Sådan är drömchefen – och så blir du en själv

Nyfiken på drömchefen? Sådan är hen enligt Chefs och Novus undersökning – där svenskarna rankar ledaregenskaperna de uppskattar mest.

Ledarskap
Publicerad
Illustration och grafik: Anna Harvard

Lyhörd. Det är ordet som toppar listan över de egenskaper som svenskarna helst ser i en chef. Över hälften av respondenterna i Chefs och Novus stora undersökning sätter just lyhördheten främst när de tecknar bilden av ”drömchefen”.

Det är nästan lika stor andel som tycker att tydlighet är det allra viktigaste.

”Jag blir så glad. Det här innebär att svenskarna ser värdet av både person och funktion i ledarskapet. Alltså såväl mjuka värden, och sådant som struktur och planering”, kommenterar ledarskapsforskaren Simon Elvnäs.

Simon Elvnäs

”Det är alltså en i grunden ganska komplett person, både relations- och uppgiftsorienterad, som svenskarna helst tycks önska sig som chef. Någon som både är närvarande på ett mänskligt plan, och har förmågan att leda, styra, ta beslut. Vilket jag tycker är ganska fint”, fortsätter han.

Högt på svenskarnas chefsönskelista finns också egenskaper som engagemang, ärlighet, känsla för rättvisa, handlingskraft, motivationsförmåga samt kommu­nikativa färdigheter.

Hur rimligt är det att medarbetarna har alla dessa förväntningar på en chef?

”Det är jätterimligt. Inget av orden innehåller ju något instruktionsvärde, alltså förklarar vad chefen konkret bör göra. Att vara lyhörd, vad innebär det? Hur ofta bör du som lyhörd chef besöka dina olika arbetsställen, hur länge ska du tala med medarbetarna, och ska du möta dem individuellt eller i grupp? Vilka frågor bör du helst ställa?”, säger han.

Och tillägger:

”Det är först när du börjar omsätta ledarskapet i konkreta beteenden, som du får klart för dig om förväntningarna är rimliga eller ej. En ökad grad av lyhördhet skulle kunna innebära 13 nya beteenden för dig som chef – men även 313. Det svåra här är inte själva önskelistan, utan att tolkningarna av vad exempelvis lyhördhet är kan vara lika många som det finns medarbetare.”

så är drömchefen – ENLIGT SVENSKARNA

Tydlig

Lyhörd

Engagerad

Ärlig

Rättvis

Handlingskraftig

Motiverad

Kommunikativ

Webb-baserad intervjuundersökning utförd i februari 2023, av Novus på uppdrag av Chef. Totalt intervjuades 1 288 yrkesarbetande svenskar från 18 till 84 år i Novus slumpmässigt rekryterade så kallade Sverigepanel.

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden