”Snäll chef kan vara farligt passiv”    

Ordet ”snäll” är flitigt förekommande i svenskarnas beskrivningar av sina chefer. Men är det alltid snällt att vara snäll? ”Att vara kompischef är generellt ingen bra idé”, säger ledarskapsforskaren Susanne Tafvelin.

Ledarskap
Publicerad

Att som chef lova saker till höger och vänster, genast svara på alla mejl, sitta med i alla möten och sträva efter att aldrig göra någon besviken – det blir till slut problematiskt. 

”Ja, för förr eller senare uppstår alltid situationer där chefen behöver sätta ner foten och ta lite tuffare beslut. Vilket kan bli oerhört jobbigt när folk vant sig vid och förväntar sig att chefen alltid är snäll.”

Det säger Susanne Tafvelin, ledarskapsforskare och docent vid Umeå universitet, apropå Chefs och Novus undersökning som visar att ”snäll” är en av de vanligaste egenskaperna som svenskarna tillskriver sina chefer.

Susanne Tafvelin

Risken är att den snälla chefen, som skyr konflikter, har svårt att säga ifrån och helst väntar med jobbiga beslut, faller in i passivitet. Ett beteende vars konsekvenser är minst lika destruktiva som det aktivt aggressiva och hotfulla ledarskapet.

Hela 36 procent av svenskarna har utsatts för någon av dessa nedbrytande former av ledarskap, visar en studie som ingår i Susanne Tafvelins forskning om just destruktivt ledarskap.

”Den otydlighet som det passiva ledarskapet innebär, gör att medarbetarna mår och trivs sämre”, konstaterar hon.

Tydlighet, däremot – en chefsegenskap som många i undersökningen efterlyser – är i högsta grad av godo och ”superviktigt”.

”Ja, även för cheferna själva. I ett forskningsprojekt om unga chefer har vi sett att de lätt blir osäkra på sin roll och sitt mandat om det brister i tydlighet på nivån ovanför dem själva. Med ökad risk för att destruktivt passiva ledarskapsbeteenden uppstår.”

Illustration: Anna Harvard

Vad ska den alltför snälla chefen göra?

”Det finns inga enkla svar. En väg kan vara handledning, coachning, stöd av någon professionell. Få hjälp med att fundera över sitt ledarskap och sätta gränser. Som chef är man på en högre hierarkisk nivå, har makt över medarbetare och mandat att ta beslut, en position det gäller att vara medveten om.”

Susanne Tafvelin fortsätter:

”Som chef behöver du också vara en förebild. Besvarar du dina mejl inom tre sekunder, även efter kontorstid, skickar du signalen att det är okej att vara gränslös och snäll. Var och en har rätt till en välfungerande arbetssituation.”

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden