”Bra ledarskap förutsättning för Norrlands gröna omställning”

Nyetablering Det växer så det knakar i norra Sverige, och ändå har utvecklingsresan knappt börjat. Under de kommande 15 åren räknas det med att uppåt 100 000 nya arbetstillfällen kan tillkomma i landets nordligaste delar, i samband med den gröna industriomställningen. Denna revolution kräver medvetet och förändringsorienterat ledarskap.

Vad

Chefakademin arrangerar för första gången öppna utbildningar i Norrbotten-Västerbotten.

Nytta

Ledarskapsutveckling hjälper expansiva företag i norr att attrahera och behålla kompetens.
Chefakademins vd Cissi Elwin och flygbild över Skellefteå
Chefakademins vd Cissi Elwin hoppas att gott ledarskap blir Norrlands nya naturresurs.

EN HISTORISK SAMHÄLLSOMVANDLING pågår i Norrbotten och Västerbotten. Befolkningen i orter som Luleå och Skellefteå spås explodera i takt med att nya aktörer som Northvolt etablerar sig parallellt med att den traditionella basindustrin ställer om tillverkningen mot fossilfritt stål och råvaror till batteritillverkning.

Investeringar på mer än 1000 miljarder kronor ska göras i landets nordligaste ände. Men vid sidan av bostäder, arbetsplatser och infrastruktur finns en förutsättning för framgång som det kanske inte talats om i samma utsträckning: Ledarskapet.

”Det händer så väldigt mycket viktigt i norra Sverige. Bra ledarskap är förutsättningen för att omställningen och alla satsningar här ska lyckas. Genom att rusta och lyfta chefer och ledare kan det goda ledarskapet bli en ny efterfrågad naturresurs i norr, på samma sätt som energin, malmen och skogen”, säger Cissi Elwin, vd för Chefakademin.

Malin Hollström, vd på Tailorbird
Malin Hollström, vd Tailorbird.

Chefakademin har sedan tidigare utvecklat ledare i regionen genom anpassade företagsutbildningar hos några av landets största företag, men lanserar nu för första gången en öppen utbildning på plats i norra Norrland. Utbildningen Attraktiv arbetsgivare som startar hösten 2023 genomförs i samarbete med de erfarna affärsutvecklarna på Tailorbird och med NTM Media som mediapartner.

”Attraktiv arbetsgivare är till för växande företag som vet att deras kompetensförsörjning är ett avgörande strategiskt område och nu vill ta nästa steg”, förklarar Malin Hollström, vd på Tailorbird. ”Att attrahera och behålla kompetens är viktigt i hela Sverige, men blir mer påtagligt här i norr där konkurrensen hårdnar i och med de stora satsningarna som sker.”

”Jag välkomnar förändring och vi tvingas nu till action på en rad områden, vilket är otroligt spännande. Det finns absolut en risk att de lokala perspektiven tappas bort. Där har vi alla, inte minst ledare i företagen, både ett ansvar och en möjlighet att leda detta i en riktning som gynnar oss som bor och lever här även på lång sikt”, säger Malin Hollström.

CHEFAKADEMINS LOKALFÖRANKRING kommer genom Martin Lindholm, försäljningschef med Piteå som hemmabas sedan ett par år tillbaka. Även han ser attraktionskraften och den kompetens som behöver komma utifrån som en av de största knäckfrågorna för ledare i norr framöver.

Martin Lindholm, försäljningschef.

”Det är en jätteutmaning som kräver samverkan mellan företag, kommun, region och andra samhällsaktörer”, säger Martin Lindholm. ”I dagsläget är det lättare att få upp en ingenjör hit från Kina eller Sydamerika än från Stockholm. Samtidigt så är ju de här stora satsningarna igång nu, det går inte att bromsa.”

Att Chefakademin nu stiger in som en självklar leverantör av bred ledarutveckling även i norra Sverige ser Martin i ett vidare samhällsperspektiv:

”Till syvende och sist så ställer ju industrin om för att rädda klimatet, och kan vi då som bolag hjälpa de här företagen på olika sätt så är det en form av samhällsnytta.”

”Bra ledarskap är grunden för att bli en attraktiv arbetsgivare och arbetsplats. Vi ser därför över möjligheterna att öppna våra mest populära utbildningar också här i norr: Leda utan att vara chef och Ny som chef.”

”Jag tycker personligen att det är så otroligt kul att lansera det här samarbetet – vi är ju nya här, men NTM och Tailorbird är extremt etablerade och sitter på mycket kunskap som vi inte har ännu. Det är ett jättebra stöd”, säger Martin.