9 punkter för ett gott ledarskap: Så är en bra chef

I närmare 30 år har Chef bevakat ledarskapsfrågor. Här har vi sammanfattat det vi har lärt oss i 9 enkla punkter.

Verksamhetsutveckling
Text: Redaktionen
Publicerad

1. En bra chef är en förebild

En bra chef är en förebild som sätter exempel för alla inom organisationen. Hen bottnar i och är tydlig med sina värderingar och är en självklar kulturbärare. Chefen har ett stort engagemang och förstår att välmående och motiverade medarbetare är avgörande för att nå resultat. Hen ser till att framtidssäkra verksamheten. Hen förstår vad chefsrollen kräver och agerar i rollen med stor självinsikt.

2. En bra chef kommunicerar tydligt och engagerande

En bra chef är lyhörd och inbjuder till dialog och vill skapa engagemang istället för att hålla monologer. Hen är tydlig med mål och vision och vet att transparens och öppenhet leder till ökad delaktighet. Chefen ger en bild av det övergripande målet så att varje enskild medarbetare förstår sin del och roll. Chefen är också en god ambassadör för verksamheten också externt och bra på att kommunicera verksamhetens syfte och värderingar.

3. En bra chef leder sig själv

En bra chef säkerställer att hen har rätt förutsättningar för att kunna göra sitt jobb. Hen är medveten om både sina styrkor och svagheter och tar ansvar för sin egen upskill. Chefen vågar visa sig mänsklig och tar hjälp när det behövs. Hen har självinsikt och vågar vara sig själv. Hen är synlig bland medarbetarna och är öppen och omtänksam, utan att abdikera från chefsrollen. Hen tar stöd i sina värderingar och är tydlig och transparent med dem.

4. En bra chef rekryterar medvetet och utvecklar högpresterande team

En bra chef attraherar och utvecklar talanger. Mångfald är affärskritiskt och därför tar chefen in personer som kompletterar snarare än speglar teamet. En god ledare omger sig inte bara med ja-sägare utan verkar för en trygg och öppen miljö. Den framgångsrikt rekryterande chefen tänker längre än till sitt eget nätverk. Detta gäller såväl i chefs- som medarbetarled. En bra chef värnar om medarbetarnas hälsa och ser till att belastningen ligger på en rimlig nivå i linje med förutsättningarna. Chefen ser till att teamet ständigt upskillar sig för att organisationen ska ligga steget före.

5. En bra chef vågar fatta beslut men också ändra sig

En bra chef har modet att fatta beslut i en turbulent omvärld, men också modet att riva upp ett felaktigt beslut och snabbt ställa om. Hen är prestigelös och stämmer av sina beslut mot förändringar i omvärlden och relevant fakta utan att för den skull tappa sin egen kompass. Chefen har förmåga att besluta både snabbt och långsamt. Hen tar in flera aspekter och lyssnar på andra, men klarar också att hålla linjen även om den blir ifrågasatt.

6. En bra chef delegerar fullt ut

En bra chef delar inte bara ut uppgifter, utan även befogenheter och mandat att utföra dem. Dels för att ansvaret får andra att växa, dels för att den medvetna chefen inser att man inte gör allt bäst själv. En bra chef vet skillnaden på att delegera och dumpa. Hen delar också med sig av äran till den som ska vara med och dela den men backar inte från ansvaret.

7. En bra chef motiverar genom att skapa sammanhang och riktning

En bra chef skapar triggande och utmanande mål och ger sammanhang och riktning. Hen verkar för en positiv och lösningsorienterad kultur. Chefen uppmuntrar och motiverar med konstruktiv och tydlig feedback och ber också medarbetarna om återkoppling. Hen hjälper också till att skapa förutsättningar för medarbetarnas utveckling och pushar dem att ta nästa steg.

8. En bra chef förebygger konflikter

En bra chef vet att olika åsikter och perspektiv leder till diskussioner och meningsskiljaktigheter som för verksamheten framåt. Det är inget att vara rädd för om man har satt gemensamma tydliga riktlinjer för hur man uppträder mot varandra. Chefen vet att man förebygger konflikter genom att lyssna och låta missnöje komma upp till ytan och hanteras innan det blir för stort. Medarbetarna ges verktyg för att själva hantera konflikter, men chefen inser också när det är dags att själv kliva in och agerar då snabbt.

9. En bra chef når resultat

En bra chef förstår att ledarskap handlar om att få med sig människor för att nå verksamhetens mål. Hen ser möjligheter och skapar hållbara resultat på kort och lång sikt.

ladda hem chefs 9 punkter

Vill du ladda ner punkterna så du alltid har dem nära till hands? Benchmarka ledarskapet i din egen organisation?

Fortsätt läsa kostnadsfritt!

Vi behöver bara en minut…

Så roligt att du vill fortsätta läsa! Det får du strax göra, utan att betala något.

Skapa ditt gratiskonto
  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.