Så uppnår du långsiktiga mål: 7 mentala trick

Visste du att 92 procent inte uppnår sina mål? Var lugn. Genom att förstå psykologin bakom kan du förhindra att du blir en av dem.

Att sätta långsiktiga mål är svårt. Vi drabbas av kognitivt tunnelseende, skriver Fast Company. Det är det beteende vi hänfaller till när vi överväldigas av alla möjligheter finns och därför fokuserar på det lättaste alternativet. Och det lättaste är nästan alltid det som står närmast till buds i närtid, i morgon eller i nästa vecka, för att det framstår tydligare än det som ligger längre bort i tid.

De mål som ligger längre bort är inte bara svårare utan även mer skrämmande.

Vi är rädda för att dra igång dem. Vi lägger så stor ansats vid de långsiktiga målen att vi vill invänta det perfekta ögonblicket eller tills vi löst alla detaljer. Men det perfekta ögonblicket finns inte utan detta är bara ytterligare en form av prokrastinering.

Vi är också rädda för att misslyckas. Risken att misslyckas med de stora långsiktiga målen framstår onekligen som större och vi är rädda för att människor ska döma oss om vi inte lyckas.

Slutligen är vi paradoxalt nog även rädda för att lyckas. För om vi lyckas med vårt långsiktiga mål kommer det att innebära förändring och våra hjärnor är inställda på att spara energi genom att undvika förändring.

Alla dessa rädslor är fullständigt naturliga, men det går att råda bot på dem. Fast Company citerar författaren och entreprenören Tim Ferris som säger: ”Det är svårt att uppnå dina mål om du har nödbromsen i, och nödbromsen är dina rädslor.”

För att ta dig förbi rädslor och barriärer behöver du en tydlig plan och en strategi för att definiera, tackla och stå fast vid dina långsiktiga mål.

Här är 7 viktiga mentala trick att hålla dig i:

1. Knyt dina långsiktiga mål till dina kärnvärderingar
Det tar tid och kraft att nå sina långsiktiga mål därför måste du se till att du är rejält motiverad – och det är du om din målsättning stämmer överens med dina viktigaste värderingar. Dina värderingar förändras inte heller särskilt mycket över tid, vilket är ytterligare en fördel eftersom vi pratade om långsiktiga mål.

2. Ägna dig inte åt önsketänkande utan förvandla din dröm till konkreta steg
Se de verkliga hinder som du kan möta på vägen och förbered dig för dem. Använd dig av professor Gabriele Oettingers WOOP-strategi:

  • Wish. Exakt vad är det du önskar åstadkomma?
  • Outcome: Vad blir resultatet om du uppnår målet? Vilken förändring åstadkoms?
  • Obstacle: Vilka är de troliga hinder du kommer att möta på vägen?
  • Plan: Planera hur du tar dig förbi hindren.

3. Bryt ner ditt långtidsmål i små uppgifter som tar kortare tid
Om ditt mål är för stort och för långt bort är det lätt att inte våga ge sig på det. Minns sägningen ”Den som gapar efter mycket… ” Bryt därför ner målet i mindre bitar som är lättare att svälja. Att ta en dag i taget ger också möjlighet till pågående feedback, så att du kan mäta din framgång längs vägen.

4. Schemalägg målen
Då behöver du inte fundera över när du ska göra det och trötta ut dig genom att gång på gång fatta beslut om att göra det du ska göra. Det är betydligt större sannolikhet att någonting som har en deadline blir av. Kom också ihåg att de flesta av oss är som mest produktiva på förmiddagarna, vilket ger oss en perfekt möjlighet att direkt på morgonen ta dig an ett nytt steg mot ditt långsiktiga mål. Du kan förbereda dig redan kvällen innan, genom att punkta ner det du ska göra, ta fram nödvändigt arbetsmaterial och så vidare.

5. Förhindra att bråttom går före viktigt
Alldeles för ofta dyker en massa bråttomgrejor upp. För att de inte ska dra dig från arbetet med ditt långsiktiga viktiga mål skriv om/då-regler. Om du har avsatt tid för att arbeta med ditt mål mellan 8-10 på morgonen kan regeln lyda; ”om jag får mejl innan klockan tio svarar jag på dem efter klockan 10”. Det kan ses som larvigt, men det har visat sig verksamt för att nå dina långsiktiga mål.

6. Skippa röran i mitten genom att börja vid målet
Här har vi sagt att du når ditt långsiktiga mål genom att ta ett första steg. Men ny forskning från Korea University Business School and The University of Iowa har sett att de som definierar sin väg baklänges från slutet inte bara har större chans att lyckas utan de är också mer nöjda med sina val.

7. Sträva inte efter perfektion utan lär dig hantera osäkerhet
Perfektionism kan lätt ta död på din motivation och få dig att ifrågasätta varför du ens trodde att du skulle ta dig i mål från början. För att fortsätta framåt behöver du omfamna att du inte har alla svar och att du inte kommer att göra perfekt ifrån dig från början.

Dina långtidsmål kan variera över tid, men processen ovan om hur du bäst uppnår dem kommer att vara densamma.

Fortsätt läsa kostnadsfritt!

Vi behöver bara en minut…

Så roligt att du vill fortsätta läsa! Det får du strax göra, utan att betala något.

Skapa ditt gratiskonto
  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.