Så var Chefgalan 2018

Torsdag 8 mars 2018 samlade Chefgalan chefer på alla nivåer och från alla branscher på Grand Hôtel i Stockholm. Under galan lyfte Chef, tillsammans med våra medarrangörer, fram och belönade de chefer som utmärkt sig i sitt ledarskap. Årets tema var Krisledarskap – hitta din moraliska kompass.

Vinnare 2018

Årets Hederspris

Jan Eliasson

"Årets hederspris går till en person som vigt sitt liv åt arbetet för fred och mänskliga rättigheter. Som internationellt uppmärksammad toppdiplomat tog han sig ända upp till FN-skrapans topp. Som nybliven twittrare har årets hederspristagare snabbt skaffat sig en stor följarskara och fortsätter att vara en viktig förebild för de unga som är framtidens ledare i världen."

Priset delas ut av Chef

Läs mer

Årets Chef

Elisabeth Wennström, operativ direktör Manpower

"”Ett ledarskap som innehåller både hjärta och hjärna. Har åstadkommit extraordinära resultat. Tar tag i det svåra och utmanar strukturer. Kan vara både tydlig och mjuk, men låter alltid intresse för individen styra samtalet. Leder en krävande generation och kan vara målinriktad även då framtiden är osäker. Hennes hårda arbete har lönat sig. Det här är ett ledarskap som håller över tid.”

Priset delas ut av Chef

Läs mer

Årets Mångfaldschef

Johan Oljeqvist, Fryshuset

”Denna chef arbetar med ett inkluderande ledarskap. Kompromisslös i sin vision om att tända gnistan hos personer som många redan dömt ut. Med stort mod, en genuin övertygelse och tro på alla utför den här chefen långsiktiga, uthålliga, smarta men långt ifrån självklara initiativ som leder till stordåd och som utmanar alla normer. En affärsmodell som till och med exporteras till andra länder.”

Priset delas ut av Sodexo

Läs mer

Årets Digitaliseringsledare

Silvia Ernhagen, BRIS

”Att möta barnen på barnens arena är en av nycklarna för framgång. När barnen sätter agendan för hur de vill kommunicera och söka hjälp skapar hon trygghet. Har öppnat nya digitala vägar – här kan barn till exempel uttrycka sina känslor i form av emojis. Ett arbete som skapat ringar på vattnet både i Sverige och utomlands.”

Priset delas ut av ATEA

Läs mer

Årets Innovativa Ledare

Carina Myrvang, Stockholms Arbetsmarknadsförvaltning

”En chef som leder med lika mycket pragmatism som empati. Som tror på att medarbetare och medmänniskor mår som bäst när de får förtroende och mandat. Denna chef har förenklat och förändrat för att få fler människor i jobb och har uppnått imponerande resultat på kort tid. Arbetar outtröttligt med en av Sveriges största utmaningar: kompetensförsörjning.”

Priset delas ut av Ledarna

Läs mer

Årets HR-chef

Jozef Khasho, Rusta

"En chef som blandar målmedvetenhet och uthållighet med ett tydligt och framgångsrikt affärsmannaskap. Leder en komplex organisation med stort behov av kundorientering på flera nivåer. Har anammat ett värderingsstyrt ledarskap och på så sätt byggt upp HR från noll till att bli ledningens mest strategiska utvecklingspartner. Ett framtidsnamn inom HR."

Priset delas ut av Workday

Läs mer

Årets Hälsofrämjande chef

Monica Berglund, Tre Stiftelser

”Denna chef har skapat en uthållig verksamhet där kunder trivs och medarbetarna blommar. Med mod, systematik och en tydlig värdegrund skapar denna hälsofrämjande ledare en verksamhet som präglas av livskvalitet, engagemang och stolthet. Den framgångsrika filosofin bygger på en enkel devis: att vi ska vilja varandra väl. En engagerad och driven chef som påverkar branschen positivt långt utanför den egna verksamheten.”

Priset delas ut av Euro Accident

Läs mer

Årets Ledarskapsinsats

Johan Barvaeus, Polismyndigheten region Stockholm

”Vid terrorattentatet i Stockholm 2017 visade denna chef ett föredömligt ledarskap som kännetecknades av trygghet och tydlighet i en komplex och oförutsägbar situation. För att minska risken för förlust av människoliv vågade den här chefen fatta snabba beslut trots bristande underlag och med svåra etiska överväganden.”

Priset delas ut av Försvarsmakten

Läs mer

Årets spännande scengäster

Alice Bah Kuhnke

Kultur- och demokratiminister

Jan Eliasson

Ordförande SIPRI, f.d. vice generalsekreterare i FN

Cilla Benkö

vd Sveriges Radio

Håkan Svedman

Sverigechef, IKEA

Elina Berglund

Grundare och CTO Natural Cycles

Shervin Razani

vd och grundare av Jurek Rekrytering & Bemanning

Moderatorer:

Anna Mannheimer och Cissi Elwin

Stort tack till våra medarrangörer

atea_400
Euro_Accident_Logo_20164
ledarna
sodexo_en_right_4color
workday_300
Forsvarsmakten