3 skäl: Därför ska du sluta vara snäll på jobbet

Chefen – sluta vara snäll på jobbet! Istället är det en annan egenskap du behöver framhäva. Här är vilken, och varför.

Ledarskap
Publicerad

Att vara snäll som chef räcker inte. Snällhet som grund riskerar istället att leda till dåliga beslut, dyra bakslag, och skapa onödig friktion i ditt team, menar ledarskapssajten Fast Company.

I ljuset av den senaste tidens arbetstrender, som ”quiet quitting”, ”coffee badging” och ”lazy girl job”, samt brist på kompetent arbetskraft kontra de oroliga ekonomiska tiderna, är det dags att omfamna snällhetens klokare och mognare syskon; vänligheten, enligt artikeln på Fast Company.

Men vänta lite, är inte snällhet och vänlighet samma sak, kanske någon undrar.

Inte riktigt.

Även om betydelsen av orden liknar varandra, är vänlighet den tydliga föregångaren, med kraften att motivera team, öka produktiviteten och främja en kultur som attraherar och behåller topptalanger, heter det.

Här är tre anledningar att skippa snällhet, till förmån för vänlighet.

1. Snällhet göder osäkerhet

En snäll person är inte särskilt snäll när det hettar till. När en snällis möter någon som inte är lika snäll som denne själv, kan det komma fram helt andra, mindre smickrande, egenskaper. Och under stress, dukar snällisen ofta under. Det kan få andra i teamet att känna sig osäkra och tyngda av den ”snälla” chefens olika temperament och nycker.

En vänlig person och chef, däremot, blir inte lika negativt påverkad av yttre faktorer. Denne står fast i sin inre övertygelse om att det är viktigt att bete sig respektfullt, oavsett situation. Eftersom ”vänlisen” är konsekvent i sitt agerande, får denne lätt både förtroende och inflytande.

2. Snälla personer vill bli omtyckta

Vad andra personer tycker om en, är helt avgörande för snällisar. De vill bli omtyckta av alla, men främst av personer de anser vara betydelsefulla. Snällisens agerande följer ständigt det här behovet, som överskuggar allt annat.

Även vänliga personer vill bli omtyckta. Skillnaden mot snällisen är att detta inte driver ”vänlisen”. En vänlig person är främst motiverad av vad den kan ge andra eller bidra med, även om det inte finns någon omedelbar vinst att skymta. Vänliga personer är dessutom empatiska, vilket får alla i teamet att känna sig trygga och uppskattade.

3. Snällhet sinkar utveckling

Snälla personer tenderar att undvika konflikter, och drar sig för att ta upp eller be om avvikande åsikter. Just på grund av att obekväma samtal undviks in i det längsta, bromsas framsteg i teamet. Ännu värre: Passiviteten från ”snälla” chefen kan leda till både dåliga beslut och kostsamma bakslag för hela teamet och organisationen.

”Vänlisen” har å andra sidan modet att respektfullt tala sanning, även om denne kanske inte alltid kommer att få beröm för det. Men det finns andra fördelar. Djärvheten främjar problemlösning, driver innovation och ökar produktiviteten.

Källa: Fast Company

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden