Cheftest: Jörgen Rosengren, vd Gränges

cheftest Kavla ut organisationen så att den blir lika platt som en av huvudprodukterna — det tunna, valsade aluminiumet. Med denna strategi har vd Jörgen Rosengren lett Gränges till nya rekordhöjder. Men det finns stora utmaningar på vägen för en fortsatt framgångsresa.

Cheftest
Publicerad
Jörgen Rosengren. Foto: Gränges

Redan innan Jörgen Rosengren 2021 fick styrelsens förtroende att leda Gränges var företaget världsledande inom valsning och återvinning av grundämnet aluminium, som faktiskt är jordskorpans vanligaste metall.

Och inte nog med det – den kan mycket lätt återvinnas.

75 procent av allt aluminium som någonsin producerats används fortfarande. Och förr i tiden ansågs aluminium faktiskt finare än guld. Vid kejsar Napoleon III:s hov ska tallrikar av aluminium ha använts när det vankades finbesök i Versailles. 

Någon råvarubrist lär heller inte uppstå. Inte ens det något olycksbådande atomnumret har hämmat den positiva utvecklingen inom det 128 år gamla metallföretaget. Aluminium har plats 13 i det periodiska systemet. 

”Vi är inne i en oerhört spännande period för Gränges just nu. Men med alla lockande möjligheter är det lätt att rusa åstad och här är Jörgens upphöjda lugn och sinnesnärvaro en fantastisk tillgång för oss. Han är verkligen en trygg analytiker, nästan som en fadersgestalt”, säger en av Gränges många erfarna medarbetare.

jörgen rosengren

Gör: Koncernchef och vd Gränges.

Bor: Stockholm.

Familj: Gift, tre barn.

Ålder: 57 år.

Trots en något minskad försäljning blev 2023 ett rekordår för Gränges med ett justerat resultat som steg med nästan 34 procent jämfört med året innan. Och under fjolårets fjärde kvartal steg det med över 60 procent. 

Börsanalytikers råd för 2024 kunde sammanfattas med tre bokstäver: K.Ö.P.

”Jörgen har fört in mer affärsmannaskap i organisationen och det är viktigt för vår organiska tillväxt. Lite sitter ju den gamla brukskulturen fortfarande kvar i våra historiska väggar så det är bra med mer fokus på kundens behov”, menar en annan Grängesveteran.

Men den första tiden med Jörgen Rosengren som koncernchef blev en smula orolig för många.

Hans ledarskap innebar ett tydligt kulturskifte på Gränges; han körde koncernledningsgruppen i torktumlaren och krympte den radikalt, han höll inga brandtal och visade heller inga intentioner att vilja bestiga barrikader.  

Jörgen Rosengren brukar ibland likna sig vid en gammal farmor som sitter i baksätet och har åsikter om förarens körsätt. Men så kommer alltid tillägget: ”Fast det är ju du som sitter vid ratten.” Foto: Gränges

I medarbetarleden lades pannor i veck och frågan växte: Vem är denne karl egentligen? Kommer vi att funka tillsammans?

”Några upplevde Jörgens entré som rätt dramatisk. Många höll hårt i skrivbordsskivan. En del erfarenhet försvann, en del chefer som fick lämna blev förstås lite bittra, men hela processen sköttes snyggt och gick liksom under den mediala radarn”, berättar en av de chefer som fick förnyat förtroende i den nya organisationen. 

Ganska snart efter vd-skiftet insåg Gränges chefer att den nya koncernchefen inte ville byta ut folk för bytets skull utan för att han ville skapa en egen mindre grupp, där personkemin hade hög prioritet, enligt Chefs källor.

”Och den ledning vi har i dag är verkligen Jörgens team”, säger en initierad källa. 

Det skulle också snart visa sig att Jörgen Rosengren inte hade för avsikt att ändra sitt vinnande koncept från sin tidigare arbetsplats, skruv- och mutterföretaget Bufab: den platta organisationens strategi med mycket lokalt ansvar.

”Och i en så geografiskt spridd koncern som Gränges med 80 procent av verksamheten utomlands i våra tre affärsregioner Asien, Europa och Amerika är detta ledarskapskoncept lika smart som spännande. Lokalt ansvar i en global koncern. Här kan man snacka om ’glokalt’ management”, säger en chef i första linjen.

”Tyvärr tycker jag att det pratas för lite mångfald. Trots stolta deklarationer i årsredovisningarna jobbas det inte tillräckligt aktivt med dessa frågor.”

På Bufab minns de tidigare kollegerna sin gamla chef som en ”delegeringarnas mästare” som gav mycket frihet under ännu mer ansvar. Och som gjorde Bufab till ett mycket framgångsrikt handelsföretag.

”För den som gillar en decentraliserad organisation är Jörgen den perfekta chefen. Han skapar tydliga strukturer och han gillar att utmana sin omgivning”, berättar en chef på Bufab.

En annan chef på Värnamoföretaget minns Jörgen Rosengren som en ”pragmatisk siffergubbe med mycket sunt förnuft”. Hen upplevde honom som duktig på att lansera sina idéer och skapa delaktighet. 

”Han lyckades få oss att känna oss involverade, men ofta levde känslan kvar att ’nu blev det ändå som han ville’. Det var ett skickligt ledarskap för ingen kände sig lurad eller förd bakom ljuset”, berättar den förra chefskollegan. 

Presskonferens när Stockholm Bufab går till börsen 2014. På Bufab minns de tidigare kollegerna sin gamla chef som en ”delegeringarnas mästare”. Foto: Jerker Frisk

Till just denna egenskap återkommer flera av Chefs källor.

De menar att när de första farhågorna om mikromanagement och detaljstyrning lagt sig insåg allt fler Jörgen Rosengrens taktik: det frågebaserade ledarskapet. 

”Han lyckas ställa smart formulerade frågor utan att få individen att känna mindre ansvar”, berättar en chefskollega på Gränges.

Enligt vad Chef erfar brukar Jörgen Rosengren ibland likna sig vid en gammal farmor som sitter i baksätet och har åsikter om förarens körsätt.

Men så kommer alltid tillägget:

”Fast det är ju du som sitter vid ratten.” 

På tal om farmor så hyllar Jörgen Rosengren också farfars-principen vid rekryteringar, det vill säga att chefens chef är inblandad.

”Han gillar inte rampljus och söker inte morgonsoffor. För honom är aktieägarna viktigare än tv-tittarna.”

Annars är kön och könsfördelning en rätt känslig fråga inom Gränges, där flera av Chefs källor anser att koncernledningen står inför stora utmaningar. I ledningsgruppen för Gränges anläggning i Finspång sitter åtta män – och bara en kvinna.

”Tyvärr tycker jag att det överhuvudtaget pratas för lite mångfald i de olika ledningsgrupperna. Trots stolta deklarationer i årsredovisningarna jobbas det inte tillräckligt aktivt med dessa frågor. Även om vår bransch av hävd är svårt mansdominerad tycker jag att vi skulle kunna flytta fram positionerna. Och även när det gäller etnisk mångfald finns uppenbara förbättringspotentialer och det vet Jörgen”, säger en insatt källa.

I den senaste årsredovisningen heter det emellertid ”att förbättra könsfördelningen i den totala personalstyrkan och bland ledande befattningshavare är högprioriterat”.

Gränges deklarerar att man vill öka andelen kvinnor i hela företaget. Detta ska bland annat ske genom ett engagemang i Womengineer Foundations-initiativet Introduce a Girl to Engineering Day (IGEday).

Bortsett från diskussionerna om mångfald anser annars majoriteten av de personer som Chef har talat med att Gränges företagskultur är inkluderande och att de kärnvärden som nu med en ny vision ska implementeras stämmer med verkligheten: ”hållbar”, ”handlingskraftig” och ”engagerad”. 

Även det förbättrade säkerhetsarbetet lyfts av många medarbetare. En dödsolycka för några år sedan på en av Gränges fabriker i USA blev en väckarklocka.

resultat gränges

  • Gränges gjorde i fjol sitt bästa år någonsin med ett justerat resultat som ökade från drygt 1,1 miljarder kronor till drygt 1,5 miljarder, en förbättring med hela 33,6 procent.
  • Fjärde kvartalet 2023 blev ännu starkare med en resultatförbättring på 60,6 procent.
  • Gränges verksamhet är uppdelad i tre regioner: Europa (Sverige, Polen, Frankrike), Asien (Kina) och Amerika (USA). 
  • 80 procent av de 2 700 anställda jobbar utanför Sverige. 

När det gäller vision och målbilder får Jörgen Rosengrens ledarskap höga betyg.

Han upplevs extremt tydlig, pedagogisk och trovärdig och det sägs i sin tur skapa kollektiv motivation och arbetslust.

Men många tycker att Jörgen Rosengren också är rätt krävande med en beslutsstrategi som skulle rubriceras ”Tillbaka till fram­tiden – det skrivna ordets återkomst”.

”Nu kan man inte längre gömma sig bakom en flashig powerpoint. De är bannlysta. Jörgen kräver att alla skriver utförliga rapporter och att alla inför möten ska ha läst dessa. Och har man inte läst så får man skämmas rätt ordentligt”, berättar en öppenhjärtig syndare och fortsätter: 

”Men att tvingas skriva beslutsunderlag och analyser gör att man måste skärpa sig och tänka till ordentligt. Hitta de rätta formuleringarna. Inte bara blaja med en schysst bild projicerad på väggen. Kanske något för powerpoint-missbrukande företag att fundera över.”

Jörgen Rosengren. Foto: Gränges

Tillbaka till framtiden skulle också kunna vara en rubrik för företaget Gränges långa resa.

Den som började 1896 med bildandet av en koncern där bland andra Trafikaktiebolaget Grängesberg–Oxelösunds järnvägar (TGOJ) ingick.

Och även om verksamheten i dag går som på räls är det ett annat fortskaffningsmedel som nu är det viktigaste för Gränges: elbilen.

Gränges är just nu inne i en tung investeringsfas i alla sina regioner.

Till exempel ska företaget investera inalles 600 miljoner kronor i fördubblad kapacitet för produktion av så kallad batterikatodfolie i Finspång. Denna aluminiumprodukt är en viktig komponent i elbilarnas batterier och efterfrågan har inte helt oväntat ökat dramatiskt de senaste åren.

”Att vi kan underlätta våra kunders möjligheter att bidra till en minskad klimatpåverkan känns ju väldigt bra. Satsningen på katodfolieproduktionen tryggar också sysselsättningen här i Finspång och det är ju väldigt positivt i tider som dessa”, säger en chef i den lokala organisationen och lägger efter en stund till:

”Med tanke på dessa investeringar och den ljusa framtid Gränges går till mötes kan man ju hoppas att lönenivån inom vårt företag också höjs snart, särskilt vad gäller ingångslönerna. Annars finns risk att vi på sikt tappar kompetens.”

CHEFTEST – POÄNG jörgen rosengren 29/40

Ledarstil 4/5

Beskrivs i termer av en korrekt, stringent och konsekvent ledarstil som skapar förtroende och trygghet. Tydlig i sin vision om framtiden. Mycket fokus på affären och kunderna. Pekar aldrig med hela handen utan ställer vägledande frågor. Ställer höga krav.

Delegering 5/5

Sägs vara hans paradgren. Grundbulten i hela hans ledarskap. Har plattat ut Gränges organisation och krympt koncernledningsgruppen. Har gjort alla chefer till delegater med stora egna mandat och än mer ansvar. Utgår, enligt källorna, från att alla levererar och är pålästa.  

Motivation 4/5

Smartness, nyfikenhet och engagemang upplevs tillsammans med extrem tydlighet och pedagogisk förmåga skapa kollektiv arbetslust. Har lyckats skapa en gemensam målbild på kort och lång sikt som inger förtroende och tillit.

Konflikthantering 4/5

Ingår i hans decentraliseringsstrategi, det vill säga med delegerat ansvar följer också en plikt att bilägga tvister och konflikter. Mycket få friktioner når koncernledningen. Kan dock sätta ner foten de få gånger det har behövts. Uppmuntrar faktabaserad och inlyssnande konfliktlösning. 

Kommunikation 3/5

Beskrivs som en rak och tydlig kommunikatör. Effektiv och korrekt. Har bannlyst interna powerpoints. Äger förmåga att förenkla budskap – lagom mycket. Infört en, vad ha kallar, ”Navigate­strategi” som blivit ett tydligt rättesnöre för hela företaget. Korrekt i externa intervjuer, av vissa upplevd som lite tråkig dock. Ogillar rampljuset.

Beslutsfattande 4/5

Kör en ”Tillbaka till framtiden-strategi” vad gäller beslutsunderlag. Dessa ska utförligt skrivas och läsas av alla inför beslut. Är lyhörd och lyckas få sin omgivning att känna sig delaktig. Vill trycka ner även beslutsansvaret hela vägen ut i organisationen.  

Rekrytering 2/5

Stolta deklarationer om mångfald och könsfördelning anses av många inte uppfyllas. Här finns tydlig förbättringspotential. I ledningsgruppen för Gränges Finspång sitter åtta män och en kvinna, i koncernledningen fem män och en kvinna.

Personlighet 3/5

Upplevs som mycket intelligent, varm, omtänksam, saklig och pålitlig. Är driven och alltid påläst. Har hög integritet, släpper inte gärna sin omgivning för nära in på livet. Skulle enligt flera källor vinna på att utveckla sin sociala kompetens.

Så visst tycks det finnas friktioner också i den välmående aluminiumkoncernen. Men även vad gäller sådana ligger Jörgen Rosenbergs decentraliseringslinje fast: Konflikter ska lösas där de uppstår.

Det är alla chefer på det klara med, erfar Chef. Det ingår i det långtgående mandatet och det är ytterst sällan som högsta chefen träder in som medlare. 

Den som tycker att en koncern-vd ska vara en estradör och entertainer skulle dock bli besviken på Jörgen Rosengren. Alla som Chef har talat med är rörande överens om att han inte jobbar i den branschen. 

”Jörgen är en mycket effektiv och korrekt kommunikatör. Han når ut med sina budskap både internt och externt, men han gillar inte rampljus och söker inte morgonsoffor. För honom är aktieägarna viktigare än tv-tittarna. Han lyfter hellre andra än sig själv och har inget behov av att bygga varumärket Jörgen Rosengren. Han vill bygga Gränges”, säger en kollega och lägger till: 

”Kommunikationstrygghet. Det är Jörgen. Hans kommunikation bygger på enkelhet och att alltid hålla sig till vår röda tråd, vår Navigate-plan. Alltså hur vi ska jobba i presens och futurum samtidigt, på kort och lång sikt utan att någon uttalad ändstation ska finnas. Och även om han inte gillar powerpoints är han väldigt bra på att visualisera våra mål. Och då är det lättare att undvika att skjuta utanför.”  

”För den som gillar en decentraliserad organisation är Jörgen den perfekta chefen.” 

Att Jörgen Rosenberg inte är någon ”tjena-tjena-chef som går runt och gör high five och berättar roliga historier” är alla Chefs källor rörande eniga om.

Men också att en börs-vd inte nödvändigtvis måste vara så rolig. 

”Jörgen har humor, men den är lite torrare och mer situationsstyrd. Under personalfester och andra middagar håller han gärna en låg profil och lämnar plats åt andra att slå klackarna i taket. Jörgen går nästan alltid hem bland de första”, berättar en kollega som brukar lämna lokalerna betydligt senare.

En av källorna tycker att Jörgen Rosengren ska jobba lite mer på sin sociala profil och framtoning:

”Jag skulle önska mig att han visade mer vem han är innerst inne, att han öppnade sig mer för oss. Han är ju en så varm och omtänksam människa.”

Gränges ska investera 600 miljoner kronor i fördubblad kapacitet för produktion av så kallad batterikatodfolie i Finspång. Det är en viktig komponent i elbilarnas batterier. Foto: Gränges

Det är ytterst sällan som Jörgen Rosengren går upp i rödkindat varv. Han är enligt samstämmiga källor lugn som en filbunke, metodisk och rationell.

Men vid ett tillfälle, som flera i hans omgivning minns, tog magen och hjärtat överhanden.

”Vi hade en strategisk leverantör av det göt som sedan ska valsas, ett jätteviktigt insatsmaterial. Detta företag ägdes sedan många år av en rysk oligark. När Ryssland inledde sin invasion Ukraina reagerade Jörgen kraftfullt och snabbt och klippte alla band med leverantören. Då brann det i honom, det fick kosta vad det kosta ville”, berättar en kollega.

Som tidigare nämnts är elbilsboomen en viktig faktor för Gränges fortsatta framgångssaga och för att jobben ska kunna tryggas, inte minst på Gränges Finspång AB. Där är många av de anställda organiserade i IF Metall och den omständigheten gör den pågående IF Metall-blockaden mot en av de största elbilstillverkarna, Tesla, väldigt pikant. 

Och storyn blir ju inte sämre av att Grängeskoncernens högste chef kör en …just det, Tesla.

Så gör vi Cheftestet: Cheftestet bygger på gedigen research och intervjuer med en mängd personer – alltid minst 20 – som arbetar och har arbetat med den berörda chefen. Vi talar med personer på olika nivåer och från olika sammanhang där de samarbetat nära med chefen, allt för att förmedla en så bred och rättvis bild som möjligt. Utifrån detta analyserar Chef ledarskapet hos chefen i fråga och sätter betyg enligt de kriterier som vi anser känne­tecknar ett gott ledarskap. Den testade chefen får alltid läsa artikeln innan testet publiceras och erbjuds möjlighet att ge sin kommentar.

jörgen rosengren svarar

”Det var väldigt kul och tänkvärt att få ta del av nuvarande och tidigare kollegors reflektioner kring mitt ledarskap! Mycket känns igen, men det finns också en hel del att lära av.  

I en mogen bransch som aluminiumindustrin är teamet extra viktigt. Därför blir jag glad över att så många tycker att vi tillsammans har skapat en tydlig inriktning för Gränges. Jag tror att de flesta hos oss uppskattar Gränges som det lilla storbolaget där alla kan vara med och påverka i stort som smått. 

Tydliga ramar ger i min erfarenhet trygga och handlingskraftiga medarbetare. Då blir det lätt att delegera! På Gränges är det extra lätt tack vare våra fantastiskt kompetenta och engagerade kollegor och den familjära stämningen på våra bolag runtom i världen. Jag är väldigt tacksam över att få vara en del av den, och bidra där jag kan.”

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden