grafik-chefer-jobbar-hemma
Foto Grafik: Victoria Ovmark

Chefer jobbar hemma – för att få vara ifred

Nästan 80 procent av alla chefer distansarbetar regelbundet och 25 procent så ofta som flera gånger i veckan, visar Chefs undersökning. Skälen? En överväldigande majoritet angav lugn, ro och högre produktivitet.

I en tid av stress, livspussel och höga prestationskrav blir en flexibel arbetsmiljö en allt viktigare nyckel till välbefinnande. Andelen individer som distansarbetar, både bland chefer och medarbetare, ökar stadigt från år till år. Många av de som svarade på Chefs undersökning är positiva till utvecklingen. Den är rent av framtiden, menar vissa. Men baksidorna med distansarbete gör sig påminda när chefen vill bygga organisationskultur, skapa teamkänsla och leda i vardagen.

Nästan 80 procent av alla chefer distansarbetar regelbundet och 25 procent så ofta som flera gånger i veckan. De flesta, 86 procent, verkar sitta hemma. Skälen? En överväldigande majoritet angav lugn, ro och högre produktivitet.

Jesper Dagöö är psykolog och ledarskapsexpert med fokus på framtidens ledarskap.

”Jag tror det delvis hänger ihop med att aktivitetsbaserade kontor blir allt vanligare. Sitter du och jobbar i en soffa med din laptop i knät inbjuder det till ständiga avbrott och det är svårt att arbeta ostört. Men det finns också något positivt i det här eftersom det uppmuntrar till möten, samtal och mellanmänsklig kontakt i vardagen”, säger han.

Jesper Dagöö menar att siffrorna pekar på att det finns ett behov av att chefer är närvarande på sina arbetsplatser, men att det behövs utrymmen där chefer och medarbetare får lov att koncentrera sig och arbeta ifred.

19 procent av de som svarat anger att möjligheten till distansarbete ökar den egna flexibiliteten och 43 procent av cheferna menar att medarbetarna verkar må bättre på arbetet när de får bestämma själva var de vill sitta och jobba. Behovet av individuella lösningar tycks med andra ord vara stort.

”Det är mycket i vår samtid som pekar i samma riktning, exempelvis digitalisering, globalisering, förändringen av global ekonomi och politik”, säger Jesper Dagöö.

”Generationerna födda på 80- och 90-talen består av individer som generellt har hög kompetens, som är vana att arbeta självständigt och som har rest mycket. De är de första generationerna som inte tänker på digitaliseringen i termer av före och efter och är vana att arbeta geografiskt oberoende.”

Cissi Elwin

Läs också: Cissi Elwin: ”Det finns en liten smitare i oss alla”

Mönstren har även anammats av många som inte fick digitaliseringen med bröstmjölken och för att attrahera de här individerna behöver arbetsplatser vara flexibla, erbjuda individuella anpassningar som möjligheten till distansarbete.

”Det här är som ett tåg som dundrar fram och som inte går att stoppa oavsett vad vi tycker om det. Men vi måste hitta lösningar på de problem som uppstår”, säger Jesper Dagöö.

Distansarbete är trots allt något som förekommer i en mängd skepnader. Möjligheten för chefer och medarbetare att arbeta hemifrån en eller flera gånger i veckan motiveras av att det ger större inflytande över den egna arbetssituationen, något som 41 procent av cheferna menar höjer medarbetarnas motivation.

Digitalisering och tekniska innovationer möjliggör även för yrkeskategorier utanför tjänstesektorn att arbeta på distans. Tack vare snabb uppkoppling kan röntgenläkare granska röntgenbilder i realtid hemifrån, och telerobotik tillåter kirurger att operera på patienter var som helst i världen. Allt fler organisationer agerar i kosmopolitisk miljö med medarbetare spridda över klotet. Distansarbete innebär allt från globala samarbeten till att chefen sitter på tåget mellan Linköping och Norrköping och svarar på mejl.

Men vad händer med ledarskapet, organisationen och dess individer när vi inte längre träffas lika mycket? Hur ska du kunna leda i vardagen om du inte kan småprata med dina medarbetare vid kaffeautomaten? Hela 60 procent av cheferna i vår undersökning tycker att distansarbete gör att de missar möjligheterna till spontan feedback och avstämningar.

”Här får man inte vara naiv”, säger Jesper Dagöö. ”Det är ett problem att vi inte träffas fysiskt och på många sätt hindras meningsfull social samvaro av att vi arbetar mer på distans. Men när det gäller möjligheten till vardagligt ledarskap går det att kompensera förlusten som uppstår vid distansarbete. Genom att utveckla sina empatiska förmågor, genom att vara mer uppmärksam och verkligen vilja se och förstå sina medarbetare kan man ändå bygga bra relationer.”

Dagens chefer är mer socialt kompetenta, har fler ’soft skills’ än bara för ett par decennier sedan.

”Och utvecklingen kräver att framtidens chefer kommer att behöva bli ännu mer empatiska och ännu bättre på kommunikation. Då menar jag verklig, meningsfull kommunikation med autentiskt innehåll. Inte tomma, idealiserade budskap utan riktiga samtal om riktiga saker.”

Jannica Grönqvist, chef på Resebemanning, och strand i Thailand (montage)

Läs också: ”I Thailand kan jag vara mer kreativ”

Den riktigt stora utmaningen ligger i att jobba med gruppen. 27 procent av cheferna menar att distansarbete påverkar möjlig­heten att jobba med organisationskulturen. Går det att bygga teamkänsla via Skype?

”De digitala samarbetsverktyg som finns i dag, som Skype eller Slack, är ganska trubbiga och tar bort många dimensioner av mellanmänsklig kommunikation. Teamkänsla byggs inte av fem eller 150 ’tummen upp’. Teamkänsla bygger på delade värderingar, känsla av tillhörighet och förståelse för gemensamma mål. Men verktygen utvecklas ju och många jobbar för att väva in riktiga mänskliga kommunikationsmöjligheter i de här systemen. Kanske blir verktygen så bra att det här inte är ett problem om tio år.”

I dag förutsätter vi ofta att människor är självgående, motiverade och har kompetens att ta ett stort eget ansvar. Men vad gör jag som chef med smitarna, de som sitter hemma och kollar på Netflix eller torkar köksgolvet i stället för att göra klart rapporten? 14 procent av de svarande tycker att distansarbete ger dem sämre koll på medarbetarnas arbetstid.

”Det ökande distansarbetet gör att rekrytering blir allt viktigare. När människor jobbar under eget ansvar måste de vara motiverade och dela de värderingar som organisationen står för. Som chef ska du inte behöva vara beteendepsykolog för att hitta triggers som motiverar dina medarbetare. Det gäller alltså att rekrytera rätt personer. Sedan är jag inte säker på att det var så mycket bättre förr, när många hade egna rum. Då var det ju ingen som hade koll på vad som hände bakom stängda dörrar”, säger Jesper Dagöö.

Kaffekopp med flygande penga-emojis

Läs också: Fler fikapauser på jobbet – gav ökad produktivitet

Än så länge befinner sig distansarbete, liksom alla nymodigheter, i en omogen fas.

”Distansarbete är här för att stanna och det kommer att öka i framtiden. Jag tror att det ökande distansarbetet kommer att bära med sig positiva saker som vi inte haft tidigare, men även negativa saker som vi inte heller haft tidigare. Det är ju det som är utveckling.”

Nu är ju inte alla människor digitala nomader som har världen som sin arbetsplats, som kan jobba varhelst det finns en hygglig uppkoppling eller som sitter på kaféer, böjda över en Macbook. Än så länge jobbar de flesta av oss på helt vanliga arbetsplatser, med möjlighet att sitta hemma när vi behöver släppa in sotaren eller vill slippa jobbresan någon dag i veckan.

”Jag tror inte att vi ska betrakta distansarbete som antingen eller utan som både och. Vi måste träffas emellanåt och när vi gör det får vi maximera värdet av dessa möten genom att skapa många sociala kontaktytor och skapa fler mänskliga samtal om värderingar. Och framtidens ledare kommer att bli allt bättre på empati och kommunikation”, säger Jesper Dagöö.

chef-prenumerera-1800-2
Prenumerera på Chef

Gott ledarskap gör skillnad i osäkra tider

Nu är det goda ledarskapet viktigare än någonsin. Med Chef får du expertråd, handledning och hjälp med tuffa chefsfrågor. Beställ 6 nummer för endast 399 kr (värde 960 kr) nu!

Relaterade artiklar

Övervakande ögon, två händer ocg Donald Trump
Karriär

De 3 viktigaste trenderna inom karriär och ledarskap – just nu

Varje vecka rapporterar Chefs trendredaktör Sanna Gustavsson om tre utvalda trender inom ledarskap, karriär och arbetsliv som du behöver känna till.
Annonssamarbete Chef + &frankly

”Chefer – se upp med de oskrivna reglerna”

Tuffa tider flyttar chefers fokus mot prestation och leverans. Företagskulturen kan hamna i skymundan.
”Tappa inte bort kulturbyggandet”, varnar hr-experten Lilian Ekelin på &frankly.

motiveramedarbetarelon
Karriär

Så motiverar du dina medarbetare – om löneökningarna uteblir

Avtalsförhandlingar pågår, men löneökningarna väntas bli små. Hur kan chefen motivera sina medarbetare om belöningen i lönekuvertet uteblir? Chefs experter svarar.
Son och far som tittar på ekonomin
Karriär

Tjänar du mer än dina föräldrar?

De flesta svenska barn har som vuxna en högre inkomst än vad deras föräldrar hade i samma ålder, visar en forskningsrapport från utvärderingsinstitutet IFAU.
Collage av en kalender, två barn som leker med jobba hemma-kit och studieböcker
Karriär

De 3 viktigaste trenderna inom ledarskap och karriär – just nu

Nytt på Chef! Varje vecka rapporterar Chefs trendredaktör Sanna Gustavsson om tre utvalda trender inom ledarskap, karriär och arbetsliv som du behöver känna till.
Man i blå skjorta som ser bekymrad ut
Karriär

5 saker du gör – som kan sabotera din karriär

Är du själv din värsta fiende när det gäller att nå dina karriärmål? Ibland låter vi rädsla och omedvetna beteenden styra oss bort från vårt drömjobb i stället för rakt på det. Så här gör du för att ändra kurs.
kompass-2
Annonssamarbete Chef + Skandia

Trygg arbetsgivare lockar i osäkra tider

I tider av osäkerhet ökar behovet av trygghet.
”Det handlar om att vara en bra, ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare”, säger Mattias Munter på Skandia.

Två personer skakar hand efter lönesamtal
Karriär

5 tecken på att det är dags att be om löneförhöjning

Att be om högre lön är svårt för många. Här är 5 tecken på att det verkligen är okej för dig att boka möte med din chef.