan du kan fortsätta motta nyhetsbrevet. Vi rekommenderar att du håller dig uppdaterad om de aktuella Villkoren.

Genom att använda Webbplatsen accepterar du de vid var tid gällande Villkoren.

4. Innehållet i nyhetsbrevet

I nyhetsbreven kan du ta del av ett föränderligt innehåll som skapas av Chef. Chef förnyar och förbättrar nyhetsbreven kontinuerligt. Chef har rätt att utan föregående meddelande lägga till, förändra och ta bort innehåll och funktioner i nyhetsbreven, ändra periodicitet eller utgivningsdag liksom att, utan föregående underrättelse, tillfälligt eller permanent helt eller delvis stänga ner tjänsten.

Nyhetsbreven kan bestå av redaktionellt innehåll, erbjudanden om Chefs produkter samt information från Chef och Chefs samarbetspartners. Chef säljer inte några personuppgifter till tredje part. Inga nyhetsbrev skickas från tredje part.

5. Mottagarregister

För att kunna ta emot nyhetsbreven behöver du registrera din e-postadress på ett formulär på Chef.se eller i annan tillhörande digital applikation.

Du åtar dig att tillse att uppgifter som du lämnar via registreringen är korrekta samt att uppdatera dina uppgifter vid behov. Du ansvarar för all aktivitet som är kopplad till din e-postadress.

Ditt abonnemang gäller tills vidare från det att du registrerat din e-postadress. Du har som användare rätt att när som helst avsluta din prenumeration. Uppsägning görs via avregistreringslänken som medföljer varje nyhetsbrev. Har du frågor, kontakta Chefs kundtjänst.

6. Immateriella rättigheter

Innehåll som tillhandahålls av Chef, såsom texter, bilder, videos, grafik, teckningar och datakoder med mera kan skyddas av lagen om upphovsrätt (1960:729) till konstnärliga och litterära verk. Rättigheterna innehas i förekommande fall av Chef eller av annan.

Chefs varumärken och kännetecken är skyddade av varumärkesrättslig lagstiftning. Att du prenumererar på Chefs nyhetsbrev ger dig inte någon rätt att mångfaldiga, kopiera, överlåta, upplåta, överföra eller i annan form utnyttja sådant innehåll som förekommer i nyhetsbreven på Webbplatsen. Att prenumerera på nyhetsbreven ger dig inte heller någon rätt att använda Chefs varumärken eller andra kännetecken.

7. Behandling av personuppgifter med mera

Enligt gällande dataskyddslagstiftning räknas din e-postadress som en personuppgift. När du anmäler dig till Chefs kostnadsfria nyhetsbrev behöver du därför, separat från dessa Villkor, godkänna Chefs integritetspolicy. Där finns även information om hur du begär registerutdrag samt att Chef upphör med behandlingen av dina personuppgifter.

8. Ansvarsbegränsning

Chef friskriver sig från allt ansvar hänförligt till nyhetsbrevens funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet och säkerhet. Chef kan inte garantera att nyhetsbreven eller Webbplatsen är friafrån fel, virus eller störningar. Friskrivningen omfattar varje skada, direkt eller indirekt, som kan hänföras till användningen av, eller hinder från att använda, Webbplatsen eller nyhetsbrevet, inräknat material eller information hänförligt till Webbplatsen.

Chef friskriver sig vidare från allt ansvar för information, produkter, tjänster, erbjudanden m m från tredje parter. Det gäller oavsett om du fått del av detta genom din tillgång till nyhetsbreven, Webbplatsen eller på annat sätt.

Omständigheten att någon av friskrivningarna ovan skulle gå utöver vad som följer av tvingande lag påverkar inte giltigheten av friskrivningarna i övrigt.

9. Avstängning med mera

Chef förbehåller sig rätten att stänga av användare vid överträdelser av dessa Villkor. Användarens tillgång till nyhetsbrevet kommer i så fall att stängas ned. Lagöverträdelser kan också medföra polisanmälan.

Temporär avstängning kan ske om det bedöms nödvändigt, till exempel för att kontrollera riktigheten i användarens uppgifter.

10. Tillämplig lag

Villkoren och ditt användande av Webbplatsen lyder under svensk lag och eventuella tvister ska avgöras av svensk allmän domstol.

11. Kundtjänst

Du är alltid välkommen att kontakta Chef.

E-post: kundtjanst@chef.se
Telefon:010-490 04 00

Postadress: Chef Stockholm AB, Hantverkargatan 78, 112 38 Stockholm.

Prenumerationsvillkor: Digitala tjänster

Senast uppdaterad: 2018-05-23

Bakgrund

Dessa köp- och leveransvillkor (”Villkoren”) tillämpas vid beställning av prenumererade digitala varor och tjänster på Chef Stockholm AB:s (”Chef”) webbplats http://chef.se/ (”Webbplatsen”).

Detta gäller till dags dato tjänsten/tjänsterna:

 • Digital HR

Vid beställning av tjänst godkänner du Villkoren enligt nedan. Avtalet uppkommer i samband med att din beställning accepteras.

I samband med beställning kan du erbjudas möjligheten att skapa ett konto på Webbplatsen. Därigenom behöver du godkänna separata användarvillkor för Chef.se. I samband med beställning och/eller kontoaktivering behöver du även godkänna Chefs integritetspolicy.

Priser och betalningsvillkor

Alla priser på Webbplatsen anges i svenska kronor, exklusive moms.

Vid försenad betalning av avi/faktura kan eventuell påminnelseavgift samt dröjsmålsränta tillkomma.

Betalningslösning

Vid faktura- och kortbetalning samarbetar Chef med Qvalia. Vid köp genereras en faktura (vid fakturabetalning) alternativt ett kvitto (vid kortbetalning) som skickas till din angivna e-postadress från Qvalia.

Personuppgifter

När du handlar på Webbplatsen uppger du information som t ex namn, adress, mejladress och telefonnummer. I samband med din beställning behöver du därför, separat från dessa villkor, godkänna Chefs integritetspolicy. Där finns även information om hur du begär registerutdrag samt att Chef upphör med behandlingen av dina personuppgifter.

Vid godkännande av integritetspolicyn samtycker du också till Chefs användning av cookies för att förbättra Webbplatsens olika funktioner.

Orderbekräftelse

När vi mottagit din beställning skickar vi snarast en orderbekräftelse till din e-post med information om din beställning. Kontrollera alltid din orderbekräftelse och kontakta oss snarast om du har några frågor angående din beställning.

Leveranstid

Leverans av digitala produkter varor sker vanligtvis vid 2-10 arbetsdagar efter beställningstillfället. Vi reserverar oss för tekniska problem och eventuella prisfel.

Ångerrätt och återbetalning

När ett företag köper av ett annat företag gäller Köplagen och då gäller exempelvis inte ångerrätten. Som privatperson har du rätt att ångra köpet inom 14 dagar från och med den dagen du har mottagit din vara. Vill du utöva ångerrätten ska du kontakta vår kundtjänst.

Om du i egenskap av privatperson utövar din ångerrätt kommer vi att återbetala de betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (ett belopp som motsvarar kostnaden för den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 arbetsdagar från och med den dag då vi underrättades om att du ångrar din beställning. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt vid beställningen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat.

Tvist

Vid eventuell tvist har du som privatperson möjlighet att få din sak prövad av Allmänna reklamationsnämnden enligt de regler som gäller för nämndens verksamhet. Du kan få information om Allmänna reklamationsnämndens verksamhet på http://arn.se/ och postadressen är Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm.

Som privatperson har du vidare möjlighet att vända sig till EU-kommissionens onlineplattform för tvistlösning. Tvistlösningsplattformen går att finna via http://ec.europa.eu/odr.

11. Kundtjänst

Du är alltid välkommen att kontakta Chef.

E-post: kundtjanst@chef.se
Telefon: 010-490 04 00

Postadress: Chef Stockholm AB, Hantverkargatan 78, 112 38 Stockholm.

Användarvillkor: Digitala tjänster

Senast uppdaterad: 2019-08-13

Bakgrund

Dessa köp- och leveransvillkor (”Villkoren”) tillämpas vid enstaka köp av digitala varor och tjänster på Chef Stockholm AB:s (”Chef”) webbplats http://chef.se/ (”Webbplatsen”).

Detta gäller till dags dato tjänsten/tjänsterna:

 • Webbkurser

Vid beställning av varor eller tjänster godkänner du Villkoren enligt nedan. Avtalet uppkommer i samband med att din beställning accepteras.

I samband med beställning erbjuds du möjligheten att skapa ett konto på webbplatsen. Därigenom behöver du godkänna separata användarvillkor för Chef.se, som redogörs för längre ned på denna sida. I samband med beställning och/eller kontoaktivering behöver du även godkänna Chefs integritetspolicy.

Priser och betalningsvillkor

Alla priser på Webbplatsen anges i svenska kronor, exklusive moms.

Vid försenad betalning av avi/faktura kan eventuell påminnelseavgift samt dröjsmålsränta tillkomma.

Betalningslösning

Vid faktura- och kortbetalning samarbetar Chef med Qvalia. Vid köp genereras en faktura (vid fakturabetalning) alternativt ett kvitto (vid kortbetalning) som skickas till din angivna e-postadress från Qvalia.

Personuppgifter

När du handlar på Webbplatsen uppger du information som t ex namn, adress, mejladress och telefonnummer. I samband med din beställning behöver du därför, separat från dessa Villkor, godkänna Chefs integritetspolicy. Där finns även information om hur du begär registerutdrag samt att Chef upphör med behandlingen av dina personuppgifter.

Vid godkännande av integritetspolicyn samtycker du också till Chefs användning av cookies för att förbättra webbplatsens olika funktioner.

Orderbekräftelse

När vi mottagit din beställning skickar vi snarast en orderbekräftelse till din e-post med information om din beställning. Kontrollera alltid din orderbekräftelse och kontakta oss snarast om du har några frågor angående din beställning.

Leveranstid

Leverans av digitala produkter sker vanligtvis omedelbart efter kontoaktivering på Chef.se. Vi reserverar oss för tekniska problem och eventuella prisfel.

Du har tillgång till din digitala produkt i 12 månader efter att din order har registrerats.

Ångerrätt och återbetalning

När ett företag köper av ett annat företag gäller Köplagen och då gäller exempelvis inte ångerrätten. Som privatperson har du rätt att ångra köpet inom 14 dagar från och med den dagen du har mottagit din vara. Vill du utöva ångerrätten ska du kontakta vår kundtjänst.

Om du i egenskap av privatperson utövar din ångerrätt kommer vi att återbetala de betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 arbetsdagar från och med den dag då vi underrättades om att du ångrar din beställning. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt vid beställningen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.

Tvist

Vid eventuell tvist har du som privatperson möjlighet att få din sak prövad av Allmänna reklamationsnämnden enligt de regler som gäller för nämndens verksamhet. Du kan få information om Allmänna reklamationsnämndens verksamhet på http://arn.se/ och postadressen är Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm.

Som privatperson har du vidare möjlighet att vända sig till EU-kommissionens onlineplattform för tvistlösning. Tvistlösningsplattformen går att finna via http://ec.europa.eu/odr.

11. Kundtjänst

Du är alltid välkommen att kontakta Chef.

E-post: kundtjanst@chef.se
Telefon: 010-490 04 00

Postadress: Chef Stockholm AB, Hantverkargatan 78, 112 38 Stockholm.

Anmälningsvillkor: Evenemang

Senast uppdaterad: 2018-05-23

1. Allmänt

Dessa anmälningsvillkor (”Villkoren”) gäller för deltagande vid seminarium eller andra evenemang som Chef Stockholm AB (Org. nr. 556729-1140) anordnar. Anmälningsvillkoren tillsammans med Chef:s Person- och integritetspolicy måste godkännas innan anmälan och köp kan genomföras.

2. Anmälan

Om- och avbokning av denna anmälan är inte möjlig vilket betyder att avgiften inte återbetalas. Du har dock rätt att skicka en kollega från samma organisation i ditt ställe. Om möjligt meddela oss kontaktuppgifter till den som ersätter dig per e-post till evenemang@chef.se. Anmälan och evenemangsadministration sköts tillsammans med vår samarbetspartner Trippus Event Solutions AB..

3. Bekräftelse och information

Chef sänder ut en bokningsbekräftelse via e-post inom 24 timmar efter att vi mottagit din anmälan. Vi sänder även ut seminarie- och evenemangsinformation, biljett och utvärdering via e-post eller sms.

4. Betalning

Avgiften för seminariet eller evenemanget betalas i förskott antingen via faktura med 30 dagars betalningsvillkor eller med kort. Fakturahanteringen sköts av Chef:s samarbetsparter Arvato Finance AB.

5. Personliga uppgifter

Personliga uppgifter så som namn och organisationstillhörighet kan göras synliga för andra t.ex. på namnbrickor, vid bordplacering samt i särtryck och program. Om du önskar särskild behandling av dina personliga uppgifter i detta sammanhang ber vi ange detta under Särskilda önskemål i anmälningsformuläret. Inspelning och publicering i bild och rörligt media kan förekomma på Chef:s seminarium och evenemang.

Anmälan om specialkost eller speciell assistans görs frivilligt under Särskilda önskemål i anmälningsformuläret. Uppgifterna kan komma att delas med t.ex. cateringföretag och lokaluthyrare. Samtycke till detta lämnar du genom att godkänna dessa Villkor Uppgifterna raderas hos Chef efter att seminariet eller evenemanget är genomfört.

6. Särskilda önskemål

Du kan informera oss om dina önskemål för ditt deltagande genom att upplysa oss under Särskilda önskemål i anmälningsformuläret.

7. Ändringar i program etc.

Chef förbehåller sig rätten att vid behov göra ändringar i program eller byta ut medverkande i evenemang som du har anmält dig till.

Har du några frågor tveka inte att höra av dig till oss på evenemang@chef.se eller 08-555 245 00.

Cookie-policy

Senast uppdaterad: 2018-06-08

Chefs integritetspolicy reglerar användandet av cookies på Chef.se.

Här följer mer information om vad cookies är, och hur de används på Chef.se.

En cookie är en liten textfil som sparas i din dator när du besöker en webbplats som använder cookies. Nästa gång du besöker samma webbplats kan den läsa din cookie och visa sidorna enligt dina inställningar.

Chef.se använder ett antal cookies för att kunna analysera hur webbplatsen används av användarna, samt att göra webbplatsen snabbare. Information som vi samlar in är bland annat hur många som besöker webbplatsen och vilka enheter som används för att besöka webbplatsen.

De tredjepartscookies vi för närvarande använder är:

 1. Google Analytics. Google Analytics är Googles analysverktyg som hjälper webbplatsägare och appägare att förstå hur deras besökare använder deras egendom. Programmet kan använda en uppsättning cookies för att samla in information och rapportera användningsstatistik för webbsidor utan att personligen identifiera enskilda besökare på Google. Förutom att rapportera användningsstatistik för webbsidor kan pixeltaggen för Google Analytics också användas för att visa mer relevanta annonser på Googles produkter och tjänster (till exempel Sök på Google) och på webben.
 2. Doubleclick. Används för anonymiserad mätning hur aktiva annonsytor presterar på Chef.se.
 3. Codigo.se. Används för anonymiserad mätning av webbplatstrafik av Sifo Kantar.
 4. Facebook. Används för att skapa anpassade målgrupper för Chefs Facebook-kampanjer. Endast tillämplig för dig som har ett Facebook-konto. För mer information, läs här: Facebook-pixeln
 5. Linkedin. Används i huvudsak för att skapa anpassade målgrupper för Chefs Linkedin-kampanjer. För mer information, läs här: Linkedin Cookie Policy

Om du inte accepterar att det sparas cookies i din dator kan du ändra inställningarna i din webbläsare (Internet Explorer, Chrome, Safari m fl) så att den inte sparar cookies.

Kundtjänst

Du är alltid välkommen att kontakta Chef om du har frågor.

E-post: kundtjanst@chef.se
Telefon: 010-490 04 00

Postadress: Chef Stockholm AB, Hantverkargatan 78, 112 38 Stockholm.