Lediga chefsjobb
Alla chefsjobb

6 avgörande områden – för en god arbetsmiljö

Arbetsmiljöveckan är i full gång och hashtaggen #arbetsmiljö trendar på Twitter. Frågan om arbetsmiljö rymmer livsviktiga områden som stress, arbetsbelastning och säkerhet.

Arbetsmiljö
Publicerad

Just nu pågår den så kallade Arbetsmiljöveckan, där kampanjer, event och konferenser lyfter frågor som rör arbetsmiljön – där de flesta av oss ju spenderar en stor del av vår tid. Specialteman i år har varit bland annat hälsa, säkerhet från kemikalier och sexuella trakasserier.

Vi har samlat fem av våra mest uppskattade artiklar inom arbetsmiljö– som tillsammans bildar ett fundament för ett effektivt arbetsmiljöarbete:

Stress
Stress är ett av våra största arbetsmiljöproblem i dag. Som arbetsgivare ska du enligt Arbetsmiljöverket se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning.

Utmattningssyndrom kommer inte över en natt utan utvecklas under lång tid. Processen består av tre faser; uppbyggnadsfas, akutfas och återhämtningsfas. Som chef kan du ha koll på medarbetarnas arbetsbelastning samt ha alla sinnen vidöppna för att se varningssignaler tidigt. Men de är svåra att upptäcka, för det som individen upplever syns inte alltid på utsidan. Du kan dock träna ditt öga och bli mer observant.

Säkerhet
Det går inte att underskatta vikten av bra ledarskap för en arbetsplats säkerhet. Forskning visar att ledarskapet till och med har visat sig viktigare än man tidigare trott för till exempel bygg- och anläggningsbranschen, där tusentals personer skadas på arbetet varje år.

”Vi såg att ett undvikande ledarskap – alltså platschefer som är otydliga, backar undan och inte tar ansvar för det som ska göras – är mindre framgångsrika när det gäller säkerhetsarbetet på arbetsplatsen”, säger Martin Grill, forskare på Göteborgs universitet.

Arbetsbelastning
Sjätte paragrafen i arbetsmiljöföreskrifterna som började gälla 2015 är en tydlig kunskapsparagraf – och innebär att arbetsgivaren ska tillse att chefer och arbetsledare har kunskaper om hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling samt hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning.

Som chef gäller det även här att upptäcka förändrade beteenden i tid. Har en medarbetare börjat slarva med leveranserna eller visar tecken på bristande motivation? Det kan vara en signal om för hög arbetsbelastning.


Plats
Arbetsmiljö handlar också om den omgivning vi sköter våra arbetsuppgifter i. I vilken miljö presterar vi bäst? Vilka förutsättningar behöver vi för att nå våra mål? I Chefs senaste undersökning frågade vi chefer om deras förhållande till distansarbete. Det visade sig att chefer jobbar hemma – för att få lugn och ro.

Chefs vd Cissi Elwin har infört fria arbetstider på alla arbetsplatser hon chefat över de senaste 20 åren, men upplever att många fortfarande anser det vara lite ”skolkigt” att jobba hemma. Varför är det så?


Belysning

”Med rätt ljus får du personal som både jobbar och mår bättre”, säger Per Nylén, docent i industriell arbetsmiljövetenskap och avdelningsdirektör på Arbetsmiljöverket. Han menar att det finns flera skäl till att ljus och belysning är en ledarskapsfråga.

”Dels har du ett ansvar som chef att uppfylla de lagkrav som finns, dels får du personal som både jobbar och mår bättre. Det är ren win-win att ha bra belysning. Personal som mår bättre jobbar bättre och det ger effekt på resultatet.”

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden