Metoden som minskar sjukfrånvaron

På Astra Zeneca har man på bara några år sänkt andelen långtidssjukskrivna. Metoden? Cheferna har mer ansvar över sjukskrivningar och följer upp varför medarbetare är sjuka.

Motivation
Publicerad

Sedan 2010 arbetar läkemedelsföretaget Astra Zeneca med en metod hr-specialisten Eva Landeståhl infört för att sänka sjukfrånvaron.

Sedan dess har sjukfrånvaron sjunkit och långtidssjukskrivningarna ligger nu på mindre än en procent, jämfört med tre procent 2007.

Här är metoden uppdelad i tre steg.

1. Återkoppling.
När en medarbetare är sjuk ringer alltid chefen på andra sjukdagen för att höra hur det är med medarbetaren och se om hen behöver hjälp i någon form.

”Det är inte för att jaga personen utan för att se om de behöver hjälp och stöd”, säger Eva Landeståhl.

Enligt henne har i princip ingen medarbetare reagerat negativt på de korta samtalen. Istället är det viktigt för en medarbetare att de känner sig behövda på jobbet, menar Eva Landeståhl. Det underlättar för att de ska kunna komma tillbaka till arbetslivet.

På Astra Zeneca har cheferna också enskilda samtal med alla medarbetare som varit sjuka tre gånger, eller mer, under tolv månader. De arbetar nära facket och Företagshälsan vilket leder till att de i vissa fall kan upptäcka bakgrunden till symptomen och behandla dem.

”Vi hade till exempel en medarbetare som varit hemma flera gånger för att han var för trött för att gå till jobbet. Det visade sig senare i våra samtal med Företagshälsan att personen hade diabetes”, säger Eva Landeståhl.

2. Cheferna har kontroll – och ansvar – över sjukfrånvaron.
Varje månad går gruppcheferna på Astra Zeneca genom sina medarbetares sjukfrånvaro och vilka personer som varit sjukskrivna för att få en överblick i hur det ser ut i arbetslaget och varför de har varit sjuka.

Var åttonde vecka sätter sig gruppcheferna med sina chefer och går genom frånvaron. De diskuterar och får stöd och coachning i svårare ärenden.

”Ingenting får ramla mellan stolarna. I och med att man gör på det här sättet så har cheferna bra koll på sina medarbetares sjukfrånvaro. Det är viktigt att cheferna känner att de har ett ansvar för sina medarbetare och att det är deras ansvar och ingen annans.”

3. Uppmärksamma stressrelaterade problem.
Astra Zeneca har egna utbildningar för chefer för att fånga upp medarbetare som visar symptom på att de är stressade eller att de mår dåligt.

”Det kan vara att en person som brukar vara glad på jobbet, plötsligt inte är lika tillgänglig. Eller signaler som att en medarbetare aldrig säger nej. Där måste man som chef vara lyhörd – då har den medarbetaren ju ofta mer arbetsuppgifter än vad han eller hon behöver ha. Det är chefens ansvar att prioritera och ge uppgifter till andra då”, säger Eva Landeståhl.

Eva Landeståhl menar att den här metoden gör arbetet – och ansvaret – enklare för cheferna. De har koll på vem som är sjuk i vad och är mer insatta i hur deras medarbetare mår.

”I början när man startar tar det längre tid, men när man väl fått rutin på det har man full koll. Då blir allt mycket smidigare och sjukfrånvaron sjunker ju dessutom”, säger Eva Landeståhl.

Skapa ett gratiskonto, prova Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden