8 framtidsspaningar: Så blir ditt chefsår 2023 

Hur ser du på framtiden i din roll som chef? Chef gnuggar kristallkulan och ger dig trenderna inför chefsåret 2023.

Ledarskap
Publicerad
Illustration: Anna Harvard

1. Tillbaka till kontoren II 

Det nya sköna arbetslivet efter pandemin, med massor av häftig teknik som möjliggör distansarbete när medarbetarna känner för det, kom visst med en baksida. Debatten i slutet av förra året lär fortsätta in i 2023. 

Lite yrvaket görs upptäckten att komplex verksamhet kan vara svår att bedriva om den är splittrad i tid och rum. Vad händer med arbetsplatskulturen och sammanhållningen när folk sällan är på plats? Hur rimligt är det i längden med (dyra) kontor som står halvtomma, i tider av skenande hyror och energipriser? 

I ena ringhörnan i #distanskriget, som det har kallats, står arbetsgivare som Volvo Cars och H&M som fasat ut hybridarbetet. I den andra hittar vi företag som Ericsson och Spotify. 

Flera röster i debatten manar till uthållighet i det nya, ännu rätt oprövade arbetssättet, och lyfter fram hybridens möjligheter och positiva effekter på såväl välmående som produktivitet. 

Att undvika friktion och få det hela att gå ihop blir sannolikt årets stora ledarskapsfråga.  

2. Tuffa tider för hr 

Det är tuffa tider för hr. Från hybridarbete till ”quiet quitting” och den ständiga jakten på så kallad talang – finns det något brännande ledarskapsproblem som i slutändan inte hamnar i knäet på organisationens kanske mest underskattade avdelning?  

Skänk gärna hr en tanke under 2023, då en sannolik lågkonjunktur lär innebära ytterligare prövningar för åtskilliga HR-medarbetare. Nu i samband med neddragningar, varsel och fördelning av tunga arbetsuppgifter bland den personal som blir kvar. 

3. Fortsatt kult av Superchefen 

Att vi aldrig lär oss. Återigen har tron på den starka ledaren som ensam stakar ut riktningen och röjer upp i oredan fått sig en törn. Den nyss så upphaussade Sam Bankman-Fried, grundaren av kryptobörsen FTX, har gripits av polis sedan företaget kraschat medan pojkrumsidolen Elon Musk fått se sina aktier dala även han. 

Blir 2023 året då affärslivets ledarskapskult antar mer rimliga proportioner? Om vi ska döma av historien väntar dock nya kandidater med narcissistisk personlighetstyp i kulisserna, mer än redo att axla rollen som superchef … 

4. ChatGPT, chefens bästa kompis 

Minns du Clubhouse? Kanske inte, men under en kort period 2021 var den röstbaserade sociala teknikplattformen det mest intressanta som någonsin hänt, och det mest intressanta som någonsin kommer att hända, enligt en samstämmig svensk mediakår och experter på digitalisering. 

Men det var då. Nu lanseras ChatGPT, chatroboten som så smart att den kan skriva poesi, samtala med människor på ett trovärdigt sätt och skriva långa promemorior åt chefen. 2023 blir året då vi omfamnar denna självsäkra robotversion av Wikipedia, tar ChatGPT till vårt hjärta och gör den till en självklar del av arbetslivet. Eller inte.  

5. En längtan efter tillhörighet 

Visst, individualisering är fortfarande en realitet men inte längre en trend. Redan för 20 år sedan myntades uttrycket Generation ordning, för det då uppväxande släkte som gör revolution med sin präktighet och sätter trygghet och tillhörighet allra främst. Något som delvis kan tänkas förklara den konservativa överrepresentationen bland unga väljare i det senaste valet. En osäker omvärld gör det samtidigt naturligt att söka sig till olika kollektiv, samt uttrycka vilja att ingå i gruppen. Faktorer som kan spela in när du rekryterar under 2023, men se upp – större krav på lojalitet kan innebära att toleransen minskar mot folk som tycker och tänker olika. 

6. Ökad kontroll och försiktighet 

Mätning av kostintag, sömn, antal steg, skärmtid, var barnen befinner sig, mens-cykeln, pulsnivå … det finns snart sagt inga gränser för den kontroll som vi frivilligt underkastar oss. Samtidigt dammsuger ”övervakningssamhället” cyberrymden på persondata och uppgifter om nästan allt vi har för oss för på jobbet, hemma vid datorn eller ute på stan. 

Möjligheterna med de enorma anhopningarna av data är uppenbara, liksom riskerna. För chefen blir ökad vaksamhet kring cyberhot, integritet och datahantering mer brännande än någonsin. 

7. Ny design av arbetsveckan 

Fyradagarsveckan är nästan här. Eller tredagars-helgerna om man så vill. Runt om i världen pågår experiment med en mer komprimerad arbetsvecka. Under 2023 väntas nya studier ge svar på om kortveckorna uppfyller de höga förväntningarna om ökad effektivitet, minskade kostnader och bättre livskvalitet bland medarbetarna. 

Pågående försök inom Reykjaviks kommun i Island ger redan vid handen att fyra dagars arbetsvecka får de anställda att må och trivas bättre. Smärre justeringar av arbetsflödena och digitala hjälpmedel har samtidigt lett till ökad produktivitet. Men frågetecknen hopar sig. Blir det ändå inte väldigt krångligt när vi samtidigt förväntar oss att skolor, banker, sjukhus och mängder av andra verksamheter ska ha öppet fem dagar i veckan, om inte mer?  

8. Har du koll på CSRD? 

2023 kommer många chefer på allvar behöva anpassa sig till CSRD, EU:s nya tvingande lag för hållbarhetsrapportering som träder i full kraft räkenskapsåret 2024. Lagen ska ge ökad transparens kring de större företagens påverkan på människor och miljö.

Rapporteringskraven, som omfattar upp till 2 000 svenska företag, är betydligt mer omfattande än vad som gällt tidigare. Bland mycket annat krävs detaljerad information om hållbarhetsstrategi, affärsmodeller, anti-korruptionsarbete och mångfald i styrelsen.

Uppgifterna ska samlas och göras tillgängliga i en EU-gemensam databas, i syfte att förenkla jämförelser och försvåra ”greenwashing”. Utöver att vara till fördel för miljön, kan de nya omfattande reglerna säkerligen vara till glädje för de revisionsfirmor som väntas få i uppdrag bidra till uttolkningen. 

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden