man-falt-papper

Undersökning: Psykisk ohälsa kräver mycket tid av chefer

Drygt en arbetsdag – så mycket tid lägger många chefer under en månad på att hantera medarbetares psykiska ohälsa. Hela tre av fyra chefer har under det senaste året hjälpt minst en medarbetare som mått psykiskt dåligt. Detta är ett av våra främsta arbetslivsproblem, visar Chefs undersökning.

Rubriker och larmrapporter var och varannan dag talar om att den psykiska ohälsan ökar i många grupper. I dag är detta den vanligaste sjukskrivningsorsaken.

Det råder inget tvivel om att psykisk ohälsa är ett av vår tids absolut största folkhälsoproblem. Och arbetsplatsproblem. För även om ämnet är mindre tabubelagt i dag än för tio år sedan är det fortfarande ett område som många har svårt att prata om, inte minst på jobbet.

För ungefär ett år sedan gjorde Chef en undersökning om psykisk ohälsa bland chefer. Resultatet fick många att höja på ögonbrynen.

Bland annat framkom att fem av tio ­chefer har varit deprimerade, tre av fyra har haft sömnstörningar och över hälften har upplevt ohanterlig stress.

Men som chef drabbar problemet med psykisk ohälsa också dig genom dina medarbetare. Kanske har du själv erfarenhet av en medarbetare som inte beter sig som vanligt.

Det kan handla om att hon eller han drar sig undan eller inte orkar prestera på samma nivå som tidigare. Eller att någon plötsligt har ökad frånvaro. Du tassar på tå. Hur ska du närma dig? Vad ska du säga? Vad får du överhuvudtaget fråga om? Du är rädd att klampa in och kränka personens integritet.

Chef har frågat drygt 900 chefer hur de hanterar medarbetare som har drabbats av psykisk ohälsa. Och undersökningen bekräftar bilden av att detta är en del av arbetslivet.

Tre av fyra chefer uppger att de under det senaste året har hjälpt minst en medarbetare som har mått psykiskt dåligt.

Nästan en femtedel av cheferna har dessutom lagt minst tio timmar, det vill säga mer än en arbetsdag i månaden under det senaste året, på att hantera medarbetares psykiska ohälsa. I första hand har det handlat om nedstämdhet eller depression, tätt följt av ohanterlig stress.

Barbro Östling är fil kand i beteendevetenskap och marknadsekonom med stor erfarenhet av att arbeta med psykisk ohälsa i näringslivet. Hon känner igen bilden av att många chefer möter medarbetare som inte mår bra.

”Jag tycker att alla chefer borde ha någon form av handledning där de kan diskutera den här typen av frågor på ett konkret sätt”, säger hon.

Men Barbro Östlings erfarenhet är att det har blivit mindre laddat att prata om detta.

”Det har blivit vanligare med den här typen av ämnen vid kaffebordssamtalen. Åtminstone när det gäller symtom som handlar om någon form av arbetsrelaterad överbelastning som sömnproblem eller depression”, säger hon.

Samtidigt visar Chefs undersökning att långtifrån alla chefer är säkra på sitt eget ansvar i frågan. Hela sex av tio chefer uppger att de helt eller delvis saknar kunskap om sin egen roll. Däremot verkar kunskapen om hur de i praktiken ska hantera en medarbetare som drabbats av psykisk ohälsa relativt god. Inte mindre än tre fjärdedelar svarar ”ja” på frågan om de vet vad de ska göra när en medarbetare drabbas av psykisk ohälsa.

Det är något som förvånar Barbro Östling en smula.

”Kunskapen bland chefer om hur de ska hantera psykisk ohälsa är något större i den här undersökningen än jag trodde”, säger hon.

Och det behöver inte vara så komplicerat att ta upp den här typen av frågor, poängterar hon.

”Ofta räcker det med att nämna att du undrar om allt står rätt till. Fråga om det har något samband med jobbet och om det finns något som du som chef kan göra.”

nyhetsbrev-9

Missa inget!

Chefs populära nyhetsbrev Ditt ledarskap och Din karriär samlar varje vecka det bästa från Chef.se.
  • Konkreta råd i ditt chefskap
  • Användbara metoder och verktyg
  • Relevanta erbjudanden

Ändå tvekar många chefer. En tredjedel i Chefs undersökning uppger att de minst en gång under det senaste året har undvikit att agera trots att de misstänkt att en medarbetare mått psykiskt dåligt.

Det främsta skälet är att medarbetaren själv inte har varit öppen med sitt problem och att det har känts som ett intrång i privatlivet.

”Många chefer drar sig för att ta upp den här typen av frågor på grund av att de tror att medarbetarnas beteende beror på något som är privat. En annan vanlig farhåga är att det ska bli deras ansvar om de väcker frågan och att de är osäkra på hur de ska axla det ansvaret”, säger Barbro Östling.

Men oron är obefogad, menar hon.

Visserligen kan du som chef fungera som bollplank om du känner dig bekväm med detta. Men det är skillnad på att visa att du bryr dig om någon och att lösa personens problem.

”De flesta chefer är trots allt inte psykologer och är inte heller anställda för den typen av uppgifter. Du är inte en dålig chef bara för att du inte tar hand om allt själv. Känner du att ’det här blir för komplicerat’ så är det bättre att låta någon annan ta över”, säger hon.

nyhetsbrev-9

Missa inget!

Chefs populära nyhetsbrev Ditt ledarskap och Din karriär samlar varje vecka det bästa från Chef.se.
  • Konkreta råd i ditt chefskap
  • Användbara metoder och verktyg
  • Relevanta erbjudanden

Relaterade artiklar

Arbetsmiljö

Wow! Här är Sveriges första kontor – mitt i naturen

Natursköna tapeter i all ära – men i Växjö har man gått ett steg längre. Här finns nämligen Sveriges första kontor som ligger utomhus. Syftet? Ökad kreativitet och mindre stress för medarbetarna.
Sponsrat Chef + Linkedin

Proffsknepen: Så lockar du talanger på Linkedin

Rekryteringsjättarna Spotify och Experis vet hur man hittar talanger och maximerar effekten av Linkedin. Här delar de med sig av lärdomarna som ger ett försprång i talangjakten.
Arbetsmiljö

Henrik Bunge, vd Björn Borg: ”Jodå, man kan faktiskt tvinga folk att träna”

Årets hälsofrämjande chef. Alla kan bli sitt bästa jag, det är hans bestämda uppfattning. Henrik Bunge tubbar sina medarbetare att sträva mot sina personliga mål för fysisk hälsa och personlig utveckling.
Arbetsmiljö

”Vad kan jag göra åt stresshuvudvärken?”

Chefen Sanna tampas med en situation som tyvärr många kan känna igen sig i: ”Jag känner ofta att jag inte riktigt räcker till. För att orka bättre har jag börjat träna mer och det har hjälpt lite grann, men det senaste halvåret har jag allt oftare ont i huvudet.” Läs expertens svar!
Arbetsmiljö

Lista: Världens 10 trevligaste företag

Empati är viktigare än någonsin för ett framgångsrikt företagande. Det korrelerar med tillväxt, produktivitet och intäkt per anställd, enligt en artikel i Harvard Business Review.
Arbetsmiljö

Öka ditt fokus med ljudbubblor

Ljudbubblor kan lindra stressen på jobbet, visar ny forskning av Lena Pareto, filosofie doktor i datalogi, på Högskolan Väst.
Sponsrat Chef + SBS Executive MBA

Receptet: Så blir du en hållbar chef

Chefer som kan hållbarhet är en viktig pusselbit som ofta saknas.
Lägg hela pusslet. Ta stegen som behövs – för att lära dig leda hållbart.

Arbetsmiljö

Spelar i band på jobbet

Att starta band på arbetstid kan vara ett välgörande projekt för både före­taget och medarbetarnas hälsa. Det vet We Consulting som har testat.
Arbetsmiljö

Kan jag kräva att få jobba hemma?

Chefen Eva-Lotta vill gärna jobba hemifrån. Medarbetarna säger ja men de högre cheferna säger nej. Hur mycket kan hon framhärda i sin önskan om distansarbete?
Arbetsmiljö

Hur förbjuder jag alkohol på jobbfester?

Chefen Elina vill få till helt nyktra jobbfester. Hur ska hon ändra alkoholpolicyn utan att framstå som snål?
Arbetsmiljö

Forskare: Återinför rasten

Det kan inte sägas tillräckligt många gånger. Det är inte stressen som är farlig utan vår brist på återhämtning.
Arbetsmiljö

”Rätt stöd minskar stressen”

Olika stöd för balans mellan krav och kontroll är det bästa sättet att utveckla arbetsmiljön när det gäller stress. Det skriver Eva Linér i sin bok Skydd mot stress – det finns!
Arbetsmiljö

Beröm från chefen bra för hälsan

Den chef som vill förbättra den psykosociala arbetsmiljön ska framför allt fokusera på att se och berömma sina medarbetare. Särskilt om arbetsmiljöproblemen bottnar i höga krav och medarbetaren lider av sömnproblem. Det enligt en ny dansk studie.
Arbetsmiljö

Chefer jobbar oftare sjuka

Sju av tio svenskar går till jobbet trots att de är sjuka. Det visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket – som pekar på chefer som en särskilt utsatt grupp.
Arbetsmiljö

Enkla metoden: Ta tempen på jobbstressen

Karaseks och Theorells krav-, kontroll- och stödmodell, känns den igen? Om du inte är bekant med den – bli det nu. Den kan vara till hjälp för att ta reda på vad som orsakar stress på din arbetsplats – och i ditt arbete med att tillämpa de nya arbetsmiljöföreskrifterna.
Arbetsmiljö

Så blir chefen en friskfaktor

Tjänstemän blir allt nöjdare med jobbet, men också sjukare. Det visar TCO:s nya rapport Friskt jobbat – allt att vinna. Gott ledarskap omnämns som särskilt viktig för att förebygga ohälsa. Här är åtta punkter som karaktäriserar det.